Det Europæiske Råd godkender Ecodesign-forordningen

Ecodesign-forordningen har nu passeret den sidste hurdle. Rådet har godkendt forordningen, som medfører grønne krav til de produkter, der sælges i Europa. Når forordningen træder i kraft, vil virksomhederne have 18 måneder til at blive klar til at imødekomme kravene.

dmogt orienterer ecodesign artikelheader
Af Simon Hansen - sh@dmogt.dk - 29 May 24

Europa-Parlamentet og Kommissionen havde allerede stemt ja til Ecodesign-forordningen, og derfor ventede nu kun afstemningen i det Europæiske Råd. Også her blev forordningen stemt igennem, og dermed er vejen banet for en forordning, der får stor indflydelse på en række brancher, herunder også mode, tekstiler, sportsudstyr, boliginteriør m.fl.

Med Rådets vedtagelse er forordningen en realitet, 20 dage efter den er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Det glæder Pierre-Yves Dermagne, Belgiens vicepremierminister samt økonomi- og arbejdsminister:

”Med forordningen om miljøvenligt design giver vi industrien de rette incitamenter til at tænke cirkulært lige fra designet af de produkter, de planlægger at producere og sælge i EU,” siger han.

Forordningen berører alle typer produkter, det gælder i høj grad også tekstil og beklædning. Den nye forordning indfører nye krav til produkternes holdbarhed, genbrugsmuligheder, opgraderingsmuligheder og reparationsmuligheder og regler om forekomsten af stoffer, der hæmmer cirkularitet, energi- og ressourceeffektivitet, genanvendt indhold, genfremstilling og genanvendelse, CO2-fodaftryk og miljøaftryk og oplysningskrav, bl.a. et digitalt produktpas. Kommissionen vil få beføjelse til at fastsætte krav til miljøvenligt design ved delegerede retsakter, og industrien vil have 18 måneder til at opfylde dem.

Kriterierne for miljøvenligt design vil gælde i forbindelse med offentlige indkøb for at tilskynde til offentlige indkøb af grønne produkter.

Den nye forordning indfører et direkte forbud mod destruktion af tekstiler og fodtøj, der ikke er blevet solgt (SMV'er fritages midlertidigt), og giver Kommissionen beføjelse til at indføre lignende forbud for andre produkter i fremtiden. Ecodesign-forordningen vil blive tilpasset forordningen om digitale tjenester, når det drejer sig om produkter, som sælges online.

Læs mere om Ecodesign-forordningen

Se vores toolbox om lovgivning på bæredygtighedsområdet - du finder også et webinar om emnet
Artikel fra 24. april 2024: "Parlamentet vedtager ESPR"
Artikel fra 18. december 2023: "Nu er ecodesign-forordningen vedtaget"

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Marie Busck
Marie Busck

Chief Sustainability Officer

97117293

mb@dmogt.dk

marie-busck-5937673

Michelle Utzon-Frank portræt
Michelle van Velthoven Utzon-Frank

Bæredygtighedsrådgiver

97117229

mvu@dmogt.dk

michelle-van-velthoven-utzon-frank