Menu

Beklædnings- og tekstilbranchen spiller nøglerolle i ligestillingskampen

På globalt plan beskæftiger beklædningsbranchen mere end 45 mio. kvinder, men alt for mange af dem er udsat for sexisme, diskrimination vold og uværdig behandling. Det gælder ikke bare i de globale værdikæder. Også de danske virksomheder bør kigge indad, lyder det fra DM&T’s CSR-og bæredygtighedschef.

30. oktober 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

I årtier har kampen for ligestilling og kvinders rettigheder raset, og selvom de sidste 20 år har budt på forbedringer, halter ligestillingen stadig langt efter. World Economic forum udgiver hvert år deres Global Gender Gap Report, og 2020-udgaven af denne viste, at der ville gå 100 år, før vi på verdensplan har fuld lighed. Det viser med al tydelighed, hvorfor lighed mellem kønnene er det femte af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Kvinder har lukket en stor del af gabet mellem kønnene, når det handler om helbred og overlevelseschancer samt uddannelsesmæssige muligheder, men både når det kommer til økonomi og politisk engagement, er der fortsat store forskelle. Kigger man på de den politiske scene verden over, er andelen af kvinder i de nationale parlamenter eksempelvis kun 25 %, og mens 78 % af alle mænd i den erhvervsaktive alder er i job, er det kun 55 % af alle kvinder – mænds gennemsnitlige indkomst er på verdensplan USD 21.000, mens kvinders kun er USD 10.000.

Dertil kan man lægge det faktum, at kvinder i langt højere grad er udsat for trafficking – 51 % af alle handlede personer er voksne kvinder, 20 % er piger – og seksuel undertrykkelse.

I erhvervslivet har mændene fortsat magten – nogle misbruger den

I erhvervslivet bestrider kvinder kun 28 % af alle ledende stillinger (managerial level) på verdensplan, og selvom vi måske tror, at i Danmark er vi meget lige, er det påfaldende, at hele 89 % af alle topchefer i Danmark er mænd, og at over halvdelen af de 1.200 største virksomheder ikke har kvinder i bestyrelsen. Faktisk lå Danmark også kun på en 14. plads i World Economic Forums Global Gender Gap Index.

I de seneste måneder er det i medierne dagligt blevet afdækket, hvordan vi i Danmark har udbredte problemer med sexisme, magtmisbrug og en generelt diskriminerende kultur. Sexismen har rod alle steder i samfundet, og der foreligger talrige beretninger fra en række brancher, ligesom den verserende debat allerede har kostet to toppolitikere deres poster.

Ser man på forskningen på området, er det ellers påvist, at ligestilling er godt for forretningen, skaber et bedre arbejdsmiljø og generelt styrker virksomhedens brand, også når det kommer til at tiltrække nye medarbejdere.

Det fremstår derfor helt tydeligt, at der er behov for at øge fokus på kvinders rettigheder, hvilket en række aktører inden for menneskerettigheds- og udviklingsverdenen længe har skubbet på for at sikre. Ud over de eksisterende instrumenter, såsom Konventionen for afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder fra 1979, har det også medført en række nye initiativer. Blandt andet har FN stiftet UN Women i 2010, ligesom man i 2019 udarbejdede et særligt tillæg til UN Guiding Principles, Gender Dimensions to the UNGP’s, i anerkendelse af, at vil man diskrimination og sexisme til livs, kræver det en meget målrettet indsats og fokus. FN’s Global Compact og UN Women står bag Women’s Empowerment Principles, som er syv grundlæggende principper, der skal guide erhvervslivet i arbejdet med ligestilling.

Det kan du i øvrigt høre mere om, når UN Global Compact og UN Women holder introduktionsmøde for danske virksomheder den 11. november. Her fortæller Gannis Head of Sustainability & CSR, Lauren Bartley, hvorfor Ganni – som en af 13 danske virksomheder – har forpligtet sig til principperne, ligesom du kan blive klogere på, hvordan din virksomhed omfavner principperne. Læs mere her.

Kvinders vilkår er særligt relevant i mode- og tekstilbranchen

75 % af de mellem 60 og 70 mio. mennesker, der er ansat i den globale beklædningsindustri, anslås at være kvinder. Beklædningsindustrien har været med til at skabe arbejdspladser og velstandsfremgang i mange udviklingslande, men i mange af de mest udbredte produktionslande er disse hårdtarbejdende kvinder også særligt udsatte. Derfor er man som tekstil- og beklædningsvirksomhed nødt til at være særligt opmærksom på kvindernes vilkår.

