Menu
 

Om Dansk Mode & Textil

Som branche- og arbejdsgiverorganisation for en af landets vigtigste brancher går vi forrest for at sikre, at branchen har et solidt sikkerhedsnet, optimale arbejdsvilkår og udvikler sig i takt med omgivelserne.

Dansk Mode & Textil

Hele mode- og tekstilbranchens organisation

Dansk Mode & Textil, eller DM&T i daglig tale, har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt i medlemmernes hverdag og de udfordringer, branchen står over for.

DM&T repræsenterer mere end 375 virksomheder, som dagligt nyder godt af DM&T’s faglige rådgivning, inspiration, netværksdannelse og politiske arbejde for branchen samt markedsføring af denne.

DM&T leverer branchenær og personlig rådgivning inden for HR-jura, handelsjura, CSR, teknik og miljø, eksport, told og international handel, digitale udfordringer og trends. Vores fornemste opgave er at skabe værdi og optimale vilkår for vores medlemsvirksomheder og dermed for hele mode- og tekstilbranchen. Netop derfor er vi også drevet af en vision, der tydeligt indikerer, at vi vil være branchens eget og foretrukne videncenter, branchens ambassadør og allianceudvikler.

For at kunne leve op til den vision lytter vi til vores medlemmer og orienterer os i omverdenen. På den måde er vi også sikre på, at vi udvikler os i takt med branchen, og at vi er rustet til morgendagens udfordringer.

FAKTA OM Dansk Mode & Textil 

  • Dansk Mode & Textil har 20 medarbejdere fordelt på vores to kontorer i Herning og København.
  • Dansk Mode & Textil har ansat en række eksperter med branchespecifik viden inden for en række områder.
  • Dansk Mode & Textil er en nonprofit-organisation.
  • Dansk Mode & Textil er en del af Dansk Arbejdsgiverforening og er en del af overenskomstforhandlingerne.
  • Mere end 350 mode- og tekstilvirksomheder i Danmark er medlem af Dansk Mode & Textil.
  • Dansk Mode & Textil har været med til at forme modeugen i København og spiller fortsat en aktiv rolle i Copenhagen Fashion Week.
  • Dansk Mode & Textil sidder med i flere væsentlige politiske fora, blandt andet i EURATEX, som er sammenslutningen af mode- og tekstilforeninger i Europa.
  • Dansk Mode & Textil er nationalt ansvarlig for GINETEX i Danmark.
  • I 2017 indgik Dansk Mode & Textil strategiske alliancer med Guldsmedebranchen i Danmark og Sportsbranchen, hvormed vi sammen repræsenterer i nærheden af 1.000 virksomheder. 
"