Menu

BREXIT - Hvad sker der med dine EU-varemærker og EU-designregistreringer?

DM&T’s samarbejdspartner Patrade sætter i denne artikel fokus på, hvilke konsekvenser Brexit får for varemærker og designregistreringer. Det kommer nemlig til at medføre ændringer, du er nødt til at forholde dig til.

Foto: Matt Antonioli on Unsplash
Foto: Matt Antonioli on Unsplash

08. marts 2019

Alles øjne er i denne tid rettet mod Storbritannien og det forestående Brexit. Hos Patrade følges udviklingen og en eventuel udtrædelsesaftale naturligvis også nøje – både gennem medierne og i tæt dialog med vores britiske samarbejdspartnere.

Forventningen er, at Brexit vil være en realitet per den 29. marts 2019, og det vil medføre nogle IPR-mæssige konsekvenser, det som EU-rettighedsindehaver er nødvendigt at forholde sig til. Derfor har Patrade udarbejdet et sæt anbefalinger.

EU-varemærker og -design

På udtrædelsesdagen skelnes der i forbindelse med både varemærker og design mellem EU-registreringer og EU-ansøgninger.

Registrerede EU-varemærker og -design vil automatisk blive konverteret, så der opnås en tilsvarende registrering i Storbritannien med prioritet fra den oprindelige EU-registrering. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke noget, du som EU-registreringsindehaver selv skal gøre.

Det forholder sig dog anderledes for ansøgte varemærker og design. De EU-ansøgninger, der på Brexit-dagen er under behandling hos den europæiske myndighed, EUIPO, skal inden for 9 måneder genindleveres i Storbritannien for at bevare ansøgningsdatoen fra den oprindelige EU-ansøgning eller andre eventuelle prioritetsdatoer -  hvis du vel at mærke ønsker, at ansøgningen fortsat skal dække Storbritannien. Har du verserende EU-ansøgninger, som, du kan acceptere, ikke vil komme til at omfatte Storbritannien, så skal du ikke foretage dig noget. Vælger du derimod at genindlevere en varemærke- eller designansøgning i Storbritannien, vil du på lige fod med nye ansøgere skulle betale et nationalt indleveringsgebyr, og ansøgningen vil herefter blive behandlet af den britiske myndighed.

Skulle det ske, at Brexit udsættes og dermed ikke træder i kraft den 29. marts 2019 som forventet, så vil fristen på de 9 måneder for at genindlevere blive tilsvarende udsat.

Fornyelser

Er du efter Brexit indehaver af en oprindelig EU-registrering og en ny, konverteret UK-registrering, vil disse fremadrettet skulle fornyes separat på samme dato. Den konverterede UK-registrering vil dermed blive anset som en selvstændig, national registrering.

Uregistrerede designrettigheder

Har du et uregistreret design, som er blevet publiceret i EU inden Brexit-dagen, så vil dette design på samme måde som i dag være beskyttet i 3 år fra publiceringsdatoen – også i Storbritannien. Men fremadrettet vil denne 3-årige uregistrerede EU-designret udelukkende gælde for EU og dermed ikke længere omfatte Storbritannien.

Er du i tvivl?

Om Brexit eventuelt udsættes, eller om den gennemføres med eller uden en fratrædelsesaftale er vanskeligt at spå om, men hos Patrade følger vi udviklingen tæt, og vi sørger for at foretage alle nødvendige foranstaltninger for at sikre et så gnidningsfrit Brexit som muligt for vores kunder. Er du i tvivl om, hvordan du konkret skal forholde dig i forhold til dine varemærke- eller designrettigheder, eller har du spørgsmål omkring dette, så er du velkommen til at kontakte Charlotte Rask Boddum på tlf. +45 98795006 eller crb@patrade.dk.   

Patenter vil ikke blive berørt af Brexit.

Artiklen er udarbejdet af Dansk Mode & Textils samarbejdspartner Patrade. Vil du vide mere om, hvordan Patrade kan hjælpe din virksomhed, kan du læse mere om vores samarbejdsaftale og dine medlemsfordele her

Se også DM&T's mini-guide til Brexit

"