Menu

Det Kongelige Akademis modul om bæredygtig mode- og tekstilvirksomhed

På modulet om bæredygtig mode- og tekstilvirksomhed lærer du at anvende designbaserede, strategiske værktøjer til udvikling af bæredygtige visioner og strategier for din virksomhed.

Eventdetaljer
Dato 23. september (ansøgningsfrist) - 23. oktober (startdato) Sted Philip de Langes Allé 10, 1435 Copenhagen K
Tid Tilmelding til Link nederst på siden

Modulet introducerer deltagerne til den nyeste viden inden for mode og bæredygtighed i et særligt designperspektiv, der dels består af designstrategiske modeller og processer for bæredygtig udvikling og dels af konkret viden om kortlægning og udvikling af bæredygtige tilgange i designprocessen.

Deltagerne opnår teoretisk såvel som praksisnær viden i forhold til egen positionering i bæredygtighedsfeltet – særligt med fokus på koblingen mellem konkret designudvikling og bæredygtighedsvision. I den skriftlige opgave skal deltagerne med afsæt i en individuel problemstilling fra egen aktuelle praksis anvende modulets teori- og metodegrundlag til at analysere og stille forslag til en konkret udvikling af en bæredygtighedsstrategi, der sammenkæder designtilgange og procesmodeller i konteksten af bæredygtighed.

Det får du ud af modulet:

Du får viden om designbaseret bæredygtighedsstrategi i relation til mode- og tekstilbranchen.

Du får indsigt i designtilgange og procesmodeller som strategiske redskaber, der kan bruges ift. egne produktporteføljer og bæredygtighedsvisioner.

Du bliver i stand til at koble bæredygtighedsvisioner på ledelsesniveau med konkret produktudvikling i designafdelingen.

 Du kan læse mere her og downloade denne beskrivelse for endnu mere information. 

"