”Der findes mange rapporter, som dokumenterer, hvordan kvinder i den globale tekstil- og beklædningsindustri udsættes for diskrimination, sexisme, vold og uværdig behandling. Derfor bør det være et specifikt fokus, når man arbejder med globale leverandørkæder, og noget som danske virksomheder også skal være meget opmærksomme på i de lande, de arbejder, hvor op mod 80 % af arbejdsstyrken udgøres af kvinder,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil og forklarer, at kvinder typisk er markant underrepræsenterede i ledende roller i en række af de mest producerende lande.

Men det er ikke kun i produktionslandene, de danske virksomheder skal være opmærksomme.

”Diskrimination og ligestilling er ikke kun relevant i de globale værdikæder. Tværtimod. Der er masser at tage fat på herhjemme, når det kommer til at skabe et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø. Det handler om alt lige fra rekruttering til kompensation og løn, adgang til videreuddannelse, forfremmelse, afskedigelse mm. Lige såvel som det handler om at sikre en god repræsentation af kvinder i ledelse og bestyrelse, hvilket flere studier viser, også er godt forretningen,” siger Marie Busck og fortsætter:

”Men det stopper ikke her, for man er som brand også nødt til at kigge på den måde, hvorpå man kommunikerer og markedsfører sine produkter og sit brand til kunderne og arbejde hen imod en mangfoldig repræsentation, når det kommer til størrelse, hudfarve, alder mm. Det er noget, der i de senere år er kommet et langt større fokus på, og særligt de yngre forbrugere har en tendens til at fravælge brands, de ikke kan identificere sig med værdimæssigt.”

DM&T opfordrer til at støtte kampen for kvinders rettigheder

Nye undersøgelser viser, at Covid-19 vil få en negativ effekt på at lukke gabet mellem kønnene i verden. Der er en reel risiko for, at kvinderne faktisk bliver hårdere påvirket af den globale pandemis følger. Derfor håber Marie Busck, at branchens virksomheder vil bidrage til at styrke kvinders muligheder, bl.a. ved at tilslutte sig Women’s Empowerment Principles, som Ganni allerede har gjort sammen med bl.a. Novo Nordisk og Arla.

”Hvis man arbejder aktivt med FN’s Guiding Principles og Women Empowerment Principles kan man komme rigtig langt. Derfor håber jeg også, at rigtig mange danske virksomheder vil deltage i introduktionsmødet den 11. november og blive klogere på, hvordan de kan arbejde aktivt med ligestilling og bidrage til en positiv udvikling,” siger Marie Busck.

Danske Masai har også sat gang i processen med at implementere Women’s Empowerment Principles. Det sker i et 10 måneder langt forløb i samarbejde med amfori.

”Som virksomhed vil vi arbejde internt såvel som med vores leverandører for at vurdere vores nuværende position og sætte klare mål for at opbygge en forretning og forsyningskæde, som tilskynder til og støtter empowerment af kvinder og lighed mellem kønnene,” skriver Masai på deres hjemmeside.

Her kan du læse mere om introduktionsmødet ’Equality Means Business’, som UN Women Nordic Office og FN’s Global Compact afholder digitalt via Zoom den 11. november.   

Læs mere om ligestilling og kvinders rettigheder

Om UN Global Compact

 • Lanceret i 2000 af daværende generalsekretær i FN Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling.
 • Kernen i Global Compact udgøres af 10 universelle principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
 • Virksomheder som tilslutter sig Global Compact forpligter sig til at integrere de 10 principper i virksomhedens strategi og drift samt at bidrage til opnåelsen af FN’s 17 verdensmål.
 • Tilslutter man sig formelt de 10 principper skal man lave en årlig rapportering, men man kan også arbejde med principperne uden at forpligtige sig formelt.
 • Læs mere om FN’s Global Compact her.

Om Women Empowerment Principles

 • Women Empowerment Principles (WEPS) er et sæt principper udviklet til at hjælpe erhvervslivet med at fremme ligestilling mellem kønnene og empowerment af kvinder på arbejdspladsen og i samfundet.
 • WEPS er udviklet af UN Global Compact og UN Women og er baseret på internationalt anerkendte arbejdstager- og menneskerrettighedsstandarder.
 • WEPS er det primære redskab til at sikre, at virksomheder lever op til ligestillingsdimensionen i FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.
 • Virksomheder uanset størrelse og branche kan tilslutte sig.
 • Næsten 4.000 virksomheder på verdensplan har tilsluttet sig WEPS, heraf 13 danske som blandt andet tæller FLSmidth, Novo Nordisk, TDC og Ganni.  
 • Læs mere om WEP her.
"