Menu

Tvangsarbejde i bomuldsproduktionen i den kinesiske Xinjiang-provins

Størstedelen af al kinesisk bomuld stammer fra Xinjiang-provinsen, hvor Uyghurerne udsættes for systematisk undertrykkelse og tvangsarbejde. Det stiller store krav til alle virksomheder, der arbejder med bomuld. I denne artikel orienterer DM&T om situationen og giver en række gode råd.

25. februar 2021 Af Marie Busck , mb@dmogt.dk

En række organisationer har gennem det seneste år dokumenteret omfattende tvangsarbejde i Xinjiang-provinsen i Kina, hvor det etniske mindretal Uyghurer er genstand for systematisk undertrykkelse af den kinesiske regering og bliver sendt i arbejdslejre og tvunget til at arbejde under inhumane forhold.

 

20% af verdens bomuld dyrkes i Kina, og 80% af denne bomuld stammer fra Xinjiang-regionen. Selvom mange sektorer potentielt kan være involveret i krænkelserne, så er det især beklædningsindustrien, der har været i fokus i tvangsarbejdsundersøgelserne. Bomuld fra Uyghur-regionen bruges af tøjfabrikker over hele Kina og i hele verden. Derfor kan næsten hvert tøjmærke og detailhandler, der sælger bomuldsprodukter, potentielt være impliceret.

 

Krænkelserne er blevet fordømt verden over og har givet anledning til etableringen af en bred NGO-koalition, 'End Uyghur Forced Labour', der opfordrer til at stoppe al handel med bomuld og bomuldsprodukter fra Kina. Derudover har USA i slutningen af sidste år vedtaget en lov ’Uyghur Forced Labor Prevention Act’ som gør det muligt at stoppe varer med oprindelse fra Kina i tolden, hvis der er en mistanke om, at produktionen af produktet har involveret tvangsarbejde fra Xinjiang-provinsen.

Situationen stiller store krav til virksomheder, fordi langt størstedelen af al bomuld globalt er handlet på børser, ligesom værdikæden for tekstilproduktion typisk er lang og kompleks, og derfor er sporbarhed en stor udfordring, medmindre bomulden og produkterne indgår i særlige certificeringsordninger (se nedenfor). Derudover har der vist sig at være en række udfordringer ved at lave uafhængige tredjepartsaudits i provinsen, som ellers kan være med til at afdække, hvorvidt en virksomhed er involveret i krænkelserne.

Tvangsarbejde er uacceptabelt i henhold til internationale menneskerettighedsstandarder, og DM&T ser med stor alvor på situationen. Den er uhyre kompleks og kræver opmærksomhed, dialog og samarbejder på tværs af regeringer, virksomheder, NGO’er og internationale og mellemstatslige organisationer. Det er et geopolitisk problem, og virksomheder alene kan ikke løse situationen. DM&T følger udviklingen nøje og indgår løbende i dialog med den danske regering og andre aktører for at drøfte situationen.

DM&T har udarbejdet et sæt anbefalinger til medlemmer, der ønsker at etablere nogle relevante foranstaltninger og udøve due diligence – ’nødvendig omhu’.

 

  • Hav et tydeligt forbud mod tvangsarbejde i jeres Code of Conduct eller i en separat politik. Se f.eks. DM&T Code of Conduct.
  • Sørg for at alle leverandører har underskrevet Code of Conduct, samt at de stiller tilsvarende krav til deres leverandører.
  • Følg op på kravet om forbud mod tvangsarbejde, og start en dialog med jeres leverandører om kortlægning af deres underleverandører og opfølgning på krav om forbud mod tvangsarbejde. Prioriter i første omgang leverandører fra Kina.
  • Hvis I benytter jer af audits i jeres opfølgning på kravet om forbud mod tvangsarbejde i Kina, brug så vidt muligt uafhængige tredjeparts auditvirksomheder, hvis audits bl.a. bygger på interview med ansatte. Hvis I er medlem af organisationer som Amfori BSCI eller Fair Wear Foundation, bør I tage en dialog med disse om problematikken.
  • Køb så vidt muligt certificeret økologisk bomuld (GOTS og OCS), certificeret genbrugt bomuld (GRS), eller via Better Cotton Initiative (BCI), der alle er ordninger, som har taget afstand til tvangsarbejdet og ikke længere benytter sig af bomuld fra denne region.
  • Foretag i samarbejde med jeres leverandører så vidt muligt en kortlægning af jeres bomuldsprodukter, hvor I sporer så langt tilbage i værdikæden som muligt. Prioriter høj-risiko produkter, såsom NOOS styles, i bomuld fra Kina.
  • Hold jer opdaterede på situationen ved f.eks. at følge nyheder fra links nedenfor.

DM&T arbejder løbende på at udvikle vores anbefalinger til medlemmerne, og medlemmer opfordres til at henvende sig i tilfælde af spørgsmål.

 

Specifikke spørgsmål til ”Uyghur Forced Labor Prevention Act” kan rettes til Michael Hillmose på mhi@dmogt.dk 

 

Generelle spørgsmål om problematikken kan rettes til Marie Busck på mb@dmogt.dk

"