Menu

Arbejdsmarkedets parter muliggør kombination af lønkompensation med aftaler om lønnedgang

Der er enighed med FH og DA om at gøre det muligt at kombinere aftaler om lønnedgang med den nye ordning om lønkompensation. Læs, hvordan det konkret kommer til udtryk her.

20. marts 2020

DA og FH har 19. marts indgået en aftale for at sikre rammerne for trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation. Den aftale betyder, at der er mulighed for at kombinere den midlertidige lønkompensation med aftaler om lønnedgang.

På områder, hvor medarbejderne har valgt eller udpeget en medarbejderrepræsentant (f.eks. en tillidsrepræsentant eller talsmand), kan denne indgå aftaler om lønnedgang på vegne af den repræsenterede gruppe.

På områder, hvor der ikke er en medarbejderrepræsentant, men hvor flertallet af den berørte gruppe er indstillet på at acceptere en aftale om lønnedgang, kan accept af aftalen om lønnedgang gøres til en betingelse for fortsat ansættelse.

Det er i den forbindelse vigtigt, at forhandlingen foregår mellem virksomheden og gruppen af medarbejdere. I tilfælde, hvor der ikke er et flertal i den berørte gruppe, kan der ikke indgås en aftale.

Lønnedgangen kan således ikke varsles ensidigt fra virksomhedens side og samtidig indebære lønkompensation efter trepartsaftalen.

Virksomheder med aftalt lønnedgang modtager lønkompensation i hele den lønkompenserende periode, og der fratrækkes ikke fem dage i den lønkompenserende periode. Medarbejderne skal således ikke afholde fem feriedage eller anden frihed for egen regning i den løn-kompenserende periode.

"