Menu

Branchens ledere skal forstå hvor hårdt regulering rammer

Der er er behov for at branchens ledere i højere grad forstår omfanget af den kaskade af politisk regulering, branchen står over for, ligesom de skal tage større ansvar for den påkrævede omstilling af branchen, skriver DM&T’s direktør Thomas Klausen i denne kronik.

22. februar 2023 Af Thomas Klausen , tk@dmogt.dk

Bæredygtighed har været talk of the town i mode- og tekstilbranchen i årevis. Vi har været samlet til konferencer, topmøder og events, og vi har talt meget. Men helt ærligt er der ikke sket nok.

Jeg har selv deltaget i snakken, og jeg vedkender mig også at have fremført påstande om, hvordan bæredygtighed igennem årene er rykket op i toppen af branchens strategiske agenda.

Men branchen har ikke flyttet sig nok, fordi bæredygtighed, CSR og ansvarlighed i grove træk har været frivilligt. Måske har bæredygtighed ikke stået højt nok på agendaen alligevel.

Jeg erkender, at udefrakommende faktorer de seneste tre år har forrykket verdensordenen, men klimakrisen er ikke forsvundet af den grund, og uanset hvordan vi vender og drejer det, sætter tekstiler et markant negativt aftryk på kloden. Faktisk er tekstiler det forbrugsområde, der sætter det fjerdestørste klima- og miljøaftryk i EU, kun overgået af fødevarer, bolig og transport.

Det er i høj grad også gået op for politikerne i EU og medlemsstaterne, og derfor ser vi en kaskade af ny regulering og initiativer, der vælter ind over branchen. Bæredygtighed er ikke længere frivilligt, men vil blive reguleret ved lov, for den politiske tålmodighed er opbrugt nu, og mode- og tekstilvirksomheder rammes af både bred regulering på tværs af brancher og regulering, der specifikt fokuserer på tekstilområdet.

Derfor er vi nødt til at sætte bæredygtighed allerøverst på branchens og den enkelte virksomheds agenda. For min skyld kan vi endda skrotte det forkætrede begreb bæredygtighed og erstatte det med policy, regulering eller lovgivning. For det er det, der kommer til at definere branchens indsats på bæredygtighedsområdet, og det kommer til at ændre radikalt på måden, vi driver virksomhed på. Derfor skal branchens ledere påtage sig ansvaret for at rodfæste det i virksomhederne. Gør man som leder ikke det, er der en overhængende risiko for at miste sin license to operate.

Da jeg for nyligt blev præsenteret for de første delresultater af vores store undersøgelse af bæredygtighedsarbejdet i den danske mode- og tekstilbranche, fik jeg et mindre chok. Hvor 80 procent af fagmedarbejderne inden for CSR, produktion og indkøb er bekendt med EU’s tekstilstrategi, er det kun 53 procent af lederne, der i undersøgelsen svarer, at de er bekendt med den. Altså er næsten halvdelen af branchens ledere ikke bekendt med den strategi, der kommer til at sætte spor i alle led af virksomhedens værdikæde og ændre branchen radikalt for altid. Det gør mig ærligt talt en smule nervøs.

Der er akut behov for, at branchens ledere indser, at vi som branche er sat under kraftig lup og bliver reguleret i stadigt stigende grad, og at det kræver et stort stykke benarbejde i den enkelte virksomhed, hvis man skal kunne imødekomme de krav, der bliver stillet. Det gælder ikke kun i branchens store virksomheder med også i SMV’erne, som bliver påvirket både direkte og indirekte af den stigende regulering. Reguleringen rammer os allerede, se bare på hele greenwashing-debatten eller de stigende krav til rapportering, men det er bare begyndelsen.

EU’s tekstilstrategi skal understøtte den overordnede cirkulære vision for EU, som afkobler vækst fra nye ressourcer. Derfor skal din virksomhed erstatte den årelange lineære tankegang med en ny cirkulær tankegang, som får indflydelse på alt fra design til forretningsmodeller, og hvis vi som ledere ikke formår at se, hvor store implikationer det får, kommer vi måske aldrig på omgangshøjde.

Derfor sætter vi i DM&T i 2023 fokus på ledelsens rolle i den nødvendige bæredygtige og cirkulære omstilling, og vi vil gerne hjælpe jer med at forstå, hvad det er, der rammer branchen, så I er forberedt bedst muligt. DM&T står klar med en bred palet af webinarer, vejledninger, artikler, seminarer, som både kan hjælpe ledere og medarbejdere i omstillingen. Ligeledes iværksætter vi en møderække med flere virksomheder for at diskutere omfanget af den kommende regulering og fælles bud på løsninger.

Derudover intensiverer vi vores i forvejen store indsats for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for den danske branche og tager et endnu større ansvar for at repræsentere branchen politisk. I den forbindelse håber jeg også, at vi ser, at flere af branchens virksomheder vil indgå i den politiske dialog i højere grad end i dag, så politikere og embedsmænd forstår virksomhedernes hverdag og de udfordringer, de står med, når regulering skal omsættes i praksis. Hvis ikke branchen selv deltager aktivt i denne dialog og selv bidrager til at komme med løsninger, vil løsningerne i vid udstrækning blive defineret af andre. Er det et scenarie vi ønsker?

Vi har behov for, at branchens ledere sætter den stigende politiske regulering øverst på agendaen, og går forrest for at sikre forankring og handling i den enkelte virksomhed. Og at lederne lytter til fagmedarbejderne, der måske har en dybere indsigt i, hvordan virksomheden bliver påvirket, og bruger deres input til at fremtidssikre virksomheden.

Al forandring kræver god ledelse, og sjældent har forandringen været større end nu. Det er på tide, at vi som ledere tager det store ansvar på os og skaber de nødvendige forandringer. 

Sådan hjælper DM&T medlemmerne med at forstå og prioritere regulering på bæredygtighedsområdet

Som medlem af DM&T får medarbejdere og ledere adgang til et væld af materialer og arrangementer, ud over den personlige rådgivning i øjenhøjde. Vi hjælper bl.a. dig og din virksomhed med:

Information og overblik:

Kompetenceopbygning:

  • 2-dages bæredygtighedskursus for begyndere
  • Kortere kurser: fx om klimakortlægning og kemitest
  • Webinarer om forskellige emner, fx rapportering, IT-løsninger mv.

Vejledninger:

  • DM&T vejledninger: fx Due Diligence, Verdensmål, udvidet producentansvar for tekstiler, grøn markedsføring, livscyklusanalyser osv.

Derudover iværksætter DM&T en møderække med virksomheder i branchen med fokus på politisk regulering, indflydelse og løsninger.

"