Menu

Rådgivning

HR jura

Få overblik over reglerne for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Find rettigheder vedr. barsel, ferie og sygdom. Slå op i vores lønstatistik eller find kontrakter og overenskomster.

Registrering af arbejdstid - nye regler fra 1. juli 2024

Den 1. juli 2024 træder de nye regler om registrering af arbejdstid i kraft. 

Læs mere om reglerne for registrering af arbejdstid her.

Download vores FAQ og få svar på dine spørgsmål om registrering af arbejdstid her.

Afskedigelse og fratrædelse

Reglerne for opsigelse og misligholdelse, fratrædelsesgodtgørelse, G-dage og meget andet
Når en opsigelse skal finde sted, uanset om det er fra arbejdsgiverens eller medarbejderens side, indtræder der en række rettigheder for begge parter.

DM&T rådgiver om reglerne for opsigelse og misligholdelse, G-dage, fratrædelsesgodtgørelser, ændring i ansættelsesforhold samt dødsfald i tjenesten

Læs mere

Ansættelse

Rekrutteringsprocessen, ansættelsesbevisloven, tidsbegrænset ansættelse, funktionærstatus og mere du skal vide under ansættelsen
Få overblik over reglerne ved ansættelse og få praktiske værktøjer til rekrutteringen. 

Ved ansættelse af nye medarbejdere, har du brug for praktiske råd og vejledning til selve rekrutteringen og reglerne for ansættelsen.

DM&T rådgiver dig om reglerne for ansættelsesproceduren, overholdelse af ansættelsesbevisloven, tidsbegrænsede ansættelser og meget mere. 

Læs mere

Barsel

Mere om regler og rettigheder, når din medarbejder skal på barsel
Når medarbejderen bliver gravid eller skal på barsel, har begge parter nogle rettigheder. 

DM&T rådgiver om, hvor længe orloven kan vare, reglerne om beskyttelsen efter ligebehandlingsloven og refusion fra DA-barsel.

Læs mere

Ferie og fridage

Hvem har ret til feriefridage, hvordan optjenes ferie, og hvornår skal ferien placeres?
Ifølge ferieloven har medarbejdere ret til 25 dages ferie pr. år. Men ikke alle har ret til feriefridage.

DM&T rådgiver om reglerne, lige fra optjeningen til reglerne for afholdelse.

Læs mere

Lønstatistik og satser

DA's lønstatistik, MUS-samtaler og fastholdelse af medarbejdere
Se lønniveauet i DA’s store lønstatistik.

Få overblik over udvalgte satser og se hvordan lønsystemet kan ændres.

DM&T rådgiver om fastholdelse af medarbejdere og har desuden et skema til medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Læs mere

Sygdom

Hvad gør du, når medarbejderen er syg?
DM&T rådgiver om reglerne ved sygdom, refusion, mulighedserklæringer, 120-dages-reglen og barns sygdom.

Læs mere

Overenskomster

Textil - og beklædningsoverenskomsten med 3F, HK-overenskomsten, TL-overenskomsten, Lederaftalen og øvrige overenskomster
DM&Ts overenskomstmedlemmer er omfattet af bestemte overenskomster, nemlig overenskomsten med 3F og overenskomsten med Teknisk Landsforbund og i visse tilfælde overenskomsten med HK Privat.

Desuden gælder Lederaftalen i visse tilfælde, ligesom Industriens Overenskomst mellem DI og CO Industri kan være gældende.

I nogle tilfælde har virksomheden selv tilsluttet sig enkelte overenskomster, fx butiksoverenskomsterne.

DM&T forhandler og rådgiver om overenskomsterne.

Læs mere

Kontrakter og klausuler

Her finder du DM&Ts ansættelseskontrakter og kontraktsklausler
Her finder du DM&Ts mange forskellige kontrakter, klausuler og tro- og loveerklæringer. Hvis du ikke lige kan finde den, du skal bruge, så kontakt DM&T’s HR-advokater, som har udarbejdet flere kontrakter til medlemmernes rådighed.

Ved valget af kontrakt skal du være særlig opmærksom på, om medarbejderen er omfattet af en overenskomst.

Læs mere

Fokusområder

Personalepolitikker, forskelsbehandling og uddannelse mv.
DM&T rådgiver om en række andre områder, som fx personalepolitikker, forskelsbehandling, persondatabeskyttelse og uddannelse. 

Her finder du også oplysninger om kompetencefonde og personalehåndbog.

Læs mere

"