Menu

Bliver der lagt begrænsninger på butikkernes åbningstider?

Med energiprisernes og inflationens himmelflugt er det foreslået at genindføre de dele af lukkeloven, der begrænsede muligheden for søndagsåbent. Det skal spare energi, løn og søndagstillæg. Senest har enkelte nyvalgte folketingspolitikere sammen med mindre dagligvarebutikker luftet tankerne igen. Men hvordan er reglerne egentlig, og der udsigt til en politisk begrænsning af butikkernes åbningstid?

Foto: Abbilyn Zavgorodniaia on Unsplash
Foto: Abbilyn Zavgorodniaia on Unsplash

16. november 2022 Af Jens Birkeholm , jb@dmogt.dk

Fra flere sider er der kommet fokus på lukkeloven. Særligt den del, der begrænser muligheden for at holde butikkerne lukket om søndagen er igen blevet aktuel, og det kommer som en direkte konsekvens af de voldsomme stigninger i energipriser og inflation. Flere peger på søndagslukkede butikker som en oplagt mulighed for at spare penge i en tid, hvor butikkerne er hårdt pressede.

Men hvad er op og ned i holdningerne, og hvordan er de reelle muligheder for politisk indblanding? Det sætter DM&T Detail fokus på her.  

Nuværende lovgivning

Frem til oktober 2012 kunne alle butikker holde åbent den første og den sidste søndag i hver måned, alle søndage i december og fire løse søndage om året. Den 1. oktober 2012 blev lukkeloven reelt afskaffet.

Loven blev erstattet af en helligdagslovgivning, der betyder, at butikker skal holde lukket på helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag samt efter klokken 15 på nytårsaftensdag. Butikkerne har lov til at holde åbent 24 timer i døgnet alle andre dage. Desuden gælder der nogle særreglerne for f.eks. mindre dagligvarebutikker, byggemarkeder, tankstationerne m.m.

Der er med andre ord få begrænsninger på butikkerne mulighed for at holde åbent.

I en række centerlejemål forpligter butikkerne sig dog til at følge de af centret fastlagte åbningstider, hvilket i praksis betyder, at centerbutikkerne ikke frit kan fastlægge egne åbningstider, lige som de i realiteten heller ikke kan vælge at holde lukket.

Men butikker uden for centrene kan selv fastlægge åbningstiderne, og der er derfor ikke et selvstændigt argument for en politisk indgriben i butikkernes åbningstider. Vurderer butikken, at der er flere fordele end ulemper ved at holde butikken f.eks. søndagslukket, så er der ikke regler, der forhindrer butikken i det.

Politisk vurdering

Tankerne om at begrænse butikkernes åbningstid i lyset af bl.a. energikrisen blev fremsat af nogle mindre dagligvarebutikker og blev bakket op af bl.a. et nuværende folketingsmedlem fra Radikale. Enhedslisten har også deltaget i debatten, men uden en egentlig konklusion. Tidligere har synspunktet også vundet genklang hos Kristendemokraterne. En enkelt erhvervsorganisation luftede for nyligt synspunktet, men trak det tilsyneladende tilbage igen.

Som det politiske landskab tegner sig efter Folketingsvalget, er det vurderingen, at der ikke er udsigt til et politisk indgreb i forhold til butikkernes mulighed for at holde f.eks. søndagsåbent. Ingen af de politiske partier, der er en del af det brede politiske flertal, der stod bag liberaliseringen i 2012, har siden signaleret opbakning til stramninger, og der er heller ikke i det nyvalgte Folketing et umiddelbart flertal for tankerne.

Traditionelt set har ændringer af lukkeloven også altid først fundet sted efter et grundigt udvalgsarbejde, udarbejdelse af en betænkning og herefter fremsættelse af lovforslag. Der er pt. ingen af disse initiativer i støbeskeen. Så der er altså intet, der tyder på, at der gennemføres stramninger af lukkeloven fra politisk hold.

DM&T Detail er detailhandlens nye stærke samarbejdspartner, som blandt andet bidrager med værdifuld viden om lukkeloven. Men vi er langt mere end det. Vil du vide mere om, hvordan din butik kan få gavn af et medlemskab, kan du læse mere her.

Du er altid velkommen til at kontakte markedschef Jens Birkeholm for en uforpligtende snak om dine muligheder.

"