Menu

Rådgivning

International Handel

Her finder du information om eksport og import. Både produktspecifikke regler, eksporttekniske regler og markedsanalyser. Få også et overblik over relevante eksportaktiviteter.

DM&T's mini-guide til:

Brexit

Med udgangen af januar 2020 udtræder Storbritannien af EU. Selvom dagen er lige rundt om hjørnet, er der fortsat ikke klare meldinger om, hvordan det kommer til at udmønte sig i praksis. Der er indgået en ”skilsmisseaftale” mellem EU og Storbritannien, som blandt andet betyder, at resten af 2020 bliver en overgangsperiode.

Vi har sammensat en mini-guide med henvisning til nogle af de bedste kilder til viden om, hvordan man forbereder sig til Brexit.

Produktkrav ved eksport

Få viden om tekniske krav, som skal være i orden, før varer kan handles over grænserne, fx. USA, Norge mv.

Eksport og import er afgørende for branchen, og derfor rådgiver vi også om de tekniske krav, som skal være i orden, før varer kan handles på tværs af grænser.

DM&T har kendskab til mange særlige ordninger fra importregistrering i Tyrkiet til EAC mærkning i de tidligere sovjetstater eller MID koder, som finder anvendelse hos det amerikanske toldvæsen. Alle disse særlige krav skal ofte overholdes, for at en vare overhovedet kan afsættes i de respektive lande.

Af og til kender vi ikke til kravene vi møder, men så finder vi ud af det på hele branchens vegne. Vi tager den indledende undersøgelse og omkostning forbundet med indsigt i nye branchespecifikke krav.

Læs mere

Eksportfremme

Læs mere om DM&Ts støtte til eksportaktiviteter, så som søgning efter agenter, deltagelse på messer, udstillinger, events eller andre lignende kollektive arrangementer.

DM&T arrangerer eller støtter eksportaktiviteter, så som søgning efter agenter eller deltagelse på messer, udstillinger, events eller andre lignende kollektive arrangementer til gavn for vores medlemmer. 

En af vores services er Fashion Tour, som kort fortalt går ud på, at vi forsøger at matche danske brands med agenter i udlandet. Det er en aktivitet som gennemføres af og til med et nyt fokusmarked hver gang.

Vi bakker op om vores medlemmers deltagelse på messer og aktiviteter i udlandet. Såfremt det giver mening og en større gruppe af virksomheder ønsker en fælles stand eller event på et eksportmarked, kan DM&T være behjælpelig med at ansøge om tilskudsmidler.

Som forening tager vi også imod indkomne delegationer, typisk fabrikker fra produktionslande, men også fra tid til anden skribenter fra fagmagasiner eller indkøbere fra stormagasiner eller webshops.

Endeligt deltager foreningen i udvalgte delegationsrejser med ministre eller kongehuset i spidsen.

Kontakt DM&T og hør mere om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed med. 

Læs mere

Markedsforhold

Få gode råd om markedsforhold i fx. USA, Tyskland, Norge mv.

Gennem DM&T’s intensive rådgivning af medlemmer om eksportrelaterede forhold, har DM&T fået kendskab til en lang række forhold og praksisser ude på eksportmarkederne.

Hos DM&T kan du få sparring til, hvordan et eksportmarked bedst gribes an, ligesom vi kan give en oversigt over de regler og særlige forhold, som en eksportør skal være opmærksom på. Skulle der være specifikke forhold, som er nødvendige at få indsigt i, kan DM&T finde svarene gennem vores mange søsterorganisationer i mange lande verden over.

Det er naturligt, at DM&T er medlem af en række internationale organisationer, og derigennem får vi adgang til rapporter og markedsinformation om alverdens forhold. Det kan være detailhandelens udvikling i Tyskland til information om produktion af tæpper, jeans eller tekniske tekstiler. Ring og hør hvilke informationer, vi kan skaffe til dig.

Læs mere

"