Menu

Poppy Rose under konkursbehandling

Børnetøjsvirksomheden Poppy Rose er taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Foto: Poppy Rose
Foto: Poppy Rose

25. april 2018

Børnetøjsvirksomheden Poppy Rose, som har hjemme i Hellerup, er ved Sø- og Handelsretten taget under konkursbehandling per 20. april. Det sker, efter selskabet er blevet begæret konkurs tidligere på måneden.

Som kurator er udpeget advokat Anders Ørskov Melballe, advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere, Amaliegade 37, 1256 København K.

Poppy Rose er grundlagt i 2005 af Minna Speerschneider Larsen. I den senest offentliggjorte årsrapport, som vedrører regnskabsåret 2016, kunne man læse, at der var usikkerheder, der kunne påvirke den fremtidige drift:

”Selskabets likviditet er presset, og der pågår forhandlinger med selskabets finansielle partnere om fortsættelse af selskabets kreditfaciliteter… Såfremt det ikke lykkes at sikre likviditeten til gennemførelse af driften for det kommende år, er det ledelsens forventning, at selskabets aktiver vil skulle nedskrives i væsentligt omfang,” skriver ledelsen i årsrapporten for 2016. Regnskabet udviste et plus på 125.457 kr. og egenkapitalen udgjorde på daværende tidspunkt 2,46 mio. kr. 

"