Har du styr på whistleblower-ordningen?

Fra den 17. december er virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte forpligtet til at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for de ansatte. DM&T hjælper dig i gang.

Header artikel blå
14 sep. 23

I snart to år har virksomheder med mere end 250 ansatte og derover været forpligtet til at have en whistleblowerordning, som gør det muligt for alle ansatte skal kunne indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold begået i virksomheden i fortrolighed. Ordningen skal beskytte den pågældende whistleblower fra at blive mødt med repressalier efterfølgende.

Da whistleblowerloven blev vedtaget med virkning fra 17. december 2021, var det i første omgang de store virksomheder, der blev påvirket, men loven foreskriver, at virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte også er omfattet fra 17. december 2023. Altså lige om lidt.

Vil du vide mere om whistleblowerloven og whistleblowerordninger, kan du læse mere i denne FAQ.

DM&T og DAHL hjælper dig i gang

DM&T har indgået et samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab, der sikrer vores medlemmer en særligt fordelagtig pris på whistleblowerordninger. Vi har etableret samarbejdet, da vi ved, der er en generel efterspørgsel efter whistleblowerordninger, og som brancheorganisation vil vi gerne støtte op om etablering af sådanne ordninger, som kan komme hele branchen til gavn.

DM&T medlemspakken på DAHL Whistleblower sikrer, at etablering af whistleblowerordninger sker på lovlig vis. DAHL udarbejder politikker, retningslinjer og dokumentation som del af konceptet, og sørger for den daglige drift. DAHL kontakter jer, hvis der bliver indgivet en indberetning til whistleblowerordningen. Konceptet gør, at I skal bruge minimal med tid, og at der står erfarne advokater bag til at hjælpe jer. Læs meget mere om DAHL Whistleblower i informationsbrochuren her.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Camilla Christensen
Camilla Christensen

Juridisk chef, advokat (L)

97117245

cc@dmogt.dk

camilla2310

Rikke Mynster Johansen portræt
Rikke Mynster Johansen

Advokat, handelsjura og told

97117222

rmj@dmogt.dk

rikke-mynster-johansen-91bb384