Menu

EU lancerer ambitiøs tekstilstrategi

Tekstilbranchen i Europa skal være modstands- og bæredygtig og baseres på cirkulære løsninger. Det er ambitionerne i EU’s nye tekstilstrategi, som bl.a. medfører udvidet producentansvar og en række skrappere krav til virksomhederne. DM&T hilser strategien velkommen men understreger, at det kræver politisk involvering, hvis strategien skal blive til hjælp for branchen.

04. april 2022

EU lancerede onsdag den 30. marts den længe ventede tekstilstrategi under navnet ”EU strategy for Sustainable and Circular Textiles”. Strategien blev lanceret som del af en bredere pakke om cirkulær økonomi, og den er ambitiøs og vil få markant effekt på den europæiske, og dermed den danske, branches arbejde.

Med tekstilstrategien ønsker EU at skabe en bæredygtig og modstandsdygtig tekstilbranche, der kan understøtte Green Deal-ambitionerne og EU’s klimamål. Branchen beskæftiger over 1,5 millioner i EU og har en omsætning på 162 milliarder i EU ifølge tal fra den europæiske tekstilorganisation EURATEX.

Hensigten med tekstilstrategien er at sikre, at branchen forbliver konkurrencedygtig i et globalt marked med knappe ressourcer og øget efterspørgsel fra forbrugerne efter bæredygtige produkter, og strategien skal sikre, at produkter i EU bliver mere cirkulære, bæredygtige og energieffektive. Oprindelig skulle strategien være lanceret i slutningen af 2021, men pga. svære interne drøftelser blev den udskudt.

Nu er den kommet, og strategien må siges at være udtryk for meget høje ambitioner for den europæiske mode- og tekstilbranche. Vi har nedenfor opsummeret de væsentligste elementer i strategien.

EU’s vision for den europæiske mode- og tekstilbranche

Strategien definerer en vision for den europæiske mode- og tekstilbranche og for tekstilforbrug i EU, som betyder at alle tekstilprodukter, der markedsføres i EU, i 2030 skal være:

 • holdbare, mulige at reparere og genanvendelige
 • i høj grad fremstillet af genbrugsfibre
 • fri for farlige stoffer
 • være produceret under ordentlige forhold ift. sociale rettigheder

Derudover rummer strategien en meget direkte kritik af fast fashion og udtrykker et tydeligt ønske om at bekæmpe fast fashion, overproduktion og overforbrug.

En lang række af initiativer er nødvendige

For at føre denne vision ud i livet nævner strategien en lang række af initiativer, som skal gennemføres over de kommende år. 

 • Introduktion af bindende produkt-specifikke ecodesign-krav via ’Ecodesign for Sustainable Products Regulation’ for at øge cirkularitet og øge tekstilers performance i forhold til holdbarhed, levetidsforlængelse og mulighed for at reparere, genbrug, fiber-til-fiber genanvendelse og brug af genanvendte fibre. Forordningen vil også indeholde et forbud mod destruktion af ubrugt og returneret tøj.

   

 • ·Øgede restriktioner i forhold til brug af skadelig kemi. Dette vil blive reguleret via REACH-forordningen (EU’s kemikalieforordning) samt ved at udvikle kriterier for sikkert og bæredygtigt design for kemikalier og materialer.

   

 • Reduktion af mikroplastik fra tekstiler via en række forebyggelses- og reduktionstiltag. Dette skal bl.a. ske via de bindende ecodesign krav. Derudover vil Kommissionen introducere et initiativ til at adresses ikke-intentionelle udledninger af mikroplastik i miljøet i løbet af 2022.

   

 • Introduktion af informationskrav og et digitalt produktpas, som skal indeholde produktinformation i forhold til f.eks. miljømæssig bæredygtighed, indhold af skadelig kemi, mulighed for reparation og fiberkomposition. Informationen skal være tilgængelig for forbrugere såvel som genanvendelsesteknologier og facilitere øget genanvendelse. Det forventes derfor også at omfatte en revision af fibermærkningsordningen.

   

 • Øgede restriktioner om greenwashing og påstande om tekstiler og tøj ift. deres bæredygtige egenskaber. Detaljerne er beskrevet i initiativet om ’Empowering Consumers for the Green Transition’. Forbrugere skal bl.a. have information om produktets levetid og reparationsmuligheder ved salgsstedet. Derudover vil Kommissionen også lancere et ’Green Claims Initiative’, som vil komme i løbet af 2022.

   

 • Introduktion af udvidet producentansvar for tekstiler med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af tekstilaffald. Udvidet producentansvar (EPR) ses som essentielt i forhold til at frakoble tekstilaffald fra branchens vækst. Derfor vil en EU-harmoniseret tilgang til EPR blive introduceret som en del af affaldsdirektivet i 2023 med en eco-moduleret afgiftsstruktur. En del af indtægterne fra systemet skal gå til affaldsbehandling og til at forberede til genbrug.

   

 • Udvikling af specifikke EU-kriterier for at skelne mellem affald og visse brugte tekstilprodukter og øge restriktioner på eksport af tekstilaffald til udenfor EU.

   

 • Støtte til forskning, innovation og investeringer og til uddannelse og udvikling af færdigheder indenfor grøn og digital omstilling.

   

 • Støtte til cirkulære forretningsmodeller, såsom produkt som service-modeller, returtjenester, reparationstjenester mv. Strategien lægger desuden op til, at medlemsstater støtter genbrug og reparationssektoren via skattemæssige foranstaltninger.

Sådan ser DM&T på tekstilstrategien

DM&T hilser strategien velkommen og er glad for de høje ambitioner som EU har for mode- og tekstilbranchen og dens potentiale til bæredygtig og cirkulær omstilling.

Mange danske virksomheder er allerede i fuld gang med en bæredygtig omstilling, og strategien vil understøtte dem i deres proces. Samtidig skal det understreges, at strategien er en del af større lovmæssige pakke, der omfatter op til 16 nye lovmæssige tiltag. Hvis alle disse initiativer skal realiseres, kræver det en ny måde at arbejde på mellem institutioner og virksomheder. Og det kræver store investeringer i forskning og ny viden, teknologier, innovation, færdigheder og systemer indenfor bæredygtighed, cirkularitet og digitalisering.

Hvis ikke den implementeres korrekt kan det i værste fald forårsage en meget tung administrativ byrde, høje omkostninger og ulige konkurrencevilkår der i sidste ende risikerer at underminere den europæiske mode- og tekstilbranche, som hovedsagelig består af små- og mellemstore virksomheder. Implementeringen bør derfor involvere en markant øget markedsovervågning, som derfor bør styrkes væsentligt i medlemslandene. Og der bør gøres en stor indsats for at støtte omstillingen i SMV’erne.

Indtil videre har Kommissionen lagt op til dialog og samarbejde med branchens interessenter og lancerer som en del af strategien en ’Transition Pathway’ om vejen frem til omstillingen af tekstiløkosystemet, og hvordan vi når 2030-målsætningerne konkret. I den forbindelse har EU Kommissionen lanceret en høringsproces med deadline den 15. maj. i DM&T ser vi frem til den videre proces og dialog.

 

Du kan læse mere om strategien og de øvrige initiativer på Europakommissionens hjemmeside.
Vi inviterer til dialogmøde om den nye tekstilstrategi den 25. maj, hvor eksperterne gennemgår udspillet og vi i fællesskab diskuterer betydningen for de danske mode- og tekstilvirksomheder. Læs mere her
"