Her er rammerne for den danske PFAS-handlingsplan

Et enigt Folketing har vedtaget en dansk handlingsplan, der skal sikre, at der ikke længere udledes PFAS i Danmark. Et væsentligt element i handlingsplanen er et generelt forbud mod PFAS i beklædning og imprægneringsmidler, der henvender sig til forbrugerne.

dmogt orienterer pfas
Af Simon Hansen - sh@dmogt.dk - 31 May 24

For en måned siden annoncerede regeringen, at man ville lave en national handlingsplan for PFAS, og at et generelt forbud mod PFAS i tekstiler ville blive en del af den plan.

Læs mere om det her.

Nu er regeringen, Alternativet, SF, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti blevet enige om at afsætte 404 mio. kroner til en PFAS-handlingsplan. Det blev offentliggjort torsdag aften.

Handlingsplanen indeholder en række generelle indsatser, som du kan læse mere om i aftaleteksten. Fokuserer vi snævert på beklædning og imprægneringsmidler, er der flere forhold, der er interessante.

Man kan blandt andet læse:

”Brugen af PFAS i tekstiler står for en væsentlig del af den samlede anvendelse af PFAS, og derfor vil aftaleparterne med handlingsplanen også forbyde anvendelsen af PFAS i beklædning og imprægneringsmidler til forbrugere.”

I aftaleteksten henviser man til den erfaring, vi i Danmark har fra forbud mod PFAS i fødevareemballage af papir og pap. Her tages der højde for et uundgåeligt baggrundsniveau, som tolereres under en indikatorværdi. Derfor vil Miljøministeriet søge at tage højde for utilsigtede sporforureninger af beklædning og imprægnering ved fastsættelse af en bindende bagatelgrænse for utilsigtet tilstedeværelse af PFAS, hvor tilstedeværelse af PFAS i koncentrationer højere end denne bagatelgrænse vil blive betragtet som tilsigtet brug af PFAS.

Tekstilforbud kommer i høring

Netop dette har været et af de spørgsmål, DM&T har rejst i dialogen med myndighederne, ligesom DM&T har advokeret for, at erhvervslivet i endnu højere grad skal høres, før man indfører et forbud mod PFAS i tekstiler. Det imødekommer man i udspillet.

Udkastet til bekendtgørelse om et nationalt forbud mod PFAS i beklædning og imprægneringsmidler til forbrugere vil komme i høring, hvormed der kan tages højde for utilsigtede konsekvenser af et nationalt forbud, som måtte komme frem i forbindelse med høringen.

”Vi er glade for, at både politikere og myndigheder har lyttet. Fra DM&T’s side er vi fortsat helt enige i, at PFAS skal udfases fra almindelig beklædning til forbrugerne, men samtidig er det vigtigt, at det sker med afsæt i den virkelighed, erhvervslivet oplever. Derfor vil vi også opfordre branchens virksomheder til at give deres besyv med,” siger Cecilie Friis, chefkonsulent med fokus på Public Affairs i DM&T.

Hun fortæller endvidere, at DM&T kommer til at afgive høringssvar, og hvis branchens virksomheder har input til dette, er de mere end velkomne til at kontakte hende.

Danmark vil også lægge yderligere tryk på EU

Da forslaget om et nationalt forbud landede, var DM&T ærgerlige over, at man fra dansk side ikke havde lagt kræfterne i at få fremskyndet et allerede offentliggjort udspil om et totalt forbud mod PFAS i EU. Dengang kaldte DM&T et dansk forbud uambitiøst, men i aftaleteksten kan man læse, at Danmark vil presse på for at sikre, at der kommer et generelt EU-forbud mod brugen af PFAS, samtidig med at man introducerer en national PFAS-handlingsplan.

Med planen er aftaleparterne enige om at nedsætte en række nye partnerskaber med erhvervslivet, som skal undersøge flere muligheder for at udfase eller begrænse PFAS hurtigere i Danmark. Det ligger endnu ikke fast, hvilke dele af erhvervslivet man her vil prioritere.

Samtidig oplyser aftaleparterne, at man ønsker at styrke myndighedernes kontrol af forbudte PFAS i forbrugerprodukter og andre anvendelser, både i fysiske butikker og online-handel. Det kan fx være i lædervarer, tøj, imprægneringsmidler eller smøreolie. Derudover afsætter man midler til at kontrollere og håndhæve reglerne på PFAS-området.

Selvom DM&T gerne havde set en fælles europæisk løsning fra starten, ser man alligevel positivt på de nye oplysninger.

”Vi er glade for, at der vil være et dansk tryk for et totalt PFAS-forbud. Det giver en større effekt for borgerne og skaber ensartede rammer for virksomhederne,” siger Cecilie Friis og fortsætter:

”Det er også glædeligt, at der er fokus på håndhævelse og kontrol, og så er vi altid glade, når man vælger at indgå i en tæt dialog med erhvervslivet, for det er helt afgørende, hvis vi vil have udfaset PFAS på den hurtigste og mest effektive måde.”

Du kan læse hele aftaleteksten her.

Vil du høre mere?

Ræk endeligt ud og lad os hjælpe dig videre.

Cecilie Friis portræt
Cecilie Friis

Chefkonsulent, Public Affairs

30317466

cf@dmogt.dk

cecilie-friis