Menu
Nye regnskaber

Begge Fibertex-selskaber i vækst

Både Fibertex Nonwovens og Personal Care øger omsætningen i 2017. På bundlinjen øger det ene selskab, mens det andet er på niveau med det foregående år.

Fibertex Personal Care
Fibertex Personal Care

20. marts 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Fibertex Personal Care A/S bragte koncernens samlede omsætning over 2 mia. kr. i 2017 og ramte 2,02 mia. Virksomheden producerer en række af de materialer, der  anvendes i bleer og andre engangsprodukter til personlig hygiejne og er markedsledende på dette felt. Fibertex Personal Cares kunder tæller blandt andre Procter & Gamble samt SCA.
Ledelsen betegner omsætningens vækst som særdeles tilfredsstillende. EBIT øges med 5 mio. kr. til 250,79 mio. kr. Fibertex Personal Care beretter, at den positive udvikling kan tilskrives fremgang på de eksisterende markeder og en udvidelse af produktionskapaciteten på fabrikkerne i Malaysia og Tyskland.

Årets resultat  lander på 178,86 mio. kr. mod 178,14 mio. kr. i 2016. Udviklingen i valutakursen på USD har påvirket de finansielle poster negativt.

For 2018 forventer ledelsen en omsætning, som fortsat ligger omkring 2 mia. kr. Forventningerne til 2018 vil afhænge meget af udviklingen i råvarepriser og valutakurser. På baggrund af de aktuelle udsigter forventes en lidt svagere indtjening i 2018 end i 2017.

Nonwovens øger både top- og bundlinje

Fibertex Nonwovens A/S oplevede også vækst i 2017. Fibertex Nonwovens er markedsledende producent af nonwovens, som anvendes inden for en række industrier og anvendelsesområder. Præcis som Fibertex Personal Care har også Fibertex Nonwovens hovedkvarter i Aalborg. Koncernen tæller produktion i en række europæiske lande, Sydafrika og USA. Derudover har de salgsselskaber i Europa, Sydafrika og Asien.  

Koncernen øger omsætningen til 1,42 mia. kr., hvilket er 9,3 % højere end i 2016. EBIT stiger godt 7 mio. kr. til 87,65 mio. kr. Ledelsen melder om et år med tilfredsstillende indtjening på de europæiske fabrikker samt fremgang p de oversøiske fabrikker særligt i USA.

Fibertex Nonwovens har i 2017 realiseret vækst inden for autoindustrien og melder om et forbedret produktmiks med øget afsætning af avancerede produkter, ligesom der har været en højere europæisk afsætning af produkter til byggeindustrien og infrastrukturprojekter. Endvidere har der været stigende aktivitet i Asien, hvilket er understøttet af etablering af salgsselskaber i Indien og Kina i 2016. I USA har man oplevet stigende omsætning og en bedre indtjening, og markedet betegnes generelt som attraktivt med basis for betydelig vækst fremadrettet . Også i Sydafrika er både aktivitet og indtjening forbedret, selvom markedsvilkårene har været udfordrede.

Årets resultat udgør 42,24 mio. kr. mod 40,56 mio. kr. året forinden.

I 2018 forventer Fibertex Nonwovens at fortsætte væksten, og omsætningen forventes at ligge omkring 1,6 mia. kr. Koncernen forventer også at øge indtjeningen som følge af opgraderede produktionslinjer samt udvidelse af kapaciteten.

I februar 2018 overtog Fibertex Nonwovens den brasilianske producent Duci. Brasilien er det 6. største marked for nonwovens på verdensplan, og det er særligt bilindustrien Fibertex Nonwovens forventer at skulle servicere med det nyligt købte brasilianske selskab. 

Begge selskaber er ejet af industrikonglomeratet Schouw & Co.

 

"