Menu

Herning: Toldkursusrække i samarbejde med BDO

Nu kan du komme på toldkursus hos DM&T i Herning til en yderst favorabel pris.

Eventdetaljer
Dato 12. september 2023 Sted DM&T, Birk Centerpark 38, 7400 Herning
Tid 9 - 13 Tilmelding til Nederst på siden

DM&T udbyder i samarbejde med BDO tre sammenhængende halvdagskurser med fokus på de tre vigtigste områder inden for told: Tarifering, Oprindelse og Toldværdi

Global varehandel er en stor del af DNA’et i mode- og tekstilbranchen, og det gælder også for de toldmæssige konsekvenser heraf. EU’s toldsatser på tekstiler og fodtøj er nogle af de højeste sammenlignet med andre varegrupper, og samtidig er reglerne blandt de mest komplicerede.  For den enkelte virksomhed kan der være store økonomiske- og konkurrencemæssige fordele ved at kunne håndtere told korrekt.

Ud fra toldens tre beskatningselementer Tarifering, Oprindelse og Toldværdi har DM&T inviteret BDO til at sammensætte et forløb på tre halvdagskurser, som fokuserer på de særlige toldregler, der gælder inden for mode- og tekstilbranchen. Kurserne tager udgangspunkt i gældende lovgivning og praksis fra Toldstyrelsen og EU og er en kombination af undervisning og konkrete eksempler fra deltagernes hverdag.  

  1. Tarifering

    Kurset er målrettet tarifering af tekstiler og fodtøj i Toldtariffens kapitel 50-64. Kurset kommer blandt andet til at besvare spørgsmål som definition af ”konfektionerede varer”, hvordan tariferes blandingsprodukter med kemofibre, og hvilken betydning har overdelen af sko for produktets varekode? Varens tarifering er ofte genstand for myndighedernes kontrol, og tariferingen har betydning for korrekt toldbehandling.

  2. Oprindelse og EU’s handelsaftaler

    Varernes oprindelse har stor betydning for tekstilprodukter ikke mindst i forhold til den mulige toldnedsættelse som EU’s handelsaftaler tilbyder. Kurset giver deltagerne en grundlæggende forståelse for reglerne for almindelig oprindelse og præferenceoprindelse samt hvordan reglerne spiller sammen med toldkontingenter, anti-dumpingtold og EU’s handelsaftaler. Desuden gennemgås dokumentationskravene for oprindelsen.

  3. Toldværdi og særlige procedurer
    EU’s regler for særlige toldprocedurer giver virksomhederne mulighed for at optimere betalingen af told. Kurset har fokus på de særlige toldprocedurer som bruges i mode- og tekstilbranchen og hvordan toldværdien skal opgøres fx i forbindelse med rabataftaler, brug af indkøbsagenter og vareprøver. Kurset kommer ind på de mest anvendte procedurer i branchen, fx aktiv/passiv forædling og toldoplag.

Undervisningen

Selve undervisningen er tilrettelagt således, at der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. De værktøjer og opslagsværk, som med fordel kan bruges i arbejdet med tarifering, bestemmelse af oprindelse m.v., vil blive præsenteret på kurset.

Undervisere

Undervisningen varetages af Klaus Kalsmose Jakobsen og Marika Rasmussen fra BDO’s Toldafdeling og relevante gæsteundervisere. Medarbejderne i BDO’s toldafdeling har mange års erfaring med toldhåndtering og hjælper løbende DM&T’s medlemmer med alt fra mindre dagligdags toldspørgsmål til løsningen af større komplicerede toldsager.

Datoer og tider Herning:

Tirsdag d. 12. september kl. 9-13

Tirsdag d. 3. oktober kl. 9-13

Tirsdag d. 24. oktober kl. 9-13

Pris for medlemmer:

DKK 3.000, - pr. deltager 

Pris for ikke-medlemmer:

DKK 6.000, - pr. deltager

Alle priser er ex. moms.

Tilmeld dig her

 
 
"