Ansvarlighed

Her kan du læse mere om vores forpligtelse til ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtighed under FN's Global Compact, ligesom du også finder de seneste rapporteringer.

branches, outside, fabric, close-up, dusty green blue shades 13576

Vores forpligtelse samt rapportering af aktiviteter under FN's Global Compact kan downloades nederst på siden. 

DM&T’s forpligtelse til ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtighed

Indledning

Dansk Mode & Textil (DM&T) har siden 1895 været branchens naturlige omdrejningspunkt, vi repræsenterer mere end 350 virksomheder i Danmark, både store og små såvel som produktions- og handelsvirksomheder.

Mode- og tekstilbranchen befinder sig i en radikal omstillingsproces. Branchens miljøaftryk og forbrug af ressourcer og et markant stigende forbrug af tøj og tekstiler blandt forbrugere har gjort, at bæredygtighed og cirkulær omstilling står øverst på branchens strategiske dagsorden. Indenfor de senere år er klimadagsordenen vokset markant, og i hælene på den følger vand, biodiversitet, ulighed og menneskerettigheder, hvor det forventes at virksomheder spiller en positiv rolle. EU’s tekstilstrategi, og den ambition som EU her formulerer for branchen, illustrerer tydeligt at bæredygtighed i stigende grad vil blive reguleret af lovgivning fra EU.

DM&T har været medlem af FN’s Global Compact siden 2008, og vi tilslutter os de ti principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De ti principper – og de internationale konventioner og principper fra FN, ILO og OECD der ligger bag – og sidenhen FN’s 17 Verdensmål, udgør fundamentet for vores forpligtelse og arbejde med bæredygtighed. I denne forpligtelse beskriver vi, hvordan vi ser vores rolle og ansvar som brancheorganisation.

Vores vision for den danske branche er, at den skal være blandt de førende når kommer til ansvarlig virksomhedsadfærd, bæredygtighed og cirkulær omstilling. Stærkt design, kvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd, og det er netop, hvad den danske branche skal bygge sin position i den internationale branche på. 

DM&T’s rolle som brancheorganisation 

Vores største bidrag ligger i den rolle, vi kan spille overfor vores medlemmer og i den bredere samfundsdebat. Som brancheorganisation har vi et ansvar for at understøtte og facilitere en udvikling, der gør, at branchen i højere grad prioriterer bæredygtighed i deres forretning. Bæredygtighedsdagsordenen er kompleks og opgaven er stor, og derfor er det vores opgave at hjælpe vores medlemmer med at komme i gang med omstillingen, prioritere de områder der er mest presserende og arbejde strategisk og systematisk med ansvarlighed og bæredygtighed.

Derfor er rådgivning og kompetenceopbygning af vores medlemmer helt centralt i vores arbejde således at vi gør medlemmerne i stand til at arbejde systematisk med bæredygtighed i henhold til internationale retningslinjer som FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd og FN’s 17 Verdensmål. Dermed klæder vi vores medlemmer på i forhold til de kommende lovkrav og opbygger deres kapacitet til at udforske hvordan de kan medvirke til at drive en cirkulær omstilling i mode- og tekstilbranchens økosystem. Således favner vores rådgivning en fortløbende udvikling af redskaber, træning og oplysningsarbejde til vores medlemmer. Oversigt og indsigt i den kommende lovgivning er helt central her.

Udover de medlemsrettede aktiviteter ser vi det også som vores rolle at være med til samle branchen og sætte dagsordenen for en ansvarlig, bæredygtig og cirkulær omstilling af branchen. Vi skal sikre initiativ, samarbejde og koordinering på tværs og søge at skabe de bedste rammevilkår for en bæredygtig omstilling. Det gør vi gennem vores politiske interessevaretagelse, strategiske alliancer og samarbejder. Derfor indgår vi løbende i en række samarbejder og partnerskaber med aktører, som kan hjælpe os med dette arbejde. Udover myndigheder og styrelser, er det vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, rådgivere med videre. Disse samarbejder kan også inkludere forpligtigende elementer, såsom Etisk Handel- Danmark og FN’s Global Compact.

Vi har en strategi for bæredygtighed, som vi løbende evaluerer for at sikre, at vores aktiviteter afspejler udviklingen i bæredygtighedsdagsordenen, branchens behov og vores rolle. 

