Menu

Rådet er klar med holdning til forordning mod tvangsarbejde

EU vil gøre op med produkter fremstillet med tvangsarbejde. Rådet har nu præsenteret sit mandat til forhandlingerne om den såkaldte Forced Labour-forordning, der nu skal færdigforhandles. Noget, Rådet håber, sker inden udgangen af denne valgperiode.

08. februar 2024 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Det Europæiske Råd har netop vedtaget sit forhandlingsmandat til forhandlingerne om forordningen mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde. Rådet vil med forhandlingsmandatet støtte op om målet om at bekæmpe tvangsarbejde, men samtidig kommer man med en række justeringer til forslaget – noget der med Rådets egne ord vil gøre det bedre.

Tvangsarbejde har i mode- og tekstilbranchen særligt været omtalt i forbindelse med bomuld fra den kinesiske Xinjiang-provins, og forordningen er interessant, bl.a. fordi den også kommer til at gælde for SMV’er.

Med forhandlingsmandatet præciserer Rådet blandt andet forordningens anvendelsesområde ved at inkludere fjernsalg, for eksempel i form af online-salg til forbrugere i EU.

Man vil oprette et netværk mode produkter fremstillet med tvangsarbejde, som skal sikre koordinering mellem relevante myndigheder og Kommissionen, og Rådets mandat formaliserer det administrative arbejde, som skal sikre et egentlig forbud.

Derudover støtter Rådet op om en fælles portal vedrørende tvangsarbejde, som skal indeholde lettilgængelige og relevante oplysninger og værktøjer. Dette inkluderer et fælles kontraktpunkt for indsendelse af oplysninger, en database og retningslinjer, ligesom portalen skal indeholde oplysninger om de afgørelser, der er truffet.

Samtidig vil Rådet styrke Kommissionens rolle for at forenkle sagsstyringen og mindske den administrative byrde, samtidig med at de foreslåede foranstaltninger bringes i overensstemmelse med både internationale standarder og EU-lovgivningen. Rådet foreslå i den forbindelse, at Kommissionen får mulighed for at rette henvendelse til tredjelande med henblik på at få myndighederne til at foretage inspektioner.

”Det er rystende, at der i det 21. århundrede stadig findes slaveri og tvangsarbejde i verden. ILO anslår, at 27,6 millioner mennesker udfører tvangsarbejde. Denne frygtelige forbrydelse skal udryddes, og det første skridt består i at ødelægge forretningsmodellen for de virksomheder, der udnytter arbejdstagerne. Med denne forordning vil vi sørge for, at deres produkter ikke får adgang til vores indre marked, uanset om de er fremstillet i Europa eller i udlandet. Formandskabet har ambitioner om at afslutte de interinstitutionelle forhandlinger inden udgangen af denne valgperiode,” siger Pierre-Yves Dermagne, Belgiens vicepremierminister samt økonomi- og arbejdsminister.

Indholdet af Kommissionens forslag

Rådets forholder sig til Kommissionens udspil, og nu skal forslaget forhandlet med Europa-Parlamentet, som  vedtog sin holdning i november.

Kommissionens forslag forbyder, at produkter fremstillet ved tvangsarbejde, som defineret af ILO, bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på EU-markedet eller eksporteres fra Unionen til tredjelande. De kompetente myndigheder bør vurdere risikoen for tvangsarbejde på grundlag af en række forskellige informationskilder såsom oplysninger fra civilsamfundet, en database over områder eller produkter, der udgør en risiko for tvangsarbejde, samt oplysninger om, hvorvidt de pågældende virksomheder opfylder deres due diligence-forpligtelser vedrørende tvangsarbejde.

Hvis der er rimelig grund til at antage, at et produkt er fremstillet ved tvangsarbejde, bør myndighederne indlede en undersøgelse. De kan f.eks. anmode virksomhederne om oplysninger eller gennemføre kontroller og inspektioner enten i EU eller i tredjelande. Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at der er anvendt tvangsarbejde, vil de beordre tilbagetrækning af det pågældende produkt og forbyde både omsætning og eksport af produktet. Virksomhederne vil skulle bortskaffe de pågældende varer, og toldmyndighederne vil føre tilsyn med håndhævelsen af forbuddet mod eksport eller import af forbudte produkter ved EU's grænser.

SMV'er er ikke undtaget fra forordningen, men virksomhedernes størrelse og økonomiske ressourcer samt omfanget af tvangsarbejde bør tages i betragtning, inden der indledes formelle undersøgelser. Forslaget indeholder også særlige støtteværktøjer, som skal hjælpe SMV'er med anvendelsen af forordningen.

Forslaget indeholder bestemmelser om oprettelsen af et EU-netværk mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde, som skal koordinere de foranstaltninger, der træffes af de kompetente myndigheder og Kommissionen.

Due diligence spiller en nøglerolle i arbejdet med menneskerettigheder, herunder at bekæmpe tvangsarbejde. Vil du blive klogere og dygtigere til at arbejde med due diligence, kan du deltage i DM&T's kursus senere på året. Læs mere og tilmeld dig her.

Vil du vide mere?

Se hele Rådets mandat her 

Læs Kommissionens forslag til forordningen her

Due diligence og tvangsarbejde

DM&T har udarbejdet et sæt anbefalinger til medlemmer, der ønsker at etablere nogle relevante foranstaltninger og udøve due diligence – ’nødvendig omhu’.

  • Hav et tydeligt forbud mod tvangsarbejde i jeres Code of Conduct eller i en separat politik. Se f.eks. DM&T Code of Conduct.
  • Sørg for at alle leverandører har underskrevet Code of Conduct, samt at de stiller tilsvarende krav til deres leverandører.
  • Følg op på kravet om forbud mod tvangsarbejde, og start en dialog med jeres leverandører om kortlægning af deres underleverandører og opfølgning på krav om forbud mod tvangsarbejde. Prioriter i første omgang leverandører fra Kina.
  • I opfølgningen på forbuddet kan man overveje at bede leverandøren om omvendt bevisførelse på bomuld fra Xinjiang.
  • Hvis I benytter jer af audits i jeres opfølgning på kravet om forbud mod tvangsarbejde i Kina, brug så vidt muligt uafhængige tredjeparts auditvirksomheder, hvis audits bl.a. bygger på interview med ansatte. Hvis I er medlem af organisationer som Amfori BSCI eller Fair Wear Foundation, bør I tage en dialog med disse om problematikken.
  • Køb så vidt muligt certificeret økologisk bomuld (GOTS og OCS), bomuld fra Cotton Made in Africa, certificeret genbrugt bomuld (GRS), eller via Better Cotton Initiative (BCI), der alle er ordninger, som har taget afstand til tvangsarbejdet og ikke længere benytter sig af bomuld fra denne region. Vær dog opmærksom på at BCI-initiativet er blevet kritiseret for deres håndtering af sagen. Og pga. af mass-balance systemet kan man ikke opstille en garanti for at der ikke optræder bomuld fra Xinjiang provinsen blandt BCI bomuld.
  • Foretag i samarbejde med jeres leverandører så vidt muligt en kortlægning af jeres bomuldsprodukter, hvor I sporer så langt tilbage i værdikæden som muligt. Prioriter høj-risiko produkter, såsom NOOS styles, i bomuld fra Kina.
  • Hold jer opdaterede på situationen ved f.eks. at følge nyheder fra links nedenfor.
  • Hvis I har leverandører der er placeret i Xinjiang er der en stor risiko for at disse er involveret i krænkelserne og derfor bør I overveje jeres relation til disse leverandører.
"