Menu

Agenter og distributører i Rusland

Den 15. marts 2022 besluttede EU at indføre en fjerde pakke af økonomiske og individuelle sanktioner som reaktion på Ruslands aggression mod Ukraine. Sanktionerne omfatter bl.a. et forbud mod at handle med en række luksusvarer i form af tøj, tasker, sko m.v. Hvordan berører det dit samarbejde med russiske agenter og distributører?

22. marts 2022

DM&T’s samarbejdspartner på agent- og distributørområdet, advokat Jørgen Lykkegaard fra NJORD Law Firm, giver her sit bud på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har agenter eller distributører i Rusland.

 

Som eksportør til det russiske marked, hvad enten man sælger tøj, sko eller tasker m.v.,  er det vigtigt at forholde sig til, om det fortsat er lovligt at sælge de pågældende produkter.

 

Læs mere om sanktioner og forholdsregler på dette link fra DM&T’s hjemmeside.

 

Der er også grund til at overveje, hvordan man agter at forholde sig til allerede indgåede aftaler enten med kunder, forhandlere eller handelsagenter - dette ikke blot ud fra EU’s sanktionsliste, men også ud fra imagemæssige og kommercielle overvejelser.

 

Er der tale om ”force majeure”?

Medmindre ydelsen, der eksporteres, er omfattet af EU’s sanktionsliste, er der som udgangspunkt ikke tale om en gyldig grund til at nægte at levere den aftalte ydelse. Udgangspunktet kan dog i nogle tilfælde være modificeret i kontraktgrundlaget.

 

Er ydelsen omvendt omfattet af EU’s sanktionsliste, da er der som udgangspunkt tale om force majeure, der gør eksportøren ansvarsfri, så længe forhindringen eksisterer.

 

Leveringsnægtelse af hensyn til din virksomheds renommé?

Vælger du som eksportør at afbryde dit samarbejde med dine russiske kunder, dine forhandlere eller handelsagenter, uden det skyldes, at dine ydelser er på EU’s sanktionsliste, er det som udgangspunkt en misligholdelse af den indgåede aftale, der kan medføre, at du ifalder ansvar på den ene eller anden vis.

 

NJORD Law Firm anbefaler

Overvejer du enten at indstille eller at bringe samarbejdet med din agent eller forhandler til ophør eller nægte at opfylde en allerede indgået kontrakt med en russisk kunde, er det vigtigt at kende de retlige muligheder og risici, inden opsigelsen eller ophævelsen afgives, eller leveringsnægtelsen meddeles.

 

Baggrund

Advokat Jørgen Lykkegård er partner i NJORD Law Firm og fungerer som DM&T's eksterne samarbejdspartner på området for handelsagenter og distributørforhold.

 

I 2000 skrev han PhD-afhandling om goodwillberegning i handelsagentforhold og har senest i 2020 udgivet bogen, Handelsagentloven med kommentarer:

 

DM&T har indgået en rabataftale om juridisk retsbistand på disse områder, der fungerer sideløbende med DM&T’s egen rådgivning, se mere HER.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

"