Menu

Afgifter på bæreposer stiger

Emballageafgiftsloven medfører nu en afgiftsstigning på bæreposer af både plastic og papir. Samtidig bliver det forbudt at uddele gratis bæreposer.

04. januar 2021

Med et ønske om at nedbringe affaldsmængden og motivere til at bruge mindre emballage, er der per 1. januar indført en afgiftsstigning på bæreposer af både plastic og papir som et led i Emballageafgiftsloven. Afgiftssatsen er med stigningen 69,93 kr. per kilo for plastposer og 31,65 kr. per kilo for papirposer.

Afgiftsloven omfatter følgende bæreposer lavet af plast og papir:

  • Poser med hank eller lignende som kan sammenbindes.
  • Poser med rumindhold op til hanken på mindst 5 liter.
  • Poser som med rimelighed kan erstattes af stoposer, bærenet, tasker og lignende.
  • Der er ikke afgift på poser som er lukkede dvs. postordreposer, lukkede tøjposer til opbevaring og lignende. Der skal dog betales afgift af gaveposer, som kan lukkes med klister og med snor hvor snoren frembringer en hank.
  • Der er ikke afgift på poser som er sammenlignelige med bærenet og tasker, dvs. af meget kraftig plast som f.eks. non-woven poser eller muleposer af tekstil.

Afgifter omfatter også bæreposer fremstillet af bionedbrydeligt materiale fremstillet på basis af plantestivelse, bæreposer fremstillet af ubleget papir, poser af FSC certificeret papir, og bæreposer fremstillet af genbrugsplast.

Udover ovenstående ændring så er det per 1 januar 2021 forbudt at uddele gratis bæreposer, og detail virksomheder skal opkræve minimum 4 kroner for en pose. Det gælder alle poser, også de afgiftsfri muleposer og non-woven poser. Forbuddet gælder alle typer bæreposer både poser med og uden hank. 

"