Persondatapolitik

Hos Dansk Mode & Textil (herefter ”DM&T” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan DM&T behandler dine personoplysninger.

Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Som brancheorganisation behandler DM&T personoplysninger for at kunne levere vores services. DM&T er dataansvarlig herfor. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Dansk Mode & Textil, Birk Centerpark 38, 7400 Herning

CVR 14699341, Tlf. 97 11 72 00, info@dmogt.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

2.1 Virksomhedens medlemskab

DM&Ts medlemmer og deres ansatte registreres i vores medlemssystemer. Der oprettes særskilte sager ved juridisk rådgivning, som fx kan vedrøre ansættelsesretlige tvister mellem medlemsvirksomheden og dennes ansatte.

Formålet er at kunne servicere virksomheden, yde rådgivning og administration.

De oplysninger, vi typisk behandler, er

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, alder, køn, telefonnummer, emailadresse.

  • Cpr-nummer og strafbare forhold

  • Særlige kategorier/følsomme oplysninger, fx fagforeningsforhold, helbredsoplysninger, seksuel orientering, race, etnicitet, politisk- og religiøs overbevisning

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6, stk. 1, (b), (c) og (f) samt art. 9, stk. 2, (a), (b), (e) og (f) for at sikre optimalt udbytte af virksomhedens medlemskab. Oplysninger om CPR nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 4, jf. § 7, stk. 2 og oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af ovenstående formål.

Ved virksomhedens udmeldelse af DM&T slettes alle kontaktoplysninger straks ved udmeldelsen. Sager slettes 5 år efter udløbet af det år, hvor sagen er afsluttet.

2.2 Besøg i DM&Ts trendstudier

DM&Ts medlemmer har adgang til videoovervågede trendstudier på DM&Ts lokationer.

Formålet er at kunne servicere virksomheden, herunder dokumentere at der ikke sker ureglementeret brug af Trendmaterialer.

De oplysninger, vi behandler, er

  • Billeder fra videoovervågning samt navn, mailadresse og firmanavn.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6, stk. 1, (f) for at sikre optimalt udbytte af virksomhedens medlemskab.

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af ovenstående formål. Videomateriale fra overvågning af Trendstudie slettes efter 30 dage.

2.3 Modtagere af markedsføring og nyheder

DM&T udsender nyhedsmails og generel kommunikation om foreningens virke og brancheforhold.

Formålet er at kunne sende dig nyheder.

De oplysninger, vi behandler, er

  • Navn, firmanavn og mailadresse.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, (a), hvis du tilmelder dig nyhedsmailen uden at være medlem af DM&T. Er din virksomhed derimod medlem af DM&T vil persondata i forbindelse med abonnenter til nyhedsmails behandles på baggrund af en legitim interesseafvejning til fordel for foreningen, herunder foreningens status som brancheformidler, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, (f).

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af ovenstående formål. Ved framelding af nyhedsmails ophører fremsendelse af nyhedsmails straks, men dokumentation for oprindeligt afgivet samtykke gemmes i 2 år, hvorefter det slettes.

2.4 Deltagere i events

DM&T afholder forskellige events. Når du tilmelder dig et arrangement, oprettes dine kontaktoplysninger i DM&Ts CRM system.

Formålet er at kunne samle og oplyse branchen om relevante forhold.

De oplysninger, vi behandler, er

  • Navn, firmanavn, titel, telefonnummer og mailadresse.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6, stk. 1, (f) for at kunne udbyde arrangementet til dig, og behandlingen sker derfor i den registreredes interesse.

Når du deltager i et arrangement kan der ske deling af dine personoplysninger med vores eksterne samarbejdspartnere og andre deltagere i arrangementet. Arrangementet vil i nogle tilfælde blive optaget. Det vil blive oplyst ved arrangementets start. Formålet er at kunne dele arrangementet med interesserede parter, og behandlingen sker på baggrund af en legitim interesseafvejning til fordel for foreningens virke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, (f).

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af ovenstående formål. Oplysninger om medlemmer, der har deltaget i events, opbevares indtil medlemskabet ophører, dog max 5 år efter udløbet af året for afholdelsen af arrangementet. Oplysninger om ikke-medlemmer gemmes i 5 år efter udløbet af året for afholdelsen af arrangementet. Har man betalt for at deltage i et event, gemmes oplysningerne i 5 år, jf. bogføringslovens regler.

