Menu

Zalando forpligter sig til klarere miljømarkedsføring

Ovenpå greenwashing-anklagerne fra bl.a. den danske Forbrugerombudsmand har Zalando været i dialog med EU-Kommissionen om at ændre praksis for sin markedsføring fremover.

28. februar 2024 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Det er slut med bæredygtighedsikoner og vage bæredygtighedsudsagn når forbrugerne fremover besøger Zalandos onlinebutikker. Online-virksomheden kommer fremover til at benytte konkrete udsagn om blandt andet procentdelen af økologisk indhold og genanvendt materiale i sine produkter i stedet for de brede udsagn. Det sker ovenpå en længere dialog mellem Zalando og en række forbrugermyndigheder, bl..a den danske Forbrugerombudsmand, og Europa-Kommissionen.

Sagen udspringer af, at Forbrugerrådet Tænk og andre aktører i 2021 anmeldte Zalando for greenwashing til Forbrugerombudsmanden. Sagen har drejet sig om Zalandos brug af bæredygtighedsikoner, bæredygtighedsfilter og bæredygtighedsudsagn samt den dokumentation, der kræves for at anvende den type udsagn.

På baggrund af den årelange dialog med Kommissionen og det tværgående forbrugerbeskyttende CPC-netværk har Zalando nu forpligtet sig til at

Zalando har forpligtet sig til at fjerne:

 • Alle vildledende bæredygtighedsikoner – eksempelvis et træ eller et blad – der blev vist ved siden af produkter.
 • Bæredygtighedsudsagn eller andre udsagn, der indikerede en miljømæssig og/eller etisk fordel uden en kvalifikation af udsagnet i direkte nærhed heraf.
 • Bæredygtighedsikoner og bæredygtighedsudsagn fra Zalandos filterfunktion.

I stedet har Zalando forpligtet sig til at:

 • Give oplysninger om specifikke produktegenskaber, såsom et procenttal på hvor stor en andel af et produkt der stammer fra genbrugsmaterialer, herunder på produktdetaljesiden.
 • Give mulighed for at filtrere produkter ud fra produktegenskaberne, herunder ud fra ét kriterium.
 • Revidere ”bæredygtighedssiden” og introducere to nye websider: Én med mere information om produktstandarderne og én om Zalandos bæredygtighedsrelaterede tiltag og strategier.

CPC-netværket – der består af forbrugerbeskyttende myndigheder fra EU og EØS-landene – har accepteret forpligtelserne på betingelse af, at Zalandos markedsføring kan dokumenteres og relaterer sig til aspekter, der er markante for produkternes miljøpåvirkning. Dermed undgår Zalando også politianmeldelse og eventuel bødestraf, hvilket Forbrugerombudsmanden ellers har mulighed for.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen er klar i mælet, når han skal komme med sin anbefaling til andre virksomheder:

”Benytter en virksomhed generelle udsagn med videre om klima, miljø eller bæredygtighed i deres markedsføring, er der strenge krav til dokumentationen.  Vi anbefaler derfor virksomhederne at være så konkrete som muligt. På den måde bliver risikoen for at vildlede forbrugerne mindre, mens udsagnene bliver lettere for virksomhederne at dokumentere,” siger han i forbindelse med sagen.

Siden 2019 er antallet af anklager om greenwashing indgivet til Forbrugerombudsmanden tidoblet. Også på Europæisk niveau er fokus på greenwashing øget, hvilket kommer til udtryk i skærpet regulering bl.a. Green Claims-direktivet og Empowering Consumers to Green Transition Directive.

Du kan læse mere om de direktiver og den stigende EU-regulering i vores toolbox om lovgivning her.

5 gode råd til markedsføring og bæredygtighed

Vi har udviklet 5 gode råd til markedsføring om bæredygtighed, som altid bør følges:

 1. Skriv kun noget, du ved er rigtigt, og som du kan dokumentere. Dokumentation skal bero på data.
 2. Undgå generelle, abstrakte og upræcise udsagn. Vær konkret, neutral og præcis.
 3. Sørg for, at udsagnet ikke giver anledning til en masse spørgsmål, men modsat giver svar og klarhed.
 4. Sørg for, at dokumentationen er uvildig og fra en anerkendt kilde.
 5. Undlad at lade ordet bæredygtig/bæredygtighed stå alene. 

DM&T anbefaler, at man som virksomhed orienterer sig i Forbrugerombudsmandens ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring” og vejledning ”Brug af miljømæssige og etiske påstande  mv. i markedsføringen”. DM&T har udarbejdet en vejledning om bæredygtighed og markedsføring samt en guide til at forstå Forbrugerombudsmandens kvikguide. Du finder dem begge her.

"