Menu

Persondatapolitik

Hos Dansk Mode & Textil (herefter ”DM&T” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for DM&Ts måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når virksomheden meldes ind i Dansk Mode & Textil, når du besøger vores website, når du besøger vores Trendstudie, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores website. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dette website er drevet og ejet af:

Dansk Mode & Textil
Birk Centerpark 38
7400 Herning

CVR 14699341
Tlf. 97 11 72 00
info@dmogt.dk

2. Indsamling af personoplysninger, behandling, formål og retsgrundlag

Indsamling og behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når virksomheden meldes ind i Dansk Mode & Textil angives hvilke kontaktpersoner, der skal oprettes med bruger log-in. Formålet med indsamlingen er at sikre optimalt udbytte af virksomhedens medlemskab, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. 
 • Når medlemsvirksomhederne får nye ansatte, kan disse oprettes som brugere af medarbejderen selv eller af virksomheden. Formålet med indsamlingen er at sikre optimalt udbytte af virksomhedens medlemskab, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 • Når du tilmelder dig Dansk Mode & Textils nyhedsbrev. Formålet er at sende dig nyheder og retsgrundlaget er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvis du tilmelder dig uden at være medlem. Er din virksomhed derimod medlem af Dansk Mode & Textil vil persondata i forbindelse med abonnenter til nyhedsbrev behandles på baggrund af en legitim interesseafvejning til fordel for foreningen, herunder foreningens status som brancheformidler, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 
 • Ved markedsføring. Formålet med DM&Ts markedsføring er at sikre medlemmerne optimalt udbytte af deres medlemskab, og behandlingen sker derfor i den registreredes interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Persondata til brug for markedsføring overfor potentielle medlemmer behandles efter samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, medmindre det er åbenbart, at oplysningerne er givet til foreningen med henblik på kontakt, fx udveksling af visitkort, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor behandlingen sker i den registreredes interesse.
 • Når du opretter en personlig konto på Dansk Mode & Textils hjemmeside. Formålet er at tilpasse sidens visning til dine ønsker, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 
 • Opfyldelse af DM&Ts serviceydelser, herunder ved besøg i videoovervåget Trendstudie. Formålet med indsamlingen er at sikre optimalt udbytte af virksomhedens medlemskab, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 • Når du tilmelder dig et arrangement, oprettes dine kontaktoplysninger i DM&Ts CRM system. Formålet er at kunne udbyde arrangementer til dig, og behandlingen sker derfor i den registreredes interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Når du deltager i et arrangement, vil arrangement i nogle tilfælde blive optaget. Det vil blive oplyst ved arrangementets start. Formålet er at kunne dele arrangementet med interesserede parter, og behandlingen sker på baggrund af en legitim interesseafvejning til fordel for foreningens virke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted.

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig, med mindre DM&T modtager oplysningerne direkte fra din arbejdsgiver.

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på websitet. Hvis du besøger vores Trendstudie, gør vi opmærksom på, at lokalet er videoovervåget, og der indsamles dermed billedmateriale af dig.

Såfremt du selv afgiver oplysningerne, vil det altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysningerne, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

Medarbejdere ansat ved medlemsvirksomheder oprettes automatisk til at modtage nyhedsmails fra DM&T, hvis medarbejderens kontaktoplysninger angives på indmeldelsesblanketten, da det er i virksomhedens/medarbejderens interesse at sikre sig bedst muligt udbytte af DM&T medlemskabet ved at blive holdt orienteret om brancherelaterede nyheder, nye tiltag, kurser ol. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail.

Øvrige modtagere af nyhedsbrevet modtager dette baseret på samtykke afgivet ved tilmeldingen. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail.

DM&T fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre websitet. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.dmogt.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine informationer til tredjepart.

3. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger kan videregives til DM&Ts rammeaftalepartnere for at sikre dig optimalt udbytte af dit medlemskab. DM&Ts rammeaftalepartnere er selv ansvarlige for, at eventuel kontakt til dig sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder samtykke til elektronisk post.

Når du tilmelder dig et arrangement, som udbydes af en af DM&Ts samarbejdspartnere, vil dine kontaktoplysninger blive delt med samarbejdspartneren.

DM&T har et strategisk partnerskab med andre brancheforeninger, og der kan i sjældne tilfælde ske deling af personoplysninger, hvis det vurderes at være i den registreredes interesse.

Dine personoplysninger videregives ikke til andre tredjeparter uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder eller i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder eller politiet samt Dansk Arbejdsgiverforening.

4. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til DM&Ts samarbejdspartnere, som leverer ydelser på DM&Ts vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på DM&Ts vegne og i overensstemmelse med DM&Ts instruks.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

5. Overførelse til tredjelande

Dine personoplysninger i form af din mailadresse overføres til DM&Ts databehandler, som udsender nyhedsbreve på vegne af DM&T. Databehandleren er beliggende udenfor EU/EØS. Der er truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførelsen og opbevaring i henhold til indgået databehandleraftale.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 2. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 • Videomateriale fra overvågning af Trendstudie slettes efter 30 dage.
 • Ved virksomhedens udmeldelse af DM&T slettes alle kontaktoplysninger straks ved udmeldelsen. 
 • Ved framelding af nyhedsbreve ophører fremsendelse af nyhedsbreve straks, men dokumentation for oprindeligt afgivet samtykke gemmes i 2 år.

7. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

8. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, dog ikke hvis hensynet til medlemsvirksomheden eller andre private interesser vejer tungest.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Nyhedsbreve kan til enhver tid frameldes ved at trykke "frameld" i den modtagne mail.

11. Links til andre websites mv.

Vores website kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

12. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@dmogt.dk eller 97 11 72 00. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Dansk Mode & Textil
Birk Centerpark 38
7400 Herning

13. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

"