Menu

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Hos Dansk Mode & Textil (herefter ”DM&T” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for DM&Ts måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når virksomheden meldes ind i Dansk Mode & Textil, når du besøger vores website, når du besøger vores Trendstudie, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores website.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dette website er drevet og ejet af:

Dansk Mode & Textil
Birk Centerpark 38
7400 Herning

CVR 14699341
Tlf. 97 11 72 00
info@dmogt.dk

2. Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde :

 • Når virksomheden meldes ind i Dansk Mode & Textil angives hvilke kontaktpersoner, der skal oprettes med bruger log-in
 • Når medlemsvirksomhederne får nye ansatte, kan disse oprettes som brugere af medarbejderen selv eller af virksomheden 
 • Når du tilmelder dig Dansk Mode & Textils nyhedsbrev 
 • Når du opretter en personlig konto på Dansk Mode & Textils hjemmeside
 • Opfyldelse af DM&Ts serviceydelser, herunder ved besøg i videoovervåget Trendstudie

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra DM&T flere gange. 

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig, med mindre DM&T modtager oplysningerne direkte fra din arbejdsgiver.

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på websitet. Hvis du besøger vores Trendstudie, gør vi opmærksom på, at lokalet er videoovervåget, og der indsamles dermed billedmateriale af dig.

Såfremt du selv afgiver oplysningerne, vil det altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysningerne, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling. 

Såfremt din arbejdsgiver afgiver oplysningerne om dig, sker dette for at sikre, at virksomheden får størst muligt udbytte af sit medlemsskab af DM&T, og du kan til enhver tid bede om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, dog ikke hvis hensynet til medlemsvirksomheden eller andre private interesser vejer tungest. 

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål :

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Administration af brugerkonto / profil
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events
 • Indsamling og evaluering af brugeranmeldelser
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag
 • Opfyldelse af DM&Ts serviceydelser, herunder overvågning af korrekt brug af Trendmateriale

DM&T behandler kun dine personoplysninger, hvis der er lovligt grundlag herfor. 

Medarbejdere ansat ved medlemsvirksomheder oprettes automatisk til at modtage nyhedsmails fra DM&T, hvis medarbejderens kontaktoplysninger angives på indmeldelsesblanketten, da det er i virksomhedens/medarbejderens interesse at sikre sig bedst muligt udbytte af DM&T medlemskabet ved at blive holdt orienteret om brancherelaterede nyheder, nye tiltag, kurser ol. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail. 

Øvrige modtagere af nyhedsbrevet modtager dette baseret på samtykke afgivet ved tilmeldingen. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail. 

DM&T fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre websitet. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.dmogt.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine informationer til tredjepart.

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder eller i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder eller politiet samt Dansk Arbejdsgiverforening.  

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til DM&Ts samarbejdspartnere, som leverer ydelser på DM&Ts vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på DM&Ts vegne og i overensstemmelse med DM&Ts instruks.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

6. Overførelse til tredjelande

Dine personoplysninger i form af din mailadresse overføres til DM&Ts databehandler, som udsender nyhedsbreve på vegne af DM&T. Databehandleren er beliggende udenfor EU/EØS. Der er truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførelsen og opbevaring i henhold til indgået databehandleraftale. 

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Videomateriale fra overvågning af Trendstudie slettes efter 30 dage.

8. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger, herunder mod profilering/automatiske afgørelser . Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail. 

12. Links til andre websites mv.

Vores website kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Dansk Mode & Textil
Birk Centerpark 38
7400 Herning

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

"