Menu

Begge Fibertex-selskaber voksede i udfordrende 2018

Både Fibertex Personal Care og Fibertex Nowovens leverede en øget omsætning i 2018. Alligevel var indtjeningen lavere end året forinden, hvilket skyldes udfordrede markedsforhold og højere indkøbspriser

21. marts 2019 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Fibertex Nonwovens øgede i 2018 omsætningen med godt 11 % til 1,57 mia. Omsætningsfremgangen skyldes primært opkøbet af nonwovens-virksomheden i Brasilien i februar 2018, som har bidraget med 115 mio. kr., ligesom vækst i USA også bidrager positivt. Fibertex Nonwovens beretter, at de europæiske markeder har været påvirket af hård konkurrence og lavere efterspørgsel end forventet.

Nonwovens-koncernen realiserede EBITDA på 160 mio. kr. i 2018 mod 179 mio. kr. i 2017, hvilket var lavere end forventet. De primære årsager til tilbagegangen var en kombination af høje råvarepriser og lavere afsætning i årets sidste del samt væsentlige engangsomkostninger til restrukturering og reduktion af aktiviteten i Indien ved udgangen af året. Priserne på de mest anvendte råvaretyper, polypropylen og polyester, steg væsentligt i 2017, og denne stigning fortsatte i 2018. Der blev igangsat en proces for at kompensere for råvareprisudviklingen og for den anstrengte konkurrencesituation i øvrigt. Det betød gennemførsel af prisstigninger, introduktion af nye forbedrede produkter samt interne effektiviseringer og omkostningsbesparelser. Råvareprisudviklingen påvirkede især de europæiske fabrikker, hvor der ikke blev opnået tilstrækkelig priskompensation, mens der var fremgang i USA, ligesom den opkøbte virksomhed i Brasilien påvirkede EBITDA positivt.

Året endte med et resultat på 15,7 mio. kr. mod 42,2 mio. kr. året forinden.

Fibertex Nonwovens forventer at realisere en omsætning på 1,6-1,7 mia. kr., mens man forventer et forbedret EBITDA i intervallet 165-185 mio. kr. På sig knytter selskabet positive forventninger til en nystartet produktion af nanoprodukter og avancerede filtermedier, ligesom man allerede i 2020 forventer et positivt bidrag til indtjeningen fra den nyligt overtagne spunlacing-fabrik i USA.

Fibertex Personal Care præget af hård konkurrence blandt asiatiske kunder

Fibertex Personal Care øgede omsætningen 8% til 2,2 mia. kr. mod 2,02 mia. kr. i 2017. Fremgangen kan især henføres til en effekt af øgede råvarepriser og øgede printaktiviteter, oplyser selskabet. De afsatte mængder var på niveau med året før, men der skete en en vis forskydning fra Europa til Asien.

Det realiserede EBITDA blev 315 mio. kr. i 2018 mod 365 mio. kr. i 2017.

”Resultatnedgangen kan primært henføres til ændret produktmix som et resultat af, at virksomhedens kunder i Asien i øjeblikket oplever en hård konkurrence, som har medført en svagere efterspørgsel efter produkter leveret fra fabrikkerne i Malaysia. Herudover har den hårde konkurrence i Europa påvirket efterspørgslen af virksomhedens produkter i Danmark. Endelig har virksomheden i 2018 været præget af en negativ udvikling på såvel råvarer som valutakurser i forhold til 2017,” skriver ledelsen i sin beretning. Sidstnævnte beløber sig til 20 mio. kr.

Årets resultat blev 131 mio. kr. i 2018 mod 179 mio. kr. i 2017. Ledelsen konstaterer, at dette og omsætningen er i tråd med det forventede.

Fibertex Personal Care forventer i 2019 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 2,3 mia. kr. Selskabet tager dog det forbehold, at omsætningen kan blive påvirket af ændrede råvarepriser og valutakurser, som også kan påvirke resultatet. På baggrund af de aktuelle udsigter forventes EBITDA i 2019 forbedret til intervallet 320-340 mio. kr.

Begge koncerner er ejet af Schouw & Co. 

"