Et europæisk udvidet producentansvar for tekstiler er kommet nærmere

Det Europæiske Råd stemte tidligere på måneden om deres forhandlingsposition til revideringen af Affaldsrammedirektivet, som fremover skal indeholde et udvidet producentansvar for tekstiler. Dermed er vejen banet for de endelige forhandlinger i starten af efteråret.

dmogt vejleder udvidet producentansvar for tekstiler 1300
AfSimon Hansen - sh@dmogt.dk - 27 jun. 24

Den 17. juni stemte det Eruopæiske Råd om deres forhandlingsposition til revideringen af Affaldsrammedirektivet og et udvidet producentansvar for tekstiler. Der er nemlig et særligt fokus på tekstiler og fødevarer fra Rådets side.

”Den generelle tilgang har til formål at forebygge affald fra fast fashion og fremme genbrug. Den sætter også ambitiøse mål for at reducere madspild betydeligt inden 2030. Da fødevare- og tekstilsektorerne er henholdsvis den første og den fjerde mest ressourceintensive, er dagens aftale et afgørende skridt i retning af en mere bæredygtig og cirkulær europæisk økonomi,” siger Alain Maron, minister i regeringen for hovedstadsregionen Bruxelles med ansvar for klimaforandringer, miljø, energi og deltagelsesdemokrati.

EU genererer hvert år 12,6 mio. tons tekstilaffald; tøj og sko tegner sig for 5,2 mio. tons, men kun 22 procent bliver i dag indsamlet med henblik på genbrug eller genavendelse.

Et omfattende udvidet producentansvar

Forslaget til revision af affaldsrammedirektivet indeholder bestemmelser om harmoniserede ordninger for udvidet producentansvar (EPR), som vil kræve, at modemærker og tekstilproducenter betaler gebyrer for at hjælpe med at finansiere omkostningerne til indsamling og behandling af tekstilaffald. Disse ordninger vil blive etableret op til 30 måneder efter direktivets ikrafttræden, og ministrene blev enige om at inkludere mikrovirksomheder i deres anvendelsesområde.

Niveauet for disse gebyrer vil være baseret på tekstilprodukternes cirkularitet og miljømæssige ydeevne (kendt som økomodulation). Da forebyggelse af affald er den bedste løsning, fastsætter den generelle tilgang, at medlemslandene kan kræve højere gebyrer for virksomheder, der følger "fast fashion" industriel og kommerciel praksis.

I deres holdningsdokument åbner Rådet for, at medlemslande kan kræve højere gebyrer for virksomheder, der følger en særlig ’fast fashion’ industriel og kommerciel praksis. Et kriterie der blev introduceret i sidste øjeblik af en række medlemslande, og som allerede er kendt fra eksempelvis Frankrig.

Den generelle tilgang indeholder også specifikke bestemmelser for medlemslande, hvor der er en højere andel af tekstilprodukter, der er vurderet som egnede til genbrug på markedet. Disse medlemsstater kan bede kommercielle genbrugsoperatører om at betale et lavere gebyr, når de gør disse produkter tilgængelige på markedet første gang.

De enkelte medlemslande kan vælge at undtage socioøkonomiske virksomheder, f.eks. velgørende organisationer, for visse rapporteringskrav, ligesom de fortsat vil få mulighed for at drive egne separate indsamlingssteder.

De endelige forhandlinger forventes at blive indledt i september eller oktober.

Det nuværende affaldsrammedirektiv, der allerede har været i kraft siden 2008, forpligter medlemslandene til at sikre separat indsamling af tekstiler til genbrug, forberedelse til genbrug og genanvendelse inden 1. januar 2025. I henhold til den generelle tilgang vil Kommissionen inden udgangen af 2028 overveje at fastsætte specifikke mål for affaldsforebyggelse, indsamling, forberedelse til genbrug og genanvendelse af tekstilaffald.

Vi har samlet et overblik over den lovgivning, der kommer fra EU. Find det i vores toolbox her.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

Michelle Utzon-Frank portræt
Michelle van Velthoven Utzon-Frank

Bæredygtighedsrådgiver

97117229

mvu@dmogt.dk

michelle-van-velthoven-utzon-frank

Jette Lindgaard portræt
Jette Lindgaard

Miljø- og bæredygtighedschef

97117216

jl@dmogt.dk

jette-lindgaard-5a86894