Menu

2023 bliver en udfordring for butikkerne

Det bliver ikke let at drive modebutik i 2023. De makroøkonomiske forhold og den geopolitiske usik-kerhed kaster skygger over forbrugerne, og det spiller en stor rolle i året, der kommer. DM&T Detail giver dig et overblik over de største udfordringer.

Foto: Ava Coploff on Unsplash
Foto: Ava Coploff on Unsplash

08. december 2022

2023 bliver udfordrende for modebranchens butikker. Der er udsigt til, at de betydelige makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheder, der har præget 2022 fortsætter og kommer til at påvirke forbrugerne og dermed detailhandlen.

Butikkernes udfordringer kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

 • Energipriserne vil fortsat være høje og vil lægge beslag på en større del af forbrugernes budget. Desuden er butikkernes eget energiforbrug også blevet dyrere.
 • Inflationen vil fortsat være højere end normalt, selv om noget tyder på, at kerneinflationen er begyndt at falde. Dog er prisstigningerne på tøj og sko slet ikke så høje som prisstigningerne på fødevarer. Men det ændrer ikke ved, at forbrugerne også i 2023 generelt set vil få mindre for deres penge.
 • Inflationen kan udløse krav om ekstraordinært høje lønstigninger, hvilket kan være med til at øge omkostningspresset på butikkerne.
 • Et højere renteniveau lægger også beslag på en øget andel af forbrugernes budget. Det gælder særligt de boligejere, der står overfor refinansiering af deres realkreditlån, som kan se frem til højere renter. Generelt har forbrugerne dog en pæn opsparing, hvortil kommer at en del forbrugere desuden har friværdi i deres faste ejendom. Det gælder selv om, ejendomspriserne pt. falder.
 • Endvidere har vi set faldene aktiekurser, hvilket påvirker forbrugernes forbrugsmuligheder både på den korte og lange bane, men ikke mindst psykologisk, hvor faldende aktiekurser ofte får forbrugerne til at skrue ned for forbruget. 
 • Meget peger derfor i retning af, at forbrugerne i 2023 vil søge mod billigere varer, hvilket vil være med til at sætte midtermarkedet under pres (endnu en gang).
 • Desuden er forbrugsboomet efter Corona-nedlukningerne nu klinget af.
 • Hertil kommer, at forbrugertilliden er fortsat historisk lav.
 • En del butikker har fortsat store varelagre, der skal afvikles, hvilket givetvis vil ske med betydelige rabatter.
 • Indekseringen af huslejerne med 8-9 % p.a. slår igennem i 2023, hvis det ikke er lykkedes for lejer og udlejer at mødes om en lavere indeksering.
 • I dagligvarebranchen er der er sket et betydeligt skift i retning af, at forbrugerne køber billigere private- label-varer og endnu mere på tilbud. Det kan betyde, at dagligvarebranchen for at tiltrække flere kunder i endnu højere grad vil satse på udvalgsvarer, herunder mærkevarer fra andre brancher, f.eks. modebranchen. Med andre ord øges konkurrence fra dagligvarebutikkerne i forhold til tøj- og skobutikkerne.
 • Hertil kommer, at krigen i Ukraine vil udgøre et bagtæppe af usikkerhed, der vil påvirke forbruget.

Så tøj- og skobutikkerne vil fortsat være udfordrede på linje med en lang række andre brancher gennem 2023.

DM&T Detail er detailhandlens nye stærke samarbejdspartner, som blandt andet bidrager med værdifuld viden om nye tendenser. Men vi er langt mere end det. Vil du vide mere om, hvordan din butik kan få gavn af et medlemskab, kan du læse mere her.

Du er altid velkommen til at kontakte markedschef Jens Birkeholm for en uforpligtende snak om dine muligheder.
"