EU er afgørende for branchens omstilling – derfor skal tekstilerne også spille en rolle i valgkampen

Medierne har i stigende grad fattet interesse for tøj og tekstiler og den rolle, EU spiller i omstillingen af branchen. DM&T har bidraget til at fortælle om dette i store landsdækkende medier de forgangne uger, og DM&T’s Marie Busck og Simon Hansen reflekterer her over mediernes fokus og tekstilernes rolle i EU-valgkampen.

dmogt mener eu spiller nøglerolle i omstilling
Af - - 3 Jun 24

I løbet af de forgangne uger har flere danske medier sat fokus på mode- og tekstilbranchen. Særligt tøjet har været i mediernes søgelys. Det er det forestående valg til Europa-Parlamentet, som har fået tøj og tekstiler på sendefladen, og der er også i de brede medier kommet en forståelse for, hvor stor en rolle den omfattende EU-regulering spiller for branchen.

Det er glædeligt, at medierne interesserer sig for branchen og vil være med til at skabe en forståelse for vigtigheden af det arbejde, der pågår i EU. Det har vi i DM&T og branchen generelt haft fokus på i flere år, og når man tænker på, hvor mange mennesker, der hver dag benytter branchens produkter, er det noget, der har relevans for store dele af samfundet.

I sidste uge satte TV2 News fokus på det digitale produktpas, som er en del af ecodesign-forordningen, og historien blev foldet ud over en stor del af dagen, og fik siden liv på TV2.dk.

I den forbindelse udtalte DM&T sig til TV, og du finder artiklen og klippet her.

Et af hovedbudskaberne fra vores side var i den sammenhæng, at branchen imødekommer lovgivningen, der er behov for fælles regulering, som driver den nødvendige omstilling og skaber en level playing field på tværs af markeder, men også at virksomhederne vil blive udfordret på kravene om digitalisering, data og dokumentation, og at der derfor er behov for at understøtte især de små- og mellemstore virksomheder i processen.

I går og i dag har DR rettet fokus mod branchen med en række indslag i radio, på tv og med artikler på DR.dk. DM&T talte med DR’s journalister for flere uger siden, og siden har man forberedt flere indslag med fokus på EU’s affaldsrammedirektiv, med særlig vægt på det udvidede producentansvar. Rækken af indslag startede i TV Avisen i går aftes, hvor DR’s Sydamerikakorrespondent havde besøgt Atacama-ørkenen og dokumenteret de bjerge af tekstilaffald, der fylder store dele af den chilenske ørken, og understreger problemet med overforbrug og -produktion. DM&T har bidraget i flere af DR’s historier på tværs af platforme, hvor også flere kandidater til Europa-Parlamentet blev interviewet.

Læs og se nogle af DR’s indslag her

Ubegribelige mængder af kasseret tøj er vokset sammen med ørkenen i Chile
Tøj kan blive dyrere, men kvaliteten bedre: Vi skal tænke vores garderobe anderledes
Vi drukner i tøj: Nu vil EU have tekstilproducenter til at tage ansvar
TV Avisen har også dækket tøj og tekstiler i løbet af den 4. juni. Bl.a. her i 18:30-udgaven, indslaget starter 18:10 inde i udsendelsen

DM&T mener

I DM&T bakker vi op om EU’s tekstilstrategi og den underliggende lovpakke, og vi erkender, at der er behov for regulering, hvis branchen skal omstille sig. Der er ganske enkelt ikke sket nok de seneste mange år, hvor vi som branche ikke har været gode nok til at sætte handling bag ordene og drive den nødvendige omstilling af egen fri vilje. Med den omfattende EU-lovgivning får vi nu nogle håndgribelige rammer, der for alvor vil sætte skub i systemomstillingen, hvor branchen skal gå fra en lineær til en cirkulær model. Det er en stor opgave, for der er tale om en kompleks omstilling, hvor der skal drejes på mange tandhjul, ikke mindst med tanke på, at det nuværende marked og efterspørgsel fungerer indenfor en lineær dynamik.

Men det er også en nødvendig omstilling, for de planetære grænser tillader ganske enkelt ikke, at vi benytter ressourcer i samme grad som hidtil.

Hvis der skal ske de påkrævede forandringer, er det afgørende, at der kommer EU-harmoniseret lovgivning på tværs af de 27 medlemslande. Mode- og tekstilbranchen er global: Værdikæderne er globale og mere end 70 procent af branchens omsætning hentes på eksportmarkederne, primært inden for EU’s grænser. Det er langt mere effektfuldt og skaber de samme vilkår for alle, hvis vi som minimum sætter rammer, der gælder hele EU.

