Menu

Ansvarlig virksomhedsadfærd – hvorfor og hvordan?

Global Compact Network Denmark og Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd inviterer til arrangement om ansvarlig virksomhedsadfærd. Få styr på krav og forvetninger til dette arrangement, som er særligt relevant for mode- og tekstilvirksomheder, der sourcer og producerer i udlandet.

Eventdetaljer
Dato 10. december 2019 Sted Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København, Rådssalen
Tid 09:30 - 13:00 Tilmelding til Se link i teksten

I takt med at forbrugere, medarbejdere, investorer og samarbejdspartnere i stigende grad har fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, er flere danske virksomheder begyndt at tænke ansvarlig virksomhedsadfærd ind i kerneforretningen. Kravene til virksomhedernes arbejde med grundlæggende ansvarlighed står beskrevet i FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Et centralt begreb i retningslinjerne er due diligence, der er en proces for, hvordan man kan minimere risikoen for negativ indvirkning på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption (de samme områder som Global Compact’s 10 principper er baseret på). Men mange virksomheder er stadig i tvivl om, hvordan man kommer i gang med processen, hvad processen indbefatter og hvor langt virksomhedernes ansvar rækker.

Dagens arrangement fokuserer på de grundlæggende forventninger til danske virksomheders ansvarlige virksomhedsadfærd og giver deltagerne mulighed for at gå i dialog og lære af hinanden. Deltagerne vil få indblik i processerne i praksis fra Arla og EKF, der vil dele ud af deres erfaringer med implementeringen af en due diligence proces. 

Tilmeld dig via dette link.

-- 

*Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed efter de 10 principper i FN’s Global Compact. Med afsæt i disse principper og FN’s verdensmål arbejder vi for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med social ansvarlighed og bæredygtighed som værdiskabende for både forretningen og samfundet. Med sine 380 medlemsvirksomheder og -organisationer er GCDK det største danske netværk for ansvarlige virksomheder.

**Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) er Danmarks nationale OECD kontaktpunkt for ansvarlig virksomhedsadfærd har bl.a. til opgave at udbrede kendskabet til OECD’s Retningslinjer For Multinationale Virksomheder. Global Compact Network Denmark* og Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark)** inviterer til arrangement om ansvarlig virksomhedsadfærd.

Program

09.00 Registrering
09.30
Velkomst & åbningsbemærkninger
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
09.40
Tre hurtige spørgsmål til salen
09.45
Hvad er ansvarlig virksomhedsadfærd?
Linda Nielsen, Formand, NCP Danmark
10.00
Arlas rejse - etableringen af en due diligence proces
Irene Quist Mortensen, Senior CSR Business Partner, Arla
Troels Børrild, Head of Responsible Investments, MP Pension
10.30
Pause
10.50
Hvordan implementeres due diligence I praksis
Kristin Parello-Plesner, Director CSR, Environmental and Social Risk, EKF
11.20
Civilsamfundets forventninger til virksomhedernes arbejde med samfundsansvar?
Gitte Dyrhagen Husager, Leder af privatsektorenheden, Folkekirkens Nødhjælp
11.35
Opsamlende paneldebat med oplægsholderne
Modereret af Linda Nielsen, Formand, NCP Danmark
12.10
Afsluttende bemærkninger
Linda Nielsen, Formand, NCP Danmark
12.15
Netværk og let frokost
13.00
Tak for idag

 

"