Menu

Bæredygtighed & samfundsansvar

Find viden og vejledninger, der hjælper din virksomhed, når det kommer til bæredygtighed og samfundsansvar. Det er også her, du finder DM&T's toolbox til bæredygtighed, vejledninger og meget mere.

Velkommen til DM&T's rådgivning inden for bæredygtighed og CSR 

DM&T tilbyder rådgivning og vejledning bredt inden for bæredygtighedsområdet. Læs med her og få et overblik over området og mere viden om, hvordan din virksomhed kan udvise ansvarlighed og komme i gang med at arbejde med bæredygtighedsdagsordenen.  

Husk at DM&T har udviklet en lang række vejledninger, FAQ’er og værktøjer som vi stiller til rådighed for vores medlemmer. Du kan læse mere om hvad vi tilbyder vores medlemmer her og gå direkte til vores toolbox og bibliotek. 

Herunder får du en kort introduktion til området samt en henvisning til de vigtigste emner, du skal have fokus på. 

 • Bæredygtighed og samfundsansvar

  Bæredygtighed handler om hensyn til de kommende generationer. I 1987 blev bæredygtig udvikling defineret i Brundtlandrapporten som ”en udvikling der opfylder nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.  

  Bæredygtighed har en økonomisk, social og miljømæssig dimension, ofte omtalt som den ’tredobbelte bundlinje’ i virksomhedssammenhænge. 

  I de senere år er mode- og tekstilbranchen blevet genstand for en støt stigende opmærksomhed når det kommer til ansvarlighed og bæredygtighed. EU’s Miljøagentur (EEA) konkluderede i deres nyeste rapport fra 2022, at tekstiler er den fjerde mest miljøbelastende sektor i EU næst efter fødevare-, bolig- og transportsektoren og er på en femteplads over de mest ressourcebelastende forbrugsgoder i EU.  

  Flere studier peger på de udfordringer der er i forhold til menneskerettigheder i de globale værdikæder i produktionen af tøjet og tekstilerne.

  Produktionen foregår ofte i lande som Kina, Bangladesh, Inden og Tyrkiet, hvor arbejdere arbejder for mange timer til en for dårlig løn og under dårlige og til tider farlige arbejdsforhold.

  Eksperter har kaldt bæredygtighed og ansvarlighed ud som et afgørende parameter i forhold til at fremtidssikre branchen og den enkelte virksomhed, og lovgivere, kunder og forbrugere efterspørger mere bæredygtige produkter og ansvarlig virksomhedsadfærd. Covid-19 krisen har yderligere accelereret forventningerne til at branchen omstiller sig og bliver mere bæredygtig.

  Der er derfor en række gode grunde til, hvorfor virksomheder skal arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed. De omfatter:  

  • Fremtidssikre virksomheden og sikre relevans fremadrettet. 
  • Imødekomme og være på forkant med kommende lovgivning. 
  • Imødekomme krav fra kunder og investorer. 
  • Imødekomme krav fra forbrugere.
  • Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

   

  EU’s nye tekstilstrategi kommer til at forandre branchen

  De store udfordringer i branchen har fået EU til at udpege tekstilsektoren som en såkaldt prioriteret sektor, hvor der vurderes at være stort potentiale for en cirkulær omstilling. Tekstilbranchen i Europa skal være modstands- og bæredygtig og baseres på cirkulære løsninger. Det er ambitionerne i EU’s tekstilstrategi, der blev lanceret i marts 2022 og som bl.a. varsler omfattende krav til design og dokumentation, udvidet producentansvar og en lang række skrappere krav til virksomhederne. Med de nye krav vil EU for alvor sætte skub i en bæredygtige udvikling og cirkulær omstilling af branchen.

  Men hvad er bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd? Hvordan arbejder man systematisk og strategisk med bæredygtighed og ansvarlighed? Og hvor starter man?

  Vi har udviklet en masse materiale, som kan hjælpe jer i gang. Du kan dykke ned i det nedenfor, og vil du vide mere om Kemi finder du det her, mens du finder vores materialer om Arbejdsmiljø her

Lovgivning & retningslinjer

Få overblik over de vigtigste internationale retningslinjer, der definerer dit arbejde på området.

Menneskerettigheder og due diligence

Din virksomhed har et stort ansvar for at sikre menneskerettigheder. Læs mere om, hvordan din virksomhed kan arbejde med menneskerettigheder og sikre due diligence i det arbejde.

Miljømærker og certificeringer

Certificeringer og mærkningsordninger er gode redskaber til at arbejde med bæredygtighed, og fylder stadigt mere. Her har vi samlet materialer, viden og henvisninger, der gør det lettere for dig at finde vej i mærkningsjunglen.

LCA & PEF

Her finder du inspiration, viden og værktøjer, der kan hjælpe i din virksomheds arbejde med Product EU’s Product Environmental Footprint (PEF) og livscyklusvurdering (LCA. 

Miljø

Branchen sætter et markant aftryk på miljøet. Bliv klogere på miljøkonsekvenser og -indsats, både lokalt og globalt.

Kommunikation og markedsføring

Undgå greenwashing, når din virksomhed kommunikerer og markedsfører sine produkter. Her har vi samlet vigtig viden, du har behov for til at sikre den rette kommunikation.

Toolbox til det bæredygtige arbejde

DM&T gør det lettere for din virksomhed at arbejde med bæredygtige initiativer gennem hele værdikæden. Vores toolbox giver dig et solidt fundament, som kan benyttes både strategisk og operationelt i netop din virksomhed.

Klima

Branchen udleder store mængder drivhusgasser, og dermed har den markant indvirkning på klimaet. Bliv klogere på, hvorfor og hvordan din virksomhed skal arbejde med klima her.

Cirkulær økonomi

Der er behov for en omstilling fra en lineær til en cirkulær tankegang, og det får stor indflydelse på branchens hidtidige måde at arbejde på. Vi har samlet viden og værktøjer, der hjælper dig på vej i den cirkulære omstilling.

Digital x Bæredygtighed

Gennem 2023 har en række leverandører præsenteret deres digitale løsninger til den grønne omstilling. Gense webinarer, download præsentationer og læs mere om løsningerne her.

Sådan hjælper DM&T din virksomhed

Vi hjælper din virksomhed med rådgivning i øjenhøjde, politisk interessevaretagelse og kompetenceopbygning. Læs hvordan her.

"