Menu

Befordringsgodtgørelsen stiger i 2023

Skatterådet har netop fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2023. De er højere end i år som følge af stigende benzinpriser og udgifter til vedligehold.

23. november 2022

Hvis dine medarbejdere benytter egen bil til erhvervsmæssige forhold, er det værd at notere sige, at satserne stiger. I 2023 får man 3,73 kr. pr. km. op til 20.000 km., og overstiger kørslen dette, udgør den 2,19 kr. pr. km.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne for dette er uændrede.

År

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2022 til og med 30. april

3,51 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

2022 fra og med 1. maj

3,70 kr. pr. km

2,17 kr. pr. km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,61 kr. Det svarer til en stigning på 6 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.

Kørselsfradraget for medarbejdere, der pendler mellem 25 og 120 km., stiger fra 2,16 kr. til 2,19 kr. Har man længere transport, er satsen 1,10 kr. pr. km. over 120 km.   

"