Menu
FAQ:

GOTS

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

19. marts 2021

 • Hvad er GOTS?
  Global Organic Textile Standard (GOTS) er en global standard for økologiske fibre. Standarden omfatter hele produktionskæden fra den første økologiske såsæd frem til den endelige certificering af det færdige tekstilprodukt.
 • Hvorfor skal man overhovedet benytte GOTS?

  GOTS kan hjælpe dig med at sikre, at dit produkt lever op til en række krav indenfor miljø, kemi og arbejdstagerrettigheder. Udover at stille krav til brugen af f.eks. pesticider i bomuldsdyrkningen, stiller GOTS krav om ordentlige arbejdsforhold, brug af skadelig kemi, spildevand, affald osv. hele vejen gennem produktionskæden. Kravene er baseret på internationale standarder.

  Certificeringen, som skal foretages af en uafhængig tredjepart, sikrer dig dokumentation for at kravene bliver overholdt hele vejen i produktionskæden. Dermed kan GOTS hjælpe dig med troværdigt at kommunikere om dine indsatser på bæredygtighedsområdet overfor forbrugere og kunder.

 • Hvem kan blive GOTS-certificeret?

  Virksomheder inden for tekstilforarbejdning, -produktion og -handel kan ansøge om en certificering. I Danmark håndterer bl.a. Control Union og Ecocert selve certificeringen, men der findes en mange akkrediterede certificeringsenheder på verdensplan.

  Du kan læse mere her

 • Hvad skal man leve op til for at blive GOTS-certificeret?

  Der er en lang række krav til GOTS-certificerede produkter. Der må ikke bruges pesticider, kunstgødning og genmodificering i dyrkningen af bomulden. I produktionen stilles der bl.a. krav om brug af skadelig kemi, affaldshåndtering, spildevand og arbejdsforhold i henhold til ILO (International Labour Organisation). Derudover stiller GOTS også krav til trim og emballage og sporbarhed.

  Hvert led i produktionskæden skal kunne dokumentere at der leves op til de forskellige krav. Det gælder også hvis man forhandler GOTS produkter. Certificeringen foretages af uafhængige organer, der inspicerer de fysiske faciliteter og gennemgår relevante dokumenter.

  Du kan læse mere om krav og formalia her:

  GOTS standard v 6.0

  GOTS implementation manual.

 • Hvordan kommer man i gang med certificeringsarbejdet?
  Når man har besluttet sig for, at man vil arbejde for at blive GOTS-certificeret, skal man som det første beslutte sig for, hvem man ønsker som certificerende organ. Herefter skal man bede om et tilbud på certificering fra dem. Når tilbuddet er accepteret, får du fremsendt kravdokument mv. Herefter går man i gang med at sætte sig ind i, hvilke krav man skal opfylde, før man er klar til certificering. Som en del af denne af denne proces bør man sætte sig grundigt ind i selve GOTS-standarden, og hvad man forpligter sig til.
 • Er der eksterne konsulenter, som kan hjælpe os igennem certificeringsprocessen?
  Der er danske konsulenter og rådgivere, som kan hjælpe dig med at opnå certificering, og du er velkommen til at kontakte DM&T, hvis du vil have hjælp til at finde den rette rådgiver. Vores stærkeste anbefaling er dog, at man ikke blot sætter en ekstern rådgiver til at håndtere hele opgaven, men at man selv sætter sig ind i standarden og de krav, man skal opfylde og selv er med til at nedskrive og implementere i virksomheden. Denne forankring i virksomheden er vigtig, fordi medarbejderne alle har en rolle i forhold til certificeringen – også fremadrettet. Og det at man selv har sat sig ind i standardens krav – ikke ladet en konsulent udarbejde al dokumentation til certificeringen – et must i forhold til fremtidig auditering og re-certificering.
 • Hvordan sikrer man sig, at produkter rent faktisk er GOTS-certificerede?

  Hvis en virksomhed kan fremvise et GOTS Scope Certificate, er den certificeret inden for de oplistede produkter eller produktkategorier. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle virksomhedens produkter er GOTS-certificeret.

  Man skal have sikkerhed for, at de specifikke produkter er GOTS-certificeret, det betyder at man skal kræve et Transaction Certificate – ofte blot benævnt TC. Det er udstedt af leverandørens certificeringsorgan og kan knyttes til de specifikke produkter i den pågældende forsendelse.

 • Er der forskel på, om man sælger B2C og B2B?

  Ja, der er forskel på, om man skal være certificeret, når man handler B2C og B2B.

  Sælger man udelukkende B2C, må man anvende sin leverandørs certificering / licensnummer på sin mærkning på produkterne, og man behøver ikke selv at blive certificeret.

  Sælger man B2B, skal man selv certificeres.

 • Er der en nedre omsætningsgrænse for, hvornår vi selv skal være certificeret?
  Har man en årlig omsætning på mindre end 20.000 EUR for alle de GOTS-produkter man sælger, kan man anvende leverandørens certificering / licensnummer på sine produkter. Dog kræver det, at man registrerer sig hos et certificerende organ. Der følger en minimal omkostning med en registrering.
 • Hvor lang tid tager det at blive certificeret?

