Menu

Højesteret fastslår, at arbejdsgiver kan bortvise medarbejdere, der nægter at deltage i sygefraværssamtale

Det kan have konsekvenser for sygemeldte medarbejdere, såfremt de nægter at deltage i en sygefraværssamtale. Det er for nylig blevet slået fast af en ny dom i højesteret.

07. september 2021

Som udgangspunkt skal arbejdsgiver og arbejdstager helst have samme grundlæggende interesse; at medarbejderen er i stand til at komme så hurtigt tilbage på arbejdspladsen, som det er forsvarligt ovenpå en sygemelding.  

Et led i den operation er en såkaldt sygefraværssamtale, som er et centralt element i at fastslå, hvornår medarbejderen potentielt kan vende tilbage til sin arbejdsplads.

Som bekendt skal der to parter til at indgå en aftale, og nu har arbejdsgiver fået rettens ord for, at man som arbejdsgiver kan bortvise den sygemeldte medarbejder eller tilbageholde vedkommendes løn, hvis ikke medarbejderen vil deltage i en sygefraværssamtale.

Det kræver dog følgende:

  • At medarbejderens sygdom ikke forhindrer medarbejderen i at deltage i en sygefraværssamtale. Medarbejderen kan dog vælge at deltage telefonisk.
  • Desuden skal sygefraværssamtalen være indkaldt med ”rimeligt varsel”.
  • Medarbejderen skal også advares om, at der kan ske bortvisning eller tilbageholdelse af løn, så konsekvensen er klar.

Chefadvokat hos DM&T Michael Lund-Nielsen er positivt stemt i forhold til arbejdsgivers muligheder, men understreger samtidig, at det langt fra er ”carte blanche” til at bortvise medarbejdere eller tilbageholde deres løn.

- Det er positivt for arbejdsgiveren, når Højesteret nu klart fastslår, at manglende deltagelse i en sygefraværssamtale er en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren har derfor et stærkere fundament for at skaffe sig overblik over, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, så sygefraværet kan afkortes bedst muligt, siger Michael Lund-Nielsen.

Ændringerne i arbejdsgivers beføjelser kommer i forlængelse af en sag afgjort ved højesteret, hvor en medarbejder, ansat som funktionær, var sygemeldt. Sygemeldingen var ubestridt af arbejdsgiver.

Efterfølgende afviste den sygemeldte funktionær flere gange at deltage i en sygefraværssamtale, hvilket fratog arbejdsgiveren muligheden for at få klarhed over, hvornår medarbejderen kunne returnere til arbejdspladsen – også kendt som en mulighedserklæring efter sygedagpengelovens paragraf 36 a.

Som DM&T-medlem er du altid velkommen til at kontakte os, såfremt artiklen har givet anledning til spørgsmål. 

"