Menu

Lovgivning & internationale retningslinjer

Branchen bliver i stigende grad reguleret, og det påvirker din virksomhed. Vi giver dig overblikket her.

20. juni 2023

Se vores toolbox om lovgivning

Internationale retningslinjer 

Der eksisterer en lang række af standarder, retningslinjer og rammer for bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. Der er dog nogle retningslinjer som er mere autoritative end andre og som DM&T anbefaler, at man arbejder systematisk med. Det drejer sig om:

Derudover anbefaler vi, at man arbejder med de globale målsætninger for bæredygtig udvikling som FN har defineret via FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling samt de ti principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er defineret af FN’s Global Compact.

Mange af de frivillige initiativer og standarder, som løbende bliver udviklet, vil tage udgangspunkt i disse retningslinjer. Og som du kan læse nedenfor er disse retningslinjer i et vist omfang ved at blive omdannet til lov.   

 

Lovgivning om bæredygtighed 

Vi befinder os i en tid, hvor bæredygtighed i stigende grad bevæger sig fra at have været frivilligt til at blive reguleret ved lov. Især fra EU’s side er der en lang række initiativer i gang, som vil få stor betydning for virksomheder. Det gælder også mode- og tekstilbranchen. 

Derfor er der god grund til at holde øje med de regulatoriske udviklinger i EU og forberede sig på de krav der kommer. I DM&T søger vi løbende at dække de initiativer, som vi vurderer, vil få den største betydning for branchen. Det gælder bl.a. følgende initiativer: 

 • EU’s tekstilstrategi
 • Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRC)
 • Eco-design for Sustainable Products and Textiles (ESPR)
 • Udvidet producentansvar for tekstiler 
 • Empowering Consumers og Substantiating Green Claims  
 • Udvidelse af REACH-forordningen 

DM&T tilbyder

For at hjælpe vores medlemmer bedst muligt har vi igangsat en række forskellige aktiviteter:

 • Løbende artikler på vores hjemmeside med opdateret info om de relevante initiativer. Hold øje med vores generelle nyhedsbrev, hvor disse artikler også bliver bragt. Husk at du altid kan søge på vores hjemmeside og finde de relevante artikler.
 • 3 gange om året udsender vi et nyhedsbrev om bæredygtighed. Det indeholder en hel sektion om kommende lovgivning på bæredygtighedsområdet, hvor vi går i detaljen med nogle af ovennævnte initiativer. Du kan downloade og tilmelde dig nyhedsbrevet her.
 • Sammen med Ohana Public Affairs har vi i 2022 arrangeret en webinarrække, hvor vi gennemgår udvalgte initiativer fra EU. Vi har bl.a. gennemgået EU’s tekstilstrategi, CSDD og ESPR. Kontakt os hvis du ønsker optagelser og materiale. Derudover arrangerer vi løbende dialogmøder om udvalgte initiativer.
 • Individuel sparring med virksomheder omkring kommende lovgivning. Som medlem kan du altid kontakte os og modtage individuel sparring og rådgivning.
"