Vores rolle som ansvarlig arbejdsgiver

Parallelt med vores politiske og medlemsrettede indsatser, har vi også fokus på selv at være en ansvarlig organisation, der lever op til Global Compacts ti principper. DM&T ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med høj arbejdsglæde. Vi arbejder for at vores medarbejdere i Herning og København trives i gode rammer, og at vi opfører os ansvarligt i hverdagen i forhold til mennesker og miljø. Nedenfor har vi beskrevet vores to overordnede fokusområder:

Vores medarbejdere

I DM&T skal alle medarbejdere arbejde i et sikkert, sundt og respektfuldt arbejdsmiljø. Ingen må udsættes for chikane og diskrimination, og alle skal have lige muligheder uanset køn, alder, etnicitet og politisk, religiøs, og seksuel orientering. Vi ser diversitet som en ressource i vores organisation, og ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle.  

DM&T er en familievenlig arbejdsplads. Det betyder, at vi giver vores ansatte fleksible rammer for at udføre deres arbejde og har fokus på at sikre en ordentlig balance mellem arbejde og privatliv.

Vores personalehåndbog beskriver de processer, vi har fastlagt, for at sikre, at vi arbejder systematisk med vores forpligtelse overfor vores medarbejdere. Det gælder også forhold som arbejdstid, aflønning, fagforeningsfrihed osv.  

Vores indvirkning på miljøet

Selvom vi er en lille organisation med et begrænset aftryk, har vi en miljø- og klimapåvirkning via vores aktiviteter. Den negative påvirkning, vi har, er vi opsatte på at reducere. Det arbejder vi løbende på, og nedenfor har vi kort beskrevet vores indsatsområder og ambitioner, som danner udgangspunkt for en mere detaljeret handlingsplan. Vores kontor i Herning ejer vi selv, hvilket giver os større mulighed for at drive en positiv forandring. I København er vi en del af et stort kontorfællesskab, hvor vores mulighed for at påvirke er mindre.

Klima

Som medlemsorganisation er det vigtigt, at vi er ude hos vores medlemmer og det er vigtigt, at vi er til stede i og udenfor Danmark for at repræsentere den danske branche. Derfor ligger vores klimabelastning især i vores transport. Vi arbejder på at nedbringe påvirkningen ved at tilrettelægge vores transport og rejser ud fra et omkostningseffektivt, miljøtilpasset og sikkert perspektiv.

Vores klimabelastning via f.eks. varme og energiforbrug på vores kontorfaciliteter vil vi også søge nedbringe, hvor det er muligt. Vores klimakortlægning vil hjælpe os med at fokusere vores indsats der hvor det giver mest værdi.

Miljø

Vores øvrige miljøbelastning i form af bl.a. madspild, vandforbrug, papirforbrug og ressourcespild ønsker vi at nedbringe parallelt med at vi søger at finde alternative og bedre løsninger når det er muligt. F.eks. tilstræber vi at maden på vores Herning kontor er 80% økologisk og primært tager udgangspunkt i sæsongrøntsager.

Leverandører

DM&T gør brug af en række leverandører i forhold til vores daglige drift. Vi bestræber os på at have få, men lange samarbejder med vores leverandører og søger indenfor de forskellige produkter vi indkøber, at finde mere bæredygtige alternativer. Det kan f.eks. være i forhold til kontorudstyr og forplejning.

Governance

Det overordnede ansvar for DM&T’s arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed ligger i DM&T’s bestyrelse og øverste ledelse. Det operationelle ansvar i forhold til løbende at eksekvere på DM&T’s bæredygtighedsstrategi, følge op på mål, evaluere og sætte nye mål ligger i det interne bæredygtighedsteam i DM&T. Det samme gør eksekveringen af den handlingsplan, som ledsager denne forpligtelse.

I tilfælde af at en medarbejder ikke føler, at DM&T lever op til elementerne i denne forpligtelse og sit ansvar som en ansvarlig arbejdsgiver, bør medarbejderen i første omgang gå til sin leder. Hvis ikke medarbejderen føler dette er en mulighed, kan han/hun gå til sin leders leder. Hvis ikke medarbejderen føler at dette er en mulighed, bør medarbejdere benytte sig af en ekstern whistleblower-funktion, som DM&T er tilknyttet og som beskrives nærmere i personalehåndbogen.

Download yderligere information:

DM&T’s forpligtelse til ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtighed

DM&T’s engagement for ansvarlig virksomhedsadfærd og bæredygtighed 2020-23
UN Global Compact: DM&T Communication on Engagement 2018-20
UN Global Compact: DM&T Communication on Engagement 2016-18

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

Thomas Klausen foto
Thomas Klausen

Adm. direktør

97117233

tk@dmogt.dk

thklausen