Menu

Agenter og persondata

Den nye Persondataforordning har konsekvenser for behandlingen af persondata – også overfor en agent. Skal der eksempelvis indgås en databehandleraftale med en agent? Det er endnu ikke fuldt afklaret, men DM&T giver her sit bud på, hvordan det kan løses.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

30. maj 2018 Af Michael Lund-Nielsen , ml@dmogt.dk

Skal der laves en databehandleraftale med agenten? Dette spørgsmål har Dansk Mode & Textil stillet til Datatilsynet, som er vendt tilbage med en generel tilkendegivelse, der blot siger, at det kommer an på situationen.

 

Agenten behandler typisk persondata om kunder, underagenter og agenturgivers medarbejdere.

 

Det afgørende er, om agenten behandler disse persondata under instruks fra agenturgiveren. Hvis behandlingen sker under instruks, og agenten ikke må bruge personoplysninger til eget formål, så skal der indgås en databehandleraftale, og modsat hvis behandlingen ikke sker under agenturgivers instruks, skal der ikke indgås en databehandleraftale.

 

Det er Dansk Mode & Textils opfattelse, at der i typiske agentforhold ikke skal indgås en databehandleraftale.

 

En agent indsamler og behandler typisk persondata udelukkende til eget brug med det formål at optimere og vedligeholde det salgsområde, som agenten er ansvarlig for. Agenten er ikke hyret til at behandle persondata under virksomhedens instruks. Dermed er agenten selvstændig dataansvarlig for de persondata, som agenten opbevarer, da agenten netop også bruger disse oplysninger til eget formål.

 

Virksomheden er til gengæld også selvstændig dataansvarlig for de persondata, som virksomheden opbevarer om agenten.

 

Begge parter har det fornødne hjemmelsgrundlag til at behandle og udlevere relevante personoplysninger til hinanden, da det er begrundet i kontraktens opfyldelse.

 

Datatilsynet anbefaler, at parterne får afklaret deres forhold. Det bør derfor aftales i kontrakten, om agenten er henholdsvis selvstændig dataansvarlig eller databehandler under instruks.

 

Dansk Mode & Textil har netop fået opdateret sine standard-agentaftaler, så de tager højde for persondataforhold.

"