Menu

Rådgivning

Arbejdsmiljø

I denne sektion finder du information om de væsentligste emner indenfor arbejdsmiljø, herunder etablering af en arbejdsmiljøorganisation, udarbejdelse af en APV, arbejdsskader, hjemmearbejde, ungarbejdere mv.

Arbejdsmiljø i virksomheden

Alle virksomheder med ansatte har pligtig til at leve op til reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Vi samler de vigtigste pointer og viden her.

EU og arbejdsmiljø

Forstå hovedpunkterne i EU's arbejdsmiljøstrategi, som gælder for 2021-27 og skal sikre arbejdstageres sundhed og sikkerhed.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Læs, hvordan du forholder dig, hvis uheldet er ude og en medarbejder bliver udsat for en arbejdsulykke.

Hjemmearbejde

Forstå de regler og krav, der gælder, når medarbejderne arbejder fra hjemmearbejdspladsen.

"