Menu

Bæredygtighed og digitalisering i fokus for genstart af dansk eksport

Der er netop indgået en bred politisk aftale om genstarten af dansk eksport. Den sikrer bl.a. midler til at fremme den bæredygtige omstilling i modebranchen, styrke digitaliseringen og mere risikovillig kapital. DM&T’s adm. direktør er tilfreds med at have sat et klart aftryk på aftalen.

09. oktober 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Regeringen nedsatte tidligere på året Forum for genstart af dansk eksport, som skulle komme med bud på, hvordan den danske eksport kunne genfinde sine ben i en verden, som fortsat er dybt præget af coronavirus. Konkret blev der nedsat otte genstartsteams inden for en række af de vigtigste eksporterhverv i Danmark, herunder mode og tekstil. DM&T har været en væsentlig del af arbejdet i genstartsteamet for mode og tekstil sammen med blandt andre Ege Carpets, DK Company, JYSK, Bestseller, By Malene Birger og Ganni med Frederikke Schmidt, grundlægger af Roccamore, som formand.

Alle genstartsteams leverede for tre uger siden deres anbefalinger, og nu er der indgået en politisk aftale, der skal udmønte godt 500 mio. kr. til at genstarte eksporten allerede i indeværende år.

Aftalen breder sig over fire centrale emner:

  1. Lettere adgang for erhvervsrejser
  2. Øget international markedsføring og eksportfremme
  3. Styrket e-handel, digital omstilling og nye serviceløsninger
  4. Grøn genstart, investeringer og mere risikovillig kapital  

I aftalen er der gode nyheder for mode- og tekstilbranchen. Der afsættes 10 mio. kr. til en taskforce, som skal igangsætte initiativer på tværs af branchen for at fremme cirkulære forretningsmodeller og styrke virksomhederne til at imødekomme de stigende krav til bæredygtighed. Det betyder også målrettet hjælp til SMV’er til at blive certificeret, ligesom taskforcen kan hjælpe virksomhedernes adgang til afprøvning, udvikling og implementering af nye løsninger og forretningsmodeller.

Og bæredygtighed var også et centralt tema i genstartsteamets anbefalinger:

”Coronakrisen har understreget de mangler, der er i branchens værdikæde, og har understreget behovet for en bæredygtig omstilling. Hvis vi som branche kan bruge krisen til at accelerere den omstilling, kan det give afgørende konkurrencefordele på eksportmarkederne, og derfor er denne taskforce også væsentlig. Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat ser et behov for at etablere Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler, som kan drive udviklingen fremover, og der håber vi, at taskforcen kan kickstarte,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T, med henvisning til den anbefaling, der tilbage i februar var en del af Klimpartnerskabet for Handels anbefalinger i tekstilsporet.

Det bliver Lifestyle & Design Cluster, der netop er blevet udpeget erhvervsklynge, som får sekretariatsansvaret for taskforcen.

DM&T ser vigtige aftryk på aftalen

DM&T glæder sig også over, at der er opnået aftale om mere risikovillig eksportkredit, hvor afsættes 125 mio. kr. til kapitalindskud i EKF, samt at der afsættes midler til en grøn matchfinansieringsordning. Sidstnævnte skal matche privat finansiering af innovative grønne virksomheder

DM&T ser flere gode takter i den politiske aftale om genstarten af dansk eksport. Der er afsat 10 mio. kr. til at øge digital markedsføring af danske styrkepositioner, og her tilfalder 2,5 mio. kr. Creative Denmark, som bl.a. har fokus på mode, møbler og tekstiler.

Aftalens fokus på at styrke de digitale kompetencer kommer også mode- og tekstilbranchen til gode. Der afsættes 35 mio. kr. til at styrke SMV:Digital, så SMV’er kan få tilskud til indkøb af ekstern rådgivning om fx afklaring og udvikling af virksomhedens e-eksport kapacitet, hjælp til implementering af nye e-handelsløsninger og teknisk hjælp til opstart, udvikling og integration af digitalt salg til nye og flere internationale markeder.

”Bæredygtighed og digitalisering har været to hjørnesten, når vi har skullet pege på, hvordan mode- og tekstilbranchen skulle genindtage en styrkeposition. Vi har sat nogle afgørende fingeraftryk på den aftale, der nu er indgået med bred politisk opbakning. Nu glæder vi os til, at initiativerne kan komme ud og gøre gavn i branchens virksomheder, så vi kan fokusere på at styrke eksporten, som har været alvorligt under pres det seneste halve år,” siger Thomas Klausen.

Den politiske aftale om genstart af dansk eksport er indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Læs mere om aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside

"