Menu
FAQ

Whistleblowerordning

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

12. november 2021

En ny whistleblowerlov træder snart i kraft, og den betyder, at alle virksomheder med flere end 50 ansatte fremover er forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning. Også virksomheder med færre ansatte kan med fordel tilbyde en intern whistleblowerordning, da det sender et godt signal til medarbejdere og omverdenen. 

Hvis du gerne vil vide, hvad der er op og ned på sådan en whistleblowerordning, får du her svar på de mest presserende spørgsmål.

Whistleblower FAQ

 • Hvem skal etablere en whistleblowerordning?
  Udover alle offentlige virksomheder skal private virksomheder med mere end 50 ansatte etablere en whistleblowerordning. Har virksomheden 50-249 ansatte, er der mulighed for at dele ordning med andre juridiske enheder, typisk ved koncernforbundne selskaber. Hvis virksomheden har over 250 ansatte, skal virksomheden have sin egen ordning. Også virksomheder med færre ansatte kan med fordel tilbyde en intern whistleblowerordning, da det sender et godt signal til medarbejdere og omverdenen.
 • Hvad er formålet med en whistleblowerordning?
  Alle virksomheder med mere end 50 ansatte skal etablere en ordning internt i virksomheden, hvor medarbejderne skal kunne indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold begået i virksomheden i fortrolighed. Ordningen skal beskytte den pågældende whistleblower fra at blive mødt med repressalier efterfølgende.
 • Hvem kan indberette?
  Som udgangspunkt er whistleblowerordningen tiltænkt de ansatte i virksomheden, som skal have mulighed for at indberette alvorlige forhold i virksomheden uden at blive ”straffet” for det. Virksomheden kan dog også vælge at give andre interessenter mulighed for at indberette, såsom leverandører, underleverandører, egne forhandlere, aktionærer, ledelse, praktikanter mv.
 • Hvad kan indberettes?
  Loven lægger op til, at det er grove lovovertrædelser, der skal kunne indberettes, fx bedrageri, bestikkelse, underslæb, tyveri og chikane men også overtrædelser inden for områder som miljøbeskyttelse, produktsikkerhed, folkesundhed og databeskyttelse kan indberettes.
 • Hvem skal administrere ordningen?
  Der skal udpeges en uafhængig person eller afdeling, som skal fungere som whistleblowerenhed i virksomheden. Whistleblowerenheden skal modtage indberetninger og håndtere de indkomne indberetninger. Man kan også outsource whistleblowerordningen helt eller delvist til en ekstern advokat eller anden leverandør. Hos DM&T har vi et samarbejde med Dahl Advokatpartnerselskab, og du kan læse meget mere om den ordning, de tilbyder på vores medlemsportal.
 • Hvilke dokumenter skal vi have på plads?

  Whistleblowerloven stiller krav om, at man skal dokumentere og synliggøre etableringen af whistleblowerordningen internt i virksomheden. Det betyder, at man som minimum skal udarbejde en whistleblowerpolitik samt interne procedurer for håndteringen af ordningen, ligesom der er andre nyttige dokumenter, man med fordel kan udarbejde. På vores medlemsportal ligger der en række standarddokumenter, som kan udfyldes og bruges til ordningen. Man kan også vælge at få hjælp til implementeringen af Dahl. Læs mere på portalen.

 • Hvornår træder reglerne i kraft?
  Virksomheder med over 250 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021. For virksomheder med 50-249 ansatte træder reglerne først i kraft d. 17. december 2023.
 • Hvordan kommer vi i gang?
  DM&T har lavet en gratis ”gør-det-selv” løsning til vores medlemmer. På vores medlemsportal kan du således finde de standarddokumenter, politikker mv., som man kan tage i brug og tilpasse egne forhold. På medlemsportalen har du også mulighed for at klikke dig videre til vores eksklusive medlemstilbud fra DAHL, hvor du til en meget fordelagtig medlemspris kan købe adgang til en ekstern indberetningskanal hos DAHL.  Man kan også vælge at få Dahls hjælp til implementering af ordningen, se mere på medlemsportalen om priser og assistance.

Kom i gang nu

DM&T har indgået et samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab, der sikrer vores medlemmer en særligt fordelagtig pris på whistleblowerordninger. Vi har etableret samarbejdet, da vi ved, der er en generel efterspørgsel efter whistleblowerordninger, og som brancheorganisation vil vi gerne støtte op om etablering af sådanne ordninger, som kan komme hele branchen til gavn.

DM&T medlemspakken på DAHL Whistleblower sikrer, at etablering af whistleblowerordninger sker på lovlig vis. DAHL udarbejder politikker, retningslinjer og dokumentation som del af konceptet, og sørger for den daglige drift. DAHL kontakter jer, hvis der bliver indgivet en indberetning til whistleblowerordningen. Konceptet gør, at I skal bruge minimal med tid, og at der står erfarne advokater bag til at hjælpe jer. 

Læs meget mere om DAHL Whistleblower i informationsbrochuren her.

"