Menu

Frankrig indfører udvidet producentansvar

Sælger du varer i Frankrig, skal din virksomhed leve op til reglerne for udvidet producentansvar (EPR), og du skal være klar allerede i starten af 2023. DM&T hjælper din virksomhed, og viser dig hvordan.

13. oktober 2022

Den franske miljølov (art. L.541-10) indeholder princippet om udvidet producentansvar (EPR)

Læs mere i vores FAQ om udvidet producentansvar for tekstiler i Frankrig HER.

Alle virksomheder, som sælger varer i Frankrig eller til franske kunder/forbrugere, skal overholde denne lov. Der er krav om udvidet producentansvar for både tekstiler og emballage.

For at opfylde forpligtelsen skal virksomheder bidrage til affaldshåndtering på en af disse to måder:

  1. Ved at implementere et individuelt affaldsindsamlings- og behandlingssystem, eller
  2. ved at blive medlem af en godkendt organisation f.eks.: Refashion for tekstiler og Citéo for emballage

Vælger din virksomhed at gøre brug af løsningen med en godkendt organisation, overføres virksomhedens forpligtelse til organisationen, og der betales et økonomisk bidrag hertil baseret på salget i Frankrig.

I praksis foretrækker langt de fleste virksomheder - af hensyn til omkostninger og den administrative byrde - at tilslutte sig en af organisationerne, frem for selv at forsøge at foretage affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Din virksomhed skal igennem fire trin for at leve op til reglerne, og det er vigtigt, at du er opmærksom på de to deadlines, der er oplistet nedenfor.

A) Anskaf et unikt identifikationsnummer

Den franske miljølov bestemmer, at alle producenter, der er berørt af EPR, skal registrere sig hos den administrative myndighed (ADEME) og erhverve sig et unikt identifikationsnummer. Denne registrering er en forudsætning for medlemskab af en organisation eller implementering af et individuelt affaldshåndteringssystem. Registreringen er udelukkende for, at de franske myndigheder kan overvåge og bestemme de kvantitative og kvalitative mål for affaldshåndteringen.

Læs mere om, hvordan du får et unikt identifikationsnummer her

B) Tilmeld virksomheden Re_fashion (tekstiler) og Citéo (emballage)

Enhver, der sælger produkter i Frankrig, der falder ind under en EPR-ordning (f.eks. tekstiler, emballage), skal registreres hos den organisation der er relevant for de produktkategorier, der sælges. Der er Re_fashion for tekstiler og Citéo for husholdningsemballage.

Kontakt de to organisationer og få en registrering:

C) Anvend TRIMAN-logoet og sorteringsinformationen på tekstilvarer

Fra den 1. februar 2023 er det et lovkrav at sætte TRIMAN-logoet og sorteringsinformation på produkter såsom beklædningstekstiler, husholdningslinned og fodtøj.

D) Anvend TRIMAN-logoet og sorteringsinformation på husholdningsemballage

Senest den 9. marts 2023*, skal TRIMAN-logoet og sorteringsinformationen fremgå af al husstandsemballage, hvis det markedsføres på produkter, der er beregnet til husholdninger. Dette omfatter hang-tags, plastikposer, papkasser og stort set al anden emballage, som er direkte knyttet til produktet, der sælges i Frankrig.

Citéo er den organisationen, der leverer obligatorisk sorteringsinformation til husholdningsemballage. For at hente denne sorteringsinfo, skal du tilslutte dig organisationen online på deres hjemmeside.

For mere information, gå til: citeo.com
"