Menu

Europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering er vedtaget

De europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering, ESRS, er nu vedtaget af EU-Kommissionen, og dermed ved de virksomheder, der er omfattet af CSRD, hvilke standarder de skal rette sig efter.

03. august 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

På julis sidste dag kunne EU-Kommissionen vedtage de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), som skal bruges af alle virksomheder, der er underlagt direktivet om rapportering af virksomheders bæredygtighed (CSRD).

Kommissionen præsenterede i juni et revideret udspil, som bød på flere lempelser i forhold til oprindelige udspil, og ovenpå en høringsfase hen over sommeren, er standarderne nu vedtaget.

"De standarder, vi har vedtaget i dag, er ambitiøse og er et vigtigt redskab til at understøtte EU's dagsorden for bæredygtig finansiering. De rammer den rette balance mellem at begrænse byrden for rapporterende virksomheder og samtidig gøre det muligt for virksomheder at vise den indsats, de gør for at opfylde Green Deal-dagsordenen, og dermed få adgang til bæredygtig finansiering," siger Mairead McGuinness, kommissær for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen

Der er 12 ESRS, som dækker hele spektret af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål, herunder klimaforandringer, biodiversitet og menneskerettigheder. De giver information til investorer, så de kan forstå bæredygtighedseffekten af de virksomheder, de investerer i. De tager også højde for diskussioner med International Sustainability Standards Board (ISSB) og Global Reporting Initiative (GRI) for at sikre en meget høj grad af interoperabilitet mellem EU-standarder og globale standarder og for at forhindre unødvendig dobbeltrapportering fra virksomhedernes side.

Du kan læse mere i den Q&A, som Kommissionen har udarbejdet. Derudover kan du læse mere om standarderne og rapportering generelt på Kommissionens hjemmeside.

Rapporteringskravene vil blive indfaset over tid for forskellige virksomheder, og inden længe er DM&T klar med yderligere vejledning.
"