Menu

Rådgivning

Agenter & Distributører

Her kan du finde juridiske kontrakter til dine agenter eller distributører. Se listen over vores agentnetværk. Læs om konsekvensen ved opsigelse og find særligt udvalgte emner.

Agentkontrakter

Hent DM&Ts standard agentkontrakt og få gode råd til kontraktindgåelsen
DM&T har agentkontrakter på flere forskellige sprog.

Kontrakterne kan kun bruges til agenter inden for EU/EØS-samarbejdet.

Har du brug for en agentkontrakt uden for dette område, fx USA, så tag fat i DM&Ts advokater med speciale inden for agentjuraen. 

Læs mere

Opsigelse af agenter

Skal der betales goodwillgodtgørelse ved opsigelse?
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for agenter, hvis de opsiges.

Det er især reglerne om goodwillgodtgørelse på op til 1 års gennemsnitsvederlag, som man skal være opmærksom på.

Kontakt DM&T’s advokater, hvis du overvejer at opsige en agent.

Læs mere

Distributørkontrakter

Hent DM&Ts standard distributørkontrakt og få gode råd til kontraktsindgåelsen
Det er altid godt at have en kontrakt, da det giver klarere spilleregler, og hvis du samarbejder grundigt med distributøren i forhandlingsprocessen og i fællesskab forstår kontrakten, kan mange misforståelser blive luet ud allerede dér.

Vær særligt opmærksom på følgende:

Tag et referencetjek på distributøren inden opstart

Hold dig løbende orienteret om distributørens kunder

Aftal hvilke økonomiske mål distributøren skal opnå

Aftal hvordan virksomheden kan komme ud af kontrakter

DM&Ts advokater rådgiver om distributørkontrakter og tilbyder gennemlæsning og kommentering af kontrakter inden indgåelse.

Læs mere

Opsigelse af distributører

Hent DM&T’s opsigelsesaftale, og få gode råd, når samarbejdet skal ophøre
Når samarbejdet med distributøren skal ophøre, er det en god ide at overveje:

Hvad skal der ske med distributørens varelager?

Kan virksomheden få en liste over distributørens kunder?

Må virksomheden starte op med en ny distributør i opsigelsesperioden?

Kan virksomheden kræve forudbetaling/nedskrive kredittiden til distributøren i opsigelsesperioden?

DM&T anbefaler, at man afgiver opsigelsen skriftlig, og at virksomheden følger op med en opsigelsesaftale, der regulerer parternes forpligtelser i opsigelsesperioden.

Læs mere

Øvrige fokusområder

Udfordringer i det løbende samarbejde med agenter og distributører
DM&T kan hjælpe din virksomhed med udfordringer undervejs i samarbejdet med agenter og distributører - lige fra håndtering af provision og vederlag til ændringer i samarbejdet.

Læs mere

"