Menu
FAQ

HR-jura

Medlemmerne spørger - DM&T svarer

29. marts 2022

DM&T's advokater på HR-jura-området får dagligt en masse spørgsmål, hvoraf flere af dem går igen. Derfor har vi her samlet et udvalg af disse, som måske kan give dig svaret helt uden, at du behøver løfte telefonen eller forfatte en e-mail. 

HR-jura

 • Ansættelseskontrakt

  Hvornår skal kontrakten senest være klar?

   

  DM&T anbefaler, at kontrakten er underskrevet inden tiltrædelsen. Dermed er begge parter indforstået i forudsætningerne for ansættelsen. Det følger af ansættelsesbevisloven, at en kontrakt skal udleveres senest en måned efter tiltrædelsen.

 • Unge under 18 år

  Må man i stillingsannoncen søge efter medarbejdere under 18 år?

   

  Nej, det må man ikke. Kun i helt særlige tilfælde kan det lade sig gøre, nemlig i den situation hvor arbejdsgiveren har formelt tiltrådt en overenskomst, som giver lov til at betale en lavere løn til unge under 18 år.

  Har man ikke formelt tiltrådt en sådan overenskomst, er det i strid med forskelsbehandlingsloven.

 • Prøvetid

  Gælder der altid en prøvetid i ansættelsesforholdet?

   

  Nej, det gør der ikke. Prøvetid skal være udtrykkeligt aftalt i ansættelseskontrakten, hvis den skal være gældende.

  For funktionærer kan en prøvetid højst være på 3 måneder, indenfor hvilken funktionæren kan opsiges med 14 dages varsel – husk at varslet skal kunne indeholdes i prøvetiden.

 • Ferie

  Hvordan beregnes ferie for deltidsansatte?

   

  Deltidsansatte medarbejdere har også ret til 25 dages ferie pr. år. Men ferien skal afspejle en normaluge. Det betyder, at hvis en deltidsansat medarbejder på 25 timer pr. uge skal holde 5 dages ferie (dvs. en uge), så skal medarbejderen blot holde ferie i 25 timer. Det er derfor lettest at omregne feriedagene til timer og derefter fratrække det faktiske antal timer, som der holdes ferie.
 • Tre ugers sammenhængende ferie

  Kan medarbejderen kræve at holde 3 ugers sommerferie i sammenhæng?

   

  Ja, det kan medarbejderen godt. Arbejdsgiver og medarbejder kan dog konkret fra år til år aftale, at kun 2 ugers sommerferie skal holdes i sammenhæng. Man kan ikke have en sådan generel aftale stående i ansættelseskontrakten.

 • Overenskomst

  Hvilken overenskomst er gældende på lageret?

   

  DM&T’s medlemmer har overenskomster, hvis de er overenskomstmedlemmer. Når det meste af arbejdstiden bruges til manuelt arbejde som plukning, pakning, kørsel med truck, er det timelønsoverenskomsten, altså Textil & Beklædningsoverenskomsten.

  Udgør det administrative arbejde derimod mere end halvdelen af tiden, er det HK-overenskomsten for kontor & lager, som er gældende. Her tænkes på arbejde som udfyldelse af ordresedler, udskrivning af fakturaer, telefonpasning etc.
  Er du i tvivl, kontakter du os blot.

 • Pension

  Skal der altid betales pension, når virksomheden har en overenskomst?

   

  Tag det udgangspunkt, at det skal der. Der gælder nemlig grundlæggende den regel, at er der tidligere betalt til en arbejdsmarkedspension hos en anden arbejdsgiver, skal der betales pension fra første dag. Der er lidt forskel på de enkelte overenskomster, hvorfor du bør slå op under pensionsbestemmelsen.

  Har vedkommende aldrig haft en pension, er der et anciennitetskrav f.eks. i HK-overenskomsten for kontor & lager på 3 måneder. Igen læses den enkelte overenskomst.

 • Elever og pension

  Skal elever have pension?

   

  Ja, udgangspunktet er, at eleven skal have pension som alle andre under en overenskomst og med samme anciennitetskrav.

  I den periode, hvor eleven evt. ikke får pension, skal der tegnes en speciel forsikring for eleven, så der sker udbetaling ved død, invaliditet og kritisk sygdom. Tegnes forsikringen ikke og uheldet indtræffer, er der kun arbejdsgiveren til at betale det som forsikringen skulle have dækket.

 • Elever

  Kan en elev opsiges?

   

  Kan arbejdsgiveren komme ud af elevaftalen? Ja, indenfor de første 3 måneder og endda uden varsel – her er der altså tale om en ophævelse fra dag til dag og arbejdsgiveren behøver ikke give nogen begrundelse. Husk dog, at Ligebehandlingsloven og Forskelsbehandlingsloven gælder også for eleven.

  Efter de 3 måneder kan arbejdsgiveren stort set aldrig komme af med eleven uden, at det koster 3 måneders løn + en godtgørelse. Her bør du altid ringe til os.

 • Personalehåndbog

  Skal arbejdsgiveren have en personalehåndbog?

   

  Nej, det er der ikke noget krav om, men efter lov om ansættelsesbeviser skal medarbejderen have alle væsentlige forhold i relation til ansættelsen på skrift. Så når der ikke findes en personalehåndbog i virksomheden, skal der udvises ekstra omhu ved udfyldelsen af ansættelseskontrakten. Er du i tvivl om, hvad en personalehåndbog skal indeholde, finder du et udkast under vores hjemmeside.

"