Menu

Sidste udkald: Toldstyrelsen lukker e-Export 1. maj - herefter skal du benytte DMS Eksport

e-Export lukker d. 1. maj i år, så hvis du selv håndterer dine told- og eksportregistreringer, skal du handle nu. Hvis du har outsourcet opgaven, bør du som minimum sikre dig, at dine partnere er klar til at benytte de nye systemer, da kontrolansvaret ligger hos dig.

03. april 2024

DMS Eksport er Toldstyrelsens nye system til at angive varer til eksport. DMS Eksport erstatter e-Export.

Den nye løsning understøtter al eksport af varer til lande uden for EU. Udskiftningen berører derfor alle virksomheder, som i dag beskæftiger sig med eksport.

I DMS Eksport skal eksportører indsende flere oplysninger med angivelser og meddelelser. Det skyldes øgede EU-krav.

De eksisterende systemer til eksport og forsendelse lukker 1. maj 2024.

Toldstyrelsen har en komplet oversigt på deres hjemmeside

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har outsourcet toldhåndteringen?

Mange virksomheder i branchen benytter eksterne parter til alt toldbehandling og registrering af forsendelser. Gør du også det, bør du alligevel som minimum sikre dig, at dine partnere lever op til de fremtidige krav, så DINE varer ikke strander på deres vej ud til kunderne. Det samme gælder, hvis du benytter en standardiseret softwareløsning, der leveres og vedligeholdes af en ekstern part. Selv om registreringen er outsourcet, vil det altid være afsenderen, som står med det endelige kontrolansvar. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har system til system-løsning?

Benytter man et system til system-løsning, som typisk vil være specialprogrammeret mellem f.eks. ERP-systemet og e-Export, er man nødt til at sætte sig grundigt ind i de nye integrationsmuligheder med det samme, da man senest fra 1. maj skal integrere op imod AS4-systemet, som er den løsning, der samler og videregiver data til DMS-systemet. Det er vigtigt, at man nu sætter gang i denne proces og får ansøgt om adgang til testsystemerne.

"