Menu

Bestseller-ejer utilfreds med vækstrater

Omsætningen i Bestseller har rundet 23,5 mia. kr., men alligevel er Anders Holch Povlsen ikke tilfreds. Indtjeningen er til gengæld forbedret markant i 2016/17.

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen og familie er nummer tre på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste.
Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen og familie er nummer tre på Berlingskes liste over Danmarks 100 rigeste.

27. november 2017 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Danmarks største modevirksomhed vokser fortsat. I det seneste regnskabsår øgede Bestseller således omsætningen med 3 %, hvilket giver en total omsætning på 23,5 mia. kr. I en længere periode har ledelsen haft fokus på at styrke indtjeningen, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i planen ”Fit for Fight”, og det har båret frugt. Resultatet før skat stiger 23 %, hvilket bringer det op på 2,5 mia. kr.

- Det forgangne år viser en stigning i indtjeningen på 23%, og der er positive tendenser at spore flere steder i vores forretning. Det er især tydeligt på vores største marked, Tyskland, og i vores e-commerce-forretning, siger Anders Holch Povlsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- En samlet vækst i omsætningen på 3% efterlader dog noget tilbage at ønske. Den lave vækst skyldes særligt, at vi har haft fokus på at afvikle tabsgivende butikker.

Fokuseringen på at styrke indtjeningen har betydet øget effektivisering af indkøb og butiksdrift. Sidstnævnte har altså betydet, at flere butikker er lukket i det forgangne år, hvilket har påvirket indtjeningen positivt men omsætningen negativt.

Øget fokus på egne butikker og e-commerce
Men nu skal væksten op i gear. Anders Holch Povlsen pointerer, at Bestseller skal være mere ambitiøse, og kalder væksten nødvendig. Det betyder, at Bestseller skal skifte markant fokus og selvforståelse:

- En af nøglerne til vækst er et skærpet fokus på vores retailforretning. Vi skal skabe en enkel, solid og effektiv drift. Vi er nødt til at flytte os fra at være en wholesalevirksomhed, der også opererer i retail, til at være en retailvirksomhed, der også er succesfulde på wholesale, siger Anders Holch Povlsen.

Det øgede fokus på retail-forretningen betyder, at der skrues op for åbningen af nye butikker. I det forgangne år åbnede Bestseller 253 nye butikker på verdensplan, men i samme periode lukkede 338 butikker. Men med det øgede fokus på vækst, er det intentionen, at der skal åbnes 350 butikker i det nye år. Det skriver Finans.

En anden væsentlig nøgle til vækst skal findes i en stigende digitalisering af virksomheden.

- E-commerce er blevet en naturlig del af vores forretning og vil fortsat være en af de primære kilder til vækst. Yderligere vil digitaliseringen af vores wholesale-aktiviteter og koblingen af platforme fremadrettet være afgørende for vores vækstambitioner. Det vil styrke vores position på markedet og danne grundlag for nye måder at interagere med vores kunder på, siger Anders Holch Povlsen.

Bestseller har godt og vel 2.700 butikker og leverer til 15.000 forhandlere på verdensplan.

Bestseller beretter i forbindelse med årsrapporten, at virksomheden fremover vil fremlægge informationer om sine økonomiske og skattemæssige bidrag. Noget Bestseller tidligere er blevet mødt med kritik af at være for lukkede om. Disse informationer vil blive publiceret i forbindelse med koncernens bæredygtighedsrapport, som fremover følger kalenderåret.
"