  Det afhænger helt af opgavens omfang. Hvor mange produkter skal certificeres? Er leverandørerne GOTS-certificerede i forvejen, eller skal de også certificeres? Hvor omfattende er dine procesbeskrivelser? Hvor mange ressourcer kan virksomheden lægge i certificeringsprocessen? Disse spørgsmål har stor indflydelse på, hvor lang tid certificeringen tager.  Det kan tage alt fra 2 uger til et år.

  Certificeringen handler om at kunne dokumentere, at man lever op til GOTS-standardens krav. Det vil betyde, at arbejdet med at blive certificeret et langt stykke hen ad vejen handler om dokumentation af processer for, hvordan man arbejder med sine produkter i forhold til leverandører, markedsføring, opbevaring osv.

 • Hvorfor skal man selv certificeres?
  Det ikke er tilladt at anvende GOTS’ logo, medmindre man selv er en del af certificeringen. Dog med de få undtagelser, du kan læse om ovenfor. Ligeledes er certificeringen væsentlig for at opretholde sporbarhed fra råvare til færdigt produkt. 
 • Systemplan - hvorfor skal man forholde sig til hele planen?
  Når man har besluttet sig for at blive certificeret, og hvem der skal foretage certificeringen, vil man fra det certificerende organ modtage en systemplan. Man skal igennem hele systemplanen og besvare alle de spørgsmål, der ligger deri. Også selvom mange af spørgsmålene er rettet mod produktionsvirksomheder. I de tilfælde skal man så blot notere at punktet ikke er relevant.
 • Hvad koster det?

  Certificeringens pris afhænger af virksomhedens størrelse, antallet af certificerede enheder, type og antallet af produkter, der skal dækkes af certificeringen. Priserne for certificering af en enkelt lokation ligger ifølge GOTS på mellem 1.200 og 3.000 euro årligt, men der er tale om et groft estimat. Vil du have et mere specifikt estimat kan du kontakte et af de anerkendte certificeringsorganer

  Derudover betaler man en årlig licensafgift på 150 euro.

  Hertil vil der være omkostninger forbundet med løbende auditering og re-certificering.

 • Stilles der krav til, hvordan man bruger certificeringen i markedsføringen?

  Ja, der stilles krav til markedsføring af GOTS certificerede produkter. Vær opmærksom på at kravene er forskellige afhængig af om man sælger B2B eller B2C. GOTS har udarbejdet en guide som beskriver kravene til markedsføring. Guiden indeholder et flowchart, man kan gå igennem for at finde ud af hvordan man sikrer sig at kravene følges.

  GOTS labelling guide
 • Vores producent er GOTS-certificeret. Så kan vi vel sagtens sætte et GOTS-logo i produktet?

  Helt så simpelt er det ikke. GOTS er en produktcertificering og ikke en virksomhedscertificering. Producenten kan altså sagtens fremstille produkter, der er GOTS-certificeret og produkter, der ikke er. Så du skal for det første være sikker på, at det produkt du køber, er GOTS-certificeret. Dernæst skal du være opmærksom på at din virksomhed i udgangspunktet også skal være certificeret for at kunne benytte GOTS-certificeringen.

  Der er enkelte undtagelser til denne regel. Retailers behøver ikke blive certificeret, og det samme gælder for wholesalers med en GOTS-omsætning under 20.000 Euro om året, så længe de ikke ændrer på varerne eller deres labels. Se ovenfor for kravene til markedsføring.

 • Hvilke krav er der til fibersammensætning?
  Minimum 70 % af de anvendte fibre skal være certificeret økologisk, og produktet må ikke indeholde konventionelle tilsvarende materialer – du kan altså ikke blande økologisk bomuld med konventionel bomuld. Der må dog gerne blandes andre fibre, både syntetiske og naturlige, i produktet. GOTS gradbøjes i ’Made with organic’ (min. 70 % økologiske fibre) og ’organic’ (min. 95 % økologiske fibre).
 • Hvilke andre certificeringer kan vi gøre brug af?

  Der findes et væld af certificeringer og mærkningsordninger på både virksomheds- og produktniveau. Hvilke, der er de rigtige for din virksomhed, kan I bedst selv afgøre. Vi anbefaler, at du finder mere viden i vores introduktion til certificeringer og i vores toolbox til at arbejde med bæredygtighed.  

 • Hvad er forskellene mellem OCS (Organic Content Standard) og GOTS?

  Begge er globale standarder for økologiske fibre, som er udviklet af to forskellige organisationer. Textile Exhange står bag OCS, der også står bag ordninger som GRS (Global Recycled Standard) og RWS (Responsible Wool Standard). GOTS er et samarbejde mellem fire forskellige organisationer fra henholdsvis Japan, USA, Tyskland og England, som kun har udviklet denne ene standard.

  GOTS-standarden stiller krav til det økologiske indhold, men stiller derudover også krav til henholdsvis miljø, kemi og arbejdstagerrettigheder i hele produktionskæden. OCS-standarden er noget mere snæver i den forstand at den kun dækker det økologiske indhold. Det vil sige, at den dækker f.eks. ikke skadelig kemi og arbejdsforhold.

Få svar på flere spørgsmål

"