Menu

Oprindelsesstatus - oversigt påkrævet dokumentation

I forbindelse med udførsel og indførsel af varer skal varens oprindelsesstatus ofte dokumenteres, men der er forskellige krav til hvilke dokumenter, der skal benyttes - få overblik her.

Begrundelsen kan ligge t i EUs præferenceaftaler (aftaler om toldnedsættelse/bortfald) med en række lande og landegrupper, hvor dokumentation er en forudsætning for, at varerne kan opnå toldpræference i bestemmelseslandet, eller det kan skyldes samhandelen med et tredjeland, som det af andre grunde kan være nødvendigt at dokumentere varernes oprindelse overfor.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"