Menu

Rådgivning

Handelsjura

Her finder du viden, kontrakter og information, som knytter sig til juraen inden for køb, salg og immateriel ret. Du får også overblik over de juridiske forhold inden for markedsføringsret, E-handel og konkurrenceret mv.

Kopisager og IPR

Hvad gør man, hvis man bliver kopieret eller anklaget for at kopiere? Hvordan beskytter man sine IPR rettigheder?

Læs DM&T's vejledning om kopisager; en e-bog med al den viden, du behøver om emnet. 

Kontakt DM&T og få en vurdering af virksomhedens sag.

I kopisager – uanset om man bliver kopieret eller beskyldt for at kopiere - er det væsentligt at forholde sig til:

Registreringer og tidsperspektiv
Dokumentation for egen designindsats
Muligheder for eventuel ændring af design
Strategiske overvejelser omkring henvendelse til modparten

Ender sagen med retslig behandling, har DM&T indgået samarbejde med to førende advokatfirmaer, som er eksperter indenfor kopisager.

Patrade
Bech Bruun

Læs mere om kopisager her. 

Husk altid at beskytte dine IPR rettigheder, fx. gennem varemærkeregistrering.  

Læs mere om IPR beskyttelse her

 

 

Salgs - og leveringsbetingelser

Stemmer din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser overens med virksomhedens politik?
Det anbefales, at virksomheder altid udarbejder egne salgs – og leveringsbetingelser.

Grundlæggende er det formålet, at virksomheden som sælger opnår en bedre retsstilling, end hvad der er gældende efter almindelige køberetlige regler.

Salgs – og leveringsbetingelserne kan regulere følgende:

Kan bekræftede ordre annulleres?

Leveringsbetingelser og tidspunkt

Ejendomsforbehold

Betalingsbetingelser og prisændringer

Mangelindsigelser og kundens beføjelser

Force Majeure

Produktansvar

Lovvalg og værneting

Læs mere

Juridisk hotline

Ring og spørg om køb, salg, markedsføring, debitorer mv.
DM&Ts advokater yder telefonisk juridisk rådgivning om blandt andet:

Købelovens regler, herunder reklamationsret, mangler og forsinkelse

Produktansvar

Konkurrencer

Markedsføringskampagner

Manglende betaling fra debitorer, herunder konkursret og virksomhedens muligheder for inddrivelse

Ring på 97 11 72 00 og spørg efter din rådgiver. 

 

E-handel

Handelsbetingelser, privatlivs - og cookiepolitk mv.
Som medlem af DM&T får du adgang til juridisk rådgivning om E-handel.

DM&T har desuden nogle standard dokumenter, som medlemmer kan benytte sig af. 

Læs mere

Leverandøraftaler

Sådan sikrer du virksomheden mod fejlslagen produktion, IPR mv.
DM&T anbefaler, at man altid laver en skriftlig kontrakt med sin leverandør, så der er enighed om, hvordan ansvar og udgift skal fordeles, hvis noget går galt.

Det er en god ide at tage stilling til:

Hvordan skal produktionen forløbe? Hvor mange prøver skal du modtage?

Godkendelse af prøver inden produktion

Hvornår skal der ske levering? Hvad sker der ved forsinkelse?

Hvad sker der, hvis varerne er mangelfulde?

Hvornår skal der ske betaling?

Hvem ejer rettighederne til design, varemærke mv?

Fortrolighedsklausul

Opsigelse

Lovvalg og værneting

Læs mere

Markedsføringsret

Hvilke regler skal virksomheden overholde ved markedsføring generelt samt på de sociale medier, ved brug af bloggere, afholdelse af konkurrencer mv.
DM&T hjælper medlemmer med spørgsmål indenfor Markedsføringsret, f.eks.:

Regler for hjemmesider 

Markedsføring på de sociale medier, herunder virksomhedsprofiler, sponsorerede indlæg/posts, billedrettigheder, citater, konkurrencer mv.

Kampagner

Oplysningspligt

Prismarkedsføring, rabatter mv.

Forbud mod vildledning 

Læs mere

Konkurrenceret

Har jeg indflydelse på mine samhandelspartneres adfærd, priser mv., og hvad må jeg dele med mine konkurrenter?
Reglerne om konkurrenceret skal sikre den fri konkurrence på markedet så vidt muligt.

Derfor er der en række begrænsninger i, hvor meget man må ”styre” sine partnere. Man skal altså være ekstra påpasselig med at:

Fastsætte videresalgspriser, bindende og/eller vejledende

Diktere hvornår ens forhandlere må holde udsalg, kampagner mv.

Dele følsomme informationer med sine konkurrenter

Indrette sin praksis efter sine konkurrenter – følge med ”strømmen”

Aftale for vidtgående konkurrenceklausuler

Opdele markeder imellem flere aktører

Overtrædelse af konkurrencereglerne kan resultere i store bøder, da konkurrencemyndighederne nu har fået adgang til et langt højere bødeniveau end tidligere.

Læs mere her eller kontakt DM&T for en uddybning af reglerne.  

Læs mere

Fortrolighedsaftaler

Forskellige kontrakter til afdækning af risici i forbindelse med udveksling af fortrolige oplysninger
Det sker ofte, at to parter overvejer et samarbejde og i den forbindelse udveksler fortrolige oplysninger i forhandlingsfasen, hvorfor der er brug for en aftale til at afdække risiciene og fastsætte en bod for overtrædelse.

Andre tilfælde kan være fotografer, samarbejdspartnere eller andre personer, som bliver bekendt med en kollektion, inden den offentliggøres og derfor skal holde eksistensen heraf fortrolig indtil offentliggørelse.

Dansk Mode & Textil tilbyder:

Gensidig fortrolighedsaftale til store samarbejder

Ensidig fortrolighedsaftale hvor kun én af partnerne kommer i besiddelse af fortrolige oplysninger

Korte samtykkeerklæringer vedr. fortrolige oplysninger i forbindelse med ikke-offentliggjorte kollektioner, produkter mv.

Fortrolighedsaftaler og -klausuler med eksterne leverandører om brug af varemærker, designs mv.

Alle kontrakter forefindes på både dansk og engelsk.

Kontakt DM&T for gennemgang af kontrakterne.

Læs mere

Fokusområder og øvrige kontrakter

Læs mere om erhvervslejeret, falske hjemmesider, freelancedesignere mv.
DM&T råder over flere forskellige kontrakttyper, blandt andet freelancedesigneraftale, licensaftale, konsignationsaftale mv. 

Læs mere og hent kontrakter her.

DM&T rådgiver også om:

Screening af erhvervslejekontrakter

Anmeldelse af falske .dk hjemmesider til Bagmandspolitiet

Produktansvar

Kreditstyring - hvilke muligheder har du?
"