Menu

Automatisk refusion fra DA Barsel

Fremover skal man som virksomhed kun søge barselsrefusion ét sted. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

22. februar 2019

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har hjemtaget administrationen af DA Barsel. Det medfører ændringer og forbedringer af ordningen. Eksempelvis i forbindelse med refusion af barsel, hvor virksomheder, der er omfattet af DA Barsel, kun skal søge barselsrefusion ét sted.

DA Barsel får besked fra Udbetaling Danmark, så virksomheden skal ikke aktivt søge om refusion hos DA Barsel. Virksomheden vil automatisk få udbetalt refusion fra DA Barsel én gang i kvartalet:

  • DA Barsel udbetaler kvartalsvis bagud.
  • Udbetalingen sker ultimo måneden efter kvartalets afslutning.
  • Refusionen indsættes på virksomhedens NemKonto. Tidligere har man selv kunnet angivet konto til udbetaling af refusionen.

For at få udbetalt refusion, skal følgende krav være opfyldt:

  • Der skal være udbetalt løn under barsel.
  • Virksomheden får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.
  • Der skal være indberettet og betalt bidrag for den barslende medarbejder i hele ansættelsesperioden. Barselsbidraget skal stemme overens med det timetal, virksomheden søger refusion for.
  • Den barslende medarbejder skal have været ansat i virksomheden mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel.
  • Virksomheden må ikke være i restance hos DA Barsel.

Læs mere på dabarsel.dk

"