Menu

Aftale om tilpasning af lønkompensationsordningen i forbindelse med gradvis genåbning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en aftale, der sikrer mulighed for lønkompensation frem til 30. juni. Samtidig bliver det muligt for medarbejdere at genoptage arbejdet de sidste syv dage i kompensationsperioden.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

13. april 2021

Med Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, er der aftalt en gradvist genåbning af samfundet. I forlængelse heraf har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt, at den generelle lønkompensationsordning forlænges til og med d. 30. juni 2021. Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder vil fortsætte indtil, der ikke længere er tvangslukkede virksomheder.

Den igangværende gradvise genåbning af Danmark medfører også, at flere virksomheder løbende genåbner, og at virksomhederne derfor vil genindkalde deres medarbejdere og ikke længere have behov for lønkompensation. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i forlængelse heraf enige om, at der i forbindelse med genåbningen af virksomhederne og genindkaldelsen af medarbejderne er behov for en mere en fleksibel lønkompensationsordning, så virksomhederne yderligere får den mulighed, at medarbejdere, omfattet af lønkompensationsordningen kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at der gives mulighed for at arbejde i virksomheden i de sidste syv kalenderdage, i kompensationsperioden, for de medarbejdere, der har været omfattet af lønkompensation i mindst 30 kalenderdage. Dette vil gælde for både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Muligheden kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder.

Læs DM&T's vejledning til lønkompensation

"