Menu

Undgå uønsket kemi i dine produkter

21. februar 2022

  • Hvilken kemi indeholder mine produkter?
  • Hvad skal jeg gøre for at sikre at jeg har styr på kemien i mine produkter?
  • Hvilke krav skal jeg stille til mine leverandører?
  • Skal jeg teste mine produkter?

Der opstår mange spørgsmål når man skal have styr på kemien i produkterne. Først og fremmest har man pligt til at efterleve lovgivningen på området – REACH, samt eventuelle nationale lovgivninger i de lande hvori man sælger produkterne.  For at overholde dette er man nødt til at stille krav ned igennem sin leverandørkæde.

Der er kemiske stoffer i alle de produkter vi omgiver os med. Tøj, tæpper, møbler, legetøj mv. Stofferne er uundværlige i vores hverdag, de er med til at gøre livet lettere ved eksempelvis at gøre regntøjet vandafvisende osv. Men der er også udfordringer forbundet med anvendelsen af mange af stofferne.

Mange kemiske stoffer kan være skadelige for mennesker og miljø. De kan give allergiske reaktioner, give skader på det ufødte barn, være kræftfremkaldende, skade vores immunsystem og meget mere. Mulige skadevirkninger af en lang række kemiske stoffer er kendte og mange stoffer er underlagt regulering og der er løbende ny regulering efterhånden som man får mere viden omkring de kemiske stoffer.

Eksempler på kemiske stoffer som er underlagt regulering er:

  • Bisphenol A, der bl.a. anvendes til fremstilling af polycarbonatplast, der er en klar slagfast plasttype.
  • Phtalater, der bl.a. anvendes som blødgører i gummi/plast.
  • Perfluorede stoffer, der bl.a. anvendes til smuds- og vandafvisende behandling.

På trods af en efterhånden stor viden omkring kemiske stoffer og deres skadelige effekter så ved vi ikke tilstrækkeligt. Vi mangler eksempelvis viden omkring kombinationseffekten/cocktaileffekten når vi blander de mange kemiske stoffer sammen i produkterne. Udfordringen er fortsat at kunne udvikle mulighederne med de mange fordele men uden de negative konsekvenser for mennesker og miljø.

Derfor skal virksomhederne sikre, at den kemi de anvender i deres produkter overholder gældende lovgivning og at man aktivt overvejer om man måske også bør ”løfte baren” en smule højere ved ikke at anvende kemi som er under lup i forhold til skadelige virkning på mennesker og miljø.

Derfor skal man arbejde med at risikovurdere og risikominimere i forhold til leverandørkæde og produkter. Vi har udviklet en lille vejledning til, hvordan dette kan gøres, og guiden er bygget op om en udførlig tjekliste, som samtidig kan downloades og bruges i det daglige.

Læs mere i DM&T's guide til håndtering af kemi i tekstiler. 

"