Menu

Rådgivning

Told

Find viden om det danske og EU’s toldsystemer, herunder toldkoder og tarifering, varens oprindelse, hvilken værdig der ligger til grund for beregning af tolden samt aktuelle områder inden for told, der er aktuelle i branchen.

Oprindelse

Hvilke faktorer afgør en vares oprindelse og hvilken betydning har oprindelsen for tolden?
Varens oprindelsesland er afgørende for toldsatsen på varen.

Varens oprindelse afgøres på baggrund af en række faktorer alt efter, om varen er produceret inden for eller uden for EU.

Oprindelsen har betydning for, om varen falder ind under en handelsaftale eller anden toldpræferencegivende ordning.

Læs mere

Tarifering

Hvordan finder jeg den rette toldkode på min vare?
DM&T guider dig i, hvordan du slår varer og koder op i SKATs og EU’s toldsystemer, for at sikre at varen har den rette kode og finde frem til toldsatsen på varen.

Kontakt din toldrådgiver for mere information.

 

Toldværdi

Hvilken værdi skal jeg lægge til grund ved beregning af tolden?
For ikke at komme i skattemyndighedernes søgelys, er det vigtigt, at man beregner tolden af den korrekte værdi på en vare.

Det er ikke altid, at fakturaen blot kan lægges til grund, for måske er der flere fakturaer, ligesom det har betydning, om varen importeres af et selskab eller om den sendes direkte til kunden.

Læs mere

Den nye toldkodeks (EUTK)

Hvilke ændringer har den nye EUTK medført i forhold til min virksomhed?
Den 1. maj 2016 trådte den nye EU Toldkodeks i kraft med flere væsentlige ændringer til følge.

Eksempelvis er flere af de hidtil anvendte økonomiske procedurer udgået, og der er krav om sikkerhedsstillelse ved anvendelse af de forskellige bevillinger til fx passiv forædling, toldoplag mv.

Læs mere

Vareprøver

Hvornår er en vareprøve af så ringe værdi, at den er fritaget for told?
Der kan herske stor tvivl om, hvornår en vareprøve er så ubrugelig og uegnet til videresalg på fx lagersalg for kollektionsprøver el. lign., at den falder ind under reglerne for varer af ringe værdi, som kvalificerer til toldfrihed.

Og hvordan prissætter man en vareprøve, der ikke er beregnet til salg, men som i princippet er salgbar?

DM&T er i dialog med SKAT om praktiske retningslinjer for dette.

Læs mere

Norge

Hvordan håndterer de norske toldmyndigheder varer fra Danmark, og hvilket salg danner grundlag for beregning af tolden?
Flere og flere danske virksomheder eksporterer til Norge, men idet Norge ikke er medlem af EU, volder det ofte vanskeligheder at beregne tolden på varerne fra EU, ligesom det kan være en god idé at overveje sit set-up, så man sparer mest mulig told.

Læs mere

"