Menu

Arbejdsmarkedets parter og regeringen vil hjælpe corona-ramte familier

Takket være en trepartsaftale kan forældre til hjemsendte børn nu se frem til en midlertidig adgang til barselsdagpenge. Den nye ordning forventes at træde i kraft 1. oktober.

11. september 2020

 

Som følge af covid-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger har flere forældre oplevet udfordringer med at passe deres børn, der er konstateret smittet med virussen. Det sker også i de tilfælde hvor de bliver hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

En ny trepartsaftale giver nu mulighed for, at forældrene kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Aftalen gælder frem til den 31. december 2020, og ordningen omfatter forældre til børn op til 13 år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil allerede i dag præsentere Folketinget for aftalen:

” Regeringen er opmærksom på, at det er en svær situation, som nogle forældre kan stå i. Derfor er jeg glad for, at vi igen har fundet en fornuftig løsning sammen med arbejdsmarkedets parter. Den betyder, at forældre, der ikke kan arbejde hjemmefra, kan få barselsdagpenge de dage, hvor de på grund af corona-smitten må passe deres barn derhjemme. Jeg ser frem til at præsentere løsningen for Folketingets partier fredag og forhåbentlig snarest muligt få den stemt igennem i Folketingssalen, så forældrene hurtigt kan glæde af den,” siger han i en pressemeddelelse. Beskæftigelsesministeren forventer, at aftalen vil blive udmøntet i en hastelov.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

”Vi er i en situation, hvor mange forældre er ekstra udfordret i forhold til at passe børn, som er hjemsendte fra skole eller institution. Jeg er glad for, at vi har kunnet finde sammen om en aftale, som sikrer, at forældre kan få dagpenge i en kortere periode,” siger adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad.

Han bakkes op af formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, Lizette Riisgaard:

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at finde en fælles løsning, som hjælper de forældre, der lige nu står i en usikker situation. Nu sikres de en indtægt, når deres børn bliver sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af corona. Det andet holdt jo ikke i længden,” siger hun.

Det forventes, at ordningen vil træde i kraft den 1. oktober 2020.

Download aftaleteksten

  • Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

    pdf, 0,2mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"