Men samtidig er vi også nødt til at huske på branchens strukturer. I Europa består mode- og tekstilbranchen af 99,7 procent mikrovirksomheder og SMV’er, og billedet er ikke meget anderledes i Danmark. SMV’erne er en grundsten i branchen, og derfor er det vigtigt at have dette faktum in mente, når man indfører regulering i så voldsom en grad. SMV’erne bliver i stigende, direkte og indirekte, mødt med rapporterings- og dokumentationskrav, og der er en risiko for, at de udelukkende kommer til at bruge deres ressourcer på compliance fremfor den innovation og udvikling, der er så stort behov for i denne omstilling. Derfor er det afgørende, at vi rammer den rette balance mellem at sikre virksomhedernes konkurrenceevne og deres rolle i omstillingen, mens vi samtidig understøtter dem og skaber de rette rammer og incitamenter.

Det kan du læse mere om i det debatindlæg fra DM&T’s adm. direktør Thomas Klausens, DetailWatch bragte den 3. juni.

Lovgivning er vigtig, men det er fuldstændigt afgørende, at ikke-europæiske aktører også bliver omfattet af den samme lovgivning og ikke mindst, at den bliver håndhævet. Det nytter ganske enkelt ikke noget at sætte barren så højt for de europæiske virksomheder, hvis udenlandske onlineaktører som Shein og Temu, oversvømmer markedet med billige produkter af tvivlsom karakter, takket være smuthuller og mangelfuld lovgivning. Den risiko er reel, og heldigvis er det gået op for flere instanser i EU, som bl.a. har skærpet fokus på Temu og Sheins aktiviteter under Digital Services Act, ligesom danske politikere også er begyndt at interessere sig for at sænke toldgrænsen.

For der er udfordringer med disse platforme fra tredjelande. Arbejdsforhold, prismarkedsføring, manglende respekt for immaterielle rettigheder og skadelig kemi er nogle af de forhold, de med jævne mellemrum møder kritik for. Alligevel vokser og vokser platforme som Shein og Temu, der begge ligger højt på listen over danskernes foretrukne webshops. På sociale medier som Facebook findes grupper med op mod 100.000 medlemmer, der udveksler erfaringer, fremviser deres seneste køb og deler tips og tricks til blandt andet at undgå at varerne bliver fanget i tolden, når man handler på de kinesiske platforme. Rigtig mange opslag i disse grupper handler om salg af varer, som aldrig er blevet brugt. Produkterne er så billige og kommer med en så voldsom hastighed fra platformene, at det motiverer til merforbrug uden omtanke.

Selvom et vist ansvar kan tillægges platformenes forretningsmodel og markedsføring, rejser det dog også spørgsmålet om forbrugernes ansvar. For naturligvis har forbrugerne ikke ansvaret for at drive den nødvendige systemiske forandring; den opgave påhviler branchen og politikerne. Men det fritager ikke forbrugerne for at have et ansvarligt forbrug, som ikke kun er drevet af impulser og lysten til nyt. Netop dette erkender Katja Have Dall, som DR har talt med i deres dækning, da også – faktisk betegner hun sig som flov over sit forbrug. Det fortjener hun anerkendelse for, da det langtfra er alle forbrugere, der gør sig den slags refleksioner.

Vi er som samfund blevet rigere og rigere, men i løbet af de sidste 30 år er tøj ikke blevet dyrere, og forbrugsmønstrene har forandret sig markant, ligesom den globale modebranche har fået flere fast fashion-aktører, som samtidig er blevet langt mere tilgængelige som følge af internettets udbredelse. Det er også derfor, EU, som en del af tekstistrategien, har erklæret krig mod fast fashion.

Så det er ikke uden grund, de store landsdækkende medier har sat EU’s rolle for tøj og tekstiler på dagsordenen. Denne uges valg vil vise, hvilket Europa-Parlament, der skal bære depechen videre. Men det er hævet over enhver tvivl, at EU også i den kommende mandatperiode bliver instrumentel i mode- og tekstilbranchens omstilling.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

DM&T-JANUAR-2020222746.jpg
Simon Hansen

Presse- og kommunikationschef

97117292

sh@dmogt.dk

herrhansen