2.5 Brugere af hjemmesiden og sociale medier

Når du besøger DM&Ts hjemmeside, LinkedIn og Instagram mv. kan DM&T behandle oplysninger om dig. De fleste oplysninger indhentes gennem cookies. Se DM&Ts cookiepolitik.

Formålet er at gøre indholdet tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

De oplysninger, vi behandler, er

  • IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6, stk. 1, (f) for at kunne gøre vores hjemmeside og online tjenester tilgængelige for dig eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, (a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil cookien udløber, eller du trækker dit samtykke tilbage.

2.6 Ansøgere til stillinger

Hvis du har sendt os en ansøgning, behandler vi personoplysninger om dig.

Formålet er at kunne behandle din ansøgning og kunne vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til stillingen.

De oplysninger, vi typisk behandler, er

  • Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mail-adresse, CPR-nummer, civilstand, uddannelse(r), faglige kvalifikationer, karrierehistorik, sproglige og andre relevante kompetencer samt skriftlige anbefalinger/referencer, oplysninger fra sociale medier, personlighedstest, straffeattest og arbejds – og opholdstilladelse.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, (b), (c) og (f) som behandlingsgrundlag. Vi kan også, efter omstændighederne, anvende databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, (a) eller artikel (9), stk. 2, (a) og (e), fordi du har sendt oplysningerne til os med det formål at blive ansat. De oplysninger, du sender til os som en del af ansættelsesprocessen, anses for at være givet med dit samtykke. Til behandling af oplysningen om dit CPR-nummer bruger vi databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 4, jf. § 7, stk. 2 som behandlingsgrundlag. Vi kan også anvende databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som behandlingsgrundlag. Vores behandling af oplysninger i forbindelse med vores kontrol af din arbejds- og opholdstilladelse sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, (c) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, jf. udlændingelovens § 59, stk. 5, fordi vi efter udlændingelovens regler har pligt til at sikre, at du har en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Vi opbevarer dine personoplysninger i højst 6 måneder efter afslag er givet.

2.7 Samarbejdspartnere, leverandører til DM&T og øvrige kontakter

DM&T har daglig dialog med mange forskellige kontakter. Det kan fx være samarbejdspartnere, leverandører, politikere, myndigheder, journalister og potentielle medlemmer. Listen er ikke udtømmende. I denne dialog udveksles personoplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne varetage DM&Ts foreningsarbejde, markedsføre foreningens virke, politisk interessevaretagelse, pressehåndtering mv.

De oplysninger, vi typisk behandler, er

  • Navn, adresse, mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse, oplysninger om hvor du er ansat, samt oplysninger om vores relation.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen art. 6, stk. 1, (f) for at kunne varetage vores foreningsarbejde bedst muligt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er en relation.

3. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger kan videregives til DM&Ts rammeaftalepartnere for at sikre dig optimalt udbytte af dit medlemskab. DM&Ts rammeaftalepartnere er selv ansvarlige for, at eventuel kontakt til dig sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder samtykke til elektronisk post.

Når du deltager i et arrangement, kan der ske deling af dine personoplysninger med vores eksterne samarbejdspartnere og andre deltagere i arrangementet.

DM&T har et strategisk partnerskab med andre brancheforeninger, og der kan i sjældne tilfælde ske deling af personoplysninger, hvis det vurderes at være i den registreredes interesse.

Dine personoplysninger kan desuden deles med andre selvstændige dataansvarlige, som fx NETS, når du benytter vores betalingsløsninger.

Udenfor ovenstående tilfælde, videregives dine personoplysninger ikke til andre tredjeparter uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder eller i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder eller politiet samt Dansk Arbejdsgiverforening.

4. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til DM&Ts samarbejdspartnere, som leverer ydelser på DM&Ts vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsmails. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på DM&Ts vegne og i overensstemmelse med DM&Ts instruks.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

5. Overførelse til tredjelande

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

Vi kan også overføre dine personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

6. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, dog ikke hvis hensynet til medlemsvirksomheden eller andre private interesser vejer tungest.

Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Nyhedsmails kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail.

10. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Dansk Mode & Textil

Birk Centerpark 38

7400 Herning

11. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